Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/klasikh-periodos

 • Κλασική περίοδος 
 • Classical Period 
 • 480 - 323 π.Χ. 
 • Κλασικά Χρόνια 
 • Κλασικοί Χρόνοι 
 • 480 - 323 B.C. 
 • - Η αρχιτεκτονική στην Αθήνα φτάνει στο απόγειό της (ναοί, δημόσια κτήρια, θέατρα, πολεοδομικό σύστημα) - Η γλυπτική της Κλασικής περιόδου αντιπροσωπεύει τα κατεξοχήν επιτεύγματα της κλασικής τέχνης (αρχιτεκτονικά γλυπτά, επιτύμβια και αναθηματικά ανάγλυφα, ελεύθερα γλυπτά): το πλέον ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι η αρμονική ισορροπία των αντιθέσεων - Κεραμική (ερυθρόμορφη και μελανόμορφη): στα κλασικά χρόνια οι τεχνίτες ανέπτυξαν τις εκφραστικές δυνατότητες που παρέχει το μέσο αυτό, εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα την ποικιλία των διακοσμούμενων σχημάτων - Παρουσιάζουν για πρώτη φορά τα θεατρικά έργα τους ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής, ο Ευριπίδης και ο Αριστοφάνης 
 • - Architecture reached its zenith at Athens in the Classical period (temples, public buildings, theaters, town planning) - With Sculpture in the Classical period we have some of the outstanding triumphs of Classical art (architectural sculptures, tombstones and votive reliefs, freestanding statuary): The most characteristic feature of this sculpture is its harmonious balance of opposites - Ceramics (red-figure and black-figure pots): In the Classical period craftsmen developed the possibilities of the medium, at the same time improving the variety of decorative patterns - Aeschylus, Sophocles, Euripides and Aristophanes present for the first time their plays 
 • Η κλασική περίοδος διαδέχεται την Αρχαϊκή περίοδο και ακολουθείται από την Ελληνιστική περίοδο. Χαρακτηρίζεται από ραγδαία άνθιση στον χώρο του πολιτισμού 
 • The Classical period follows the Archaic period and is succeeded by the Hellenistic period 
 • -480 
 • -323 
 • Ελλάδα 
 • Αθήνα