Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/YE-MB

 • Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙΒ 
 • Late Helladic Period IIB 
 • ΥΕ ΙΙΒ 
 • 1425 - 1380 π.Χ. 
 • Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙΒ 
 • LH IIB 
 • YE IIB 
 • -Ελάττωση των Κρητικών επιρροών -Τα τοπικά και ανακτορικά αρχιτεκτονικά σχήματα διακρίνονται 
 • -Lessening of Cretan influences -Domestic and Palatial architectural designs are distinguished 
 • Ισχυρή διασύνδεση μεταξύ YE IIA και YE IIB 
 • Strong interconnection between LH IIA and LH IIB 
 • -1425 
 • -1380