Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/gewmetrikh-periodos

 • Γεωμετρική περίοδος 
 • Geometric Period 
 • Γεωμετρικά Χρόνια 
 • 1050 - 700 π.Χ. 
 • Ομηρική Εποχή 
 • Γεωμετρική Εποχή 
 • Σκοτεινοί χρόνοι 
 • Εποχή του Σιδήρου 
 • Γεωμετρικοί Χρόνοι 
 • 1050 - 700 B.C. 
 • -Οι περισσσότερες πληροφορίες έρχονται απο Όμηρο και Ησίοδο -Απουσία γραπτών πηγών -Α' Ελληνικός αποικισμός -Ορίζεται το όνομα ""Έλληνας"" 
 • -Most of the information comes from Homer and Hisiod -Lack of scripts -First Greek Migration -The name ""Greek"" is introduced 
 • Περνάμε απο την προϊστορία στην αρχαιότητα και απο την εποχή του Χαλκού στην εποχή του Σιδήρου. Είναι επίσης οι "Ελληνικοί Σκοτεινοί Αιώνες" καθως δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για την εποχή αυτή. Μεταβατικό στάδιο προς την Αρχαϊκή εποχή 
 • Passage from prehestoric times to antiquity and from the Age of Bronze to the Age of Iron. This is also the time of the "Greek Dark Ages" due to lack of information. Stepping stone towards the Archaic Period 
 • -1050 
 • -700 
 • Ελλάδα 
 • Μικρά Ασία 
 • Κύπρος 
 • Κάτω Ιταλία