Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/mesh-epoxh-toy-xalkoy

 • Μέση Εποχή του Χαλκού 
 • Middle Bronze Age 
 • ΜEX 
 • Μέση Χαλκοκρατία 
 • 2000 - 1580 π.Χ. 
 • 2000 - 1580 B.C. 
 • - Οικονομική και πολιτιστική οπισθοχώρηση - Δημιουργία νέων οικισμών (σε θέσεις επίκαιρες) - Εμφάνιση και διάθεση εργαστηρίων επεξεργασίας χαλκού - Πλούσια κτέριση των ταφών (χάλκινα όπλα, κοσμήματα από χρυσό, χαλκό και ημιπολύτιμοι λίθοι) - Θέτηση βάσεων μυκηναϊκού πολιτισμού/ Ριζικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα ζωής και τέχνης λόγω της επιρροής που άσκησε η μινωική Kρήτη και της διάδοσης νέων ιδεών και τεχνικών 
 • - Economic and cultural regress - Creation of new settlements (in topical locations) - Formation of copper processing laboratories - Bronze weapons, gold and copper jewelery, semi-precious stones and other objects were decorating tombs - The gradual emergence of Mycenaean Civilization/ Radical changes at every level of life and art due to the influence of Minoan Crete and the spread of new ideas and techniques 
 • The second of the three in total main subperiods οf the Bronze age. It is between the Early Bronze age and the Late Bronze age. 
 • Η δεύτερη από τις τρεις βασικές υποπεριόδους στις οποίες διακρίνεται η εποχή του Xαλκού. Προηγηθείσα αυτής είναι η Πρώιμη εποχή του Χαλκού, ενώ ακολουθούσα η Ύστερη εποχή του Χαλκού αντίστοιχα. 
 • -2000 
 • -1580 
 • Bορειοανατολικό Aιγαίο 
 • Ηπειρωτική Ελλάδα 
 • Κυκλάδες