Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/mesoi-byzantinoi-xronoi

 • Μέση Βυζαντινή Περίοδος 
 • Middle Byzantine Period 
 • Ώριμη Βυζαντινή Περίοδος 
 • Μέσοι Βυζαντινοί Χρόνοι 
 • Μεσοβυζαντινή Περίοδος 
 • 843 - 1204 μ.Χ. 
 • 843 - 1204 A.D. 
 • 843 
 • 1204 
 • Περιγραφή: Η περίοδος από την αναστήλωση των εικόνων μέχρι την άλωση της Κωνσταντινούπολης από την Δ' Σταυροφορία 
 • Γεωγραφικός προσδιορισμός: Ελλάδα, Ανατολική Μεσόγειος, Κωνσταντινούπολη 
 • Χαρακτηριστικά εποχής/Γεγονότα: - Είναι η κλασική περίοδος της βυζαντινής τέχνης, κατά την οποία συστηματοποιούνται τα εκφραστικά της μέσα και αναπτύσσεται η θεωρητική σκέψη γύρω από αυτά - Μακεδονική Αναγέννηση: η μεγάλη ακμή της βυζαντινής τέχνης στα χρόνια της Μακεδονικής δυναστείας (867-1057) . Σε αυτή την περίοδο, αναπτύσσεται ιδιαίτερα η αρχιτεκτονική, ενώ επικρατεί ο σταυροειδής με τρούλο ναός. Ένας ακόμα τύπος που εμφανίζεται αυτή την περίοδο είναι ο οκταγωνικός - Κομνήνεια Περίοδος (1057-1185) - Χαρακτηριστική καινοτομία της κομνήνειας τέχνης, που επικρατεί ιδίως μετά τα μέσα του 12ου αι., είναι το ενδιαφέρον για την απόδοση των συναισθημάτων 
 • Description: The period from the restoration of icons to the fall of Constantinople to the crusaders 
 • Age features/Facts: - During Middle Byzantine period the expressive means of art are systematized and the theoretical thinking around them is developed - During this period, architecture is developing, while the cross domed temple prevails. Another type currently appearing is the octagonal dome - Komnenian age (1057-1185) - Distinctive innovation of the komnenian art, which prevails especially since the mid-12th century, is the artistic interest in rendering emotions 
 • http://ime.gr/chronos/09/gr/index.html https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7