Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/Military-junta

  • Δικτατορία 
  • Military junta 
  • 1967-1974 μ.Χ. 
  • - Στις 21 Απριλίου 1967 αξιωματικοί του στρατού, υπό την ηγεσία του συνταγματάρχη Γεωργίου Παπαδόπουλου, κατέλαβαν την εξουσία με πραξικόπημα - Στις 23ης Μαΐου 1973 εκδηλώνεται το Κίνημα του Ναυτικού, μια στασιαστική προσπάθεια στην οποία προέβησαν αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του ελληνικού πολεμικού Ναυτικού, με στόχο την ανατροπή του τότε δικτατορικού καθεστώτος - Τον Φεβρουάριο του 1973 εκδηλώνεται η πρώτη μαζική κινητοποίηση των φοιτητών κατά την περίοδο της Χούντας των Συνταγματαρχών με την κατάληψη της νομικής σχολής Αθηνών - Ξεκινάει στις 14 Νοεμβρίου 1973 η εξέγερση του Πολυτεχνείου με κατάληψη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών από φοιτητές και σπουδαστές, η οποία κλιμακώθηκε σε αντιχουντική εξέγερση. Τα γεγονότα καταλήγουν σε αιματοχυσία το πρωί της 17ης Νοεμβρίου - Ο ταξίαρχος Δημήτριος Ιωαννίδης οργανώνει πραξικόπημα με το οποίο ανατρέπει τον Παπαδόπουλο και την κυβέρνηση Μαρκεζίνη, στις 25 Νοεμβρίου 1973. Η Χούντα του Ιωαννίδη καταρρέει στις 24 Ιουλίου του 1974 κάτω από το βάρος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο - Πραγματοποιείται το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 στην Κύπρο, με σκοπό την ανατροπή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπου Μακάριου Γ' - Στις 20 Ιουλίου η Τουρκία εισβάλει στην Κύπρο και καταλαμβάνει το βόρειο τμήμα του νησιού 
  • - On 21 April 1967 a group of right-wing army officers led by colonel George Papadopoulos seized power in a coup d'etat - On May 23, 1973, the Velos mutiny took place, a rebellion effort carried out by officers of the Greek Navy, aiming at overthrowing the dictatorial regime - In February 1973 the occupation of the Athens School of Law took place, the first mass mobilization of the students during the period of the Junta of the Colonels - The revolt of the Polytechnic begins on November 14, 1973 when students occupied Athens Technical University of Athens by students and students which escalated into anti-junta rebellion. The events ended in bloodshed on the morning of November 17th - Brigadier Dimitrios Ioannidis organizes a coup d'etat that overthrows Papadopoulos and the Markezini's government on 25 November 1973. The junta of Ioannidis collapses on July 24 after the Turkish invasion of Cyprus - The coup d'état of 15 July 1974 took place in Cyprus aiming at overthrowing the President of the Republic of Cyprus Makarios III - On July 20th, Turkey invades Cyprus and occupies the northern part of the island 
  • Η περίοδος της δικτατορικής διακυβέρνησης 1967-1974 
  • The period of Greek military junta of 1967–1974 
  • 1967 
  • 1974 
  • Ελλάδα