Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/Reign-of-King-George-I

  • Βασιλεία Γεωργίου Α’ 
  • Reign of King George I 
  • 1864-1913 μ.Χ. 
  • Τα Επτάνησα ενσωματώνονται στην Ελλάδα (1864) - Η Θεσσαλία και η Άρτα ενσωματώνονται στην Ελλάδα (1881) - Ο Χαρίλαος Τρικούπης κηρύσσει πτώχευση λόγω της αδυναμίας του κράτους να αποπληρώσει το δημόσιο χρέος (1893) - Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του 1897 (Μαύρο '97 ή Ατυχής πόλεμος): ήταν ο πόλεμος μεταξύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και του Βασιλείου της Ελλάδας με αφορμή το Κρητικό Ζήτημα. Η Ελλάδα αναγκάστηκε να πληρώσει ένα μεγάλο ποσό ως πολεμικές αποζημιώσεις, καθώς και να δώσει ένα μικρό κομμάτι της Θεσσαλίας στην Τουρκία - Μακεδονικός Αγώνας: σειρά κοινωνικών, πολιτικών, πολιτιστικών και στρατιωτικών συγκρούσεων μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων της Οθωμανικής Μακεδονίας μεταξύ 1893 και 1908 - Εκδηλώνεται το Κίνημα στο Γουδί με αιτήματα την αναδιοργάνωση του στρατού και τη ριζική εξυγίανση του κρατικού μηχανισμού και της οικονομίας (1909) - Ο Γεώργιος Α' δολοφονείται στη Θεσσαλονίκη (1913) 
  • - Integration of the Ionian Islands with Greece (1864) - Integration of Thessalia and Arta (1881) - Trikoupis declares Greece bankrupt due to failure of the state to repay its public debt - Greco-Turkish War (1897): was the war between the Ottoman Empire and the Kingdom of Greece on the occasion of "Issue of Crete". Greece was forced to cede minor border areas and pay heavy reparations - The Macedonian Struggle was a series of social, political, cultural and military conflicts between Greek and Bulgarian subjects living in Ottoman Macedonia between 1893 and 1908 - The Goudi Coup takes place. Its demands were the reorganization of the army and the radical modernisation of the state apparatus and the economy (1909) - Georgios I is assassinated in Thessaloniki (1913) 
  • Η περίοδος της βασιλείας του Γεωργιου Ι 
  • The period of reign of King George I 
  • 1864 
  • 1913 
  • Ελλάδα