Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/mesh-arxaikh-periodos

 • Μέση Αρχαϊκή Περίοδος 
 • Middle Archaic Period 
 • Ώριμη Αρχαϊκή Περίοδος 
 • 575 - 535 π.Χ. 
 • 575 - 535 B.C. 
 • -Αναπτύσονται κοινωνικές τάξεις -Εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια φιλοσοφίας με τη σχολή της Μιλήτου -Η τέχνη τον 6ο αιώνα ξεφεύγει απο τη γραμμικότητα της γεωμετρικής περιόδου -Αποκτούν τελετουργικό χαρακτήρα οι θυσίες στους θεούς -Κατασεκυές υδραγωγείων για τα αστικά κέντρα -Αρχίζουν να φτιάχονται και να χρησιμοποιούνται νομίσματα 
 • - Social classes are developped -The first signs of philosophy appear with the Miletus School -The art of the 6th century escapes the linearity of the geometric period -The sacrifices to the gods become ritualistic - Aqueduct supplies for urban centers -They begin creating and using coins 
 • Μέση φάση της αρχαϊκής περιόδου που χαρακτηρίζεται απο ανάπτυξη των πόλεων 
 • Middle phase of the archaic period characterized by urban development 
 • -575 
 • -535 
 • Μικρά Ασία 
 • Περσία 
 • Ηπειρωτική Ελλάδα 
 • Kυκλάδες 
 • Αίγυπτος 
 • Κάτω Ιταλία