Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/Postwar-Greece

  • Μεταπολεμική Ελλάδα 
  • Postwar Greece 
  • 1950-1967 μ.Χ. 
  • - Την περίοδο 1952-63 συντελέστηκε μια διαδικασία αστικοποίησης του πληθυσμού στην Ελλάδα, κατά την οποία η αναλογία αγροτικού-αστικού τομέα ανατράπηκε υπέρ του δεύτερου - Ελληνική στρατιωτική συμμετοχή στον πόλεμο της Κορέας/Εκστρατευτικό Σώμα Ελλάδας στην Κορέα (1950-1955) - Ένταξη της Ελλάδας το 1952 στο συνασπισμό του ΝΑΤΟ - Δολοφονείται στη Θεσσαλονίκη ο βουλευτής της ΕΔΑ Γρηγόρης Λαμπράκης (1963) - Το διάστημα 1965 - 1967 χαρακτηρίζεται από έντονη πολιτική κρίση, με ασταθείς κυβερνήσεις και παρεμβάσεις του παλατιού στην πολιτική ζωή του τόπου - Το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στον Γ. Σεφέρη (1963) 
  • - In the period 1952-63 a process of urbanization of the population in Greece took place, in which the proportion of rural-urban sector was overthrown in favor of the second - Greek military participation in the Korean War/Greek Expeditionary Force in Korea (1950-1955) - Integration of Greece in the coalition of NATO (1952) - Assassination of Grigoris Lambrakis in Thessaloniki (1963) - The period 1965-1967 is characterized by intense political crisis, with unstable governments and interventions of the palace in the political life - The Nobel Prize for Literature is awarded to G. Seferis (1963) 
  • Η περίοδος από το τέλος του εμφυλίου έως τη στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 
  • The period from the end of the civil war to the military coup of 21 April 1967 
  • 1950 
  • 1967 
  • Ελλάδα