Συμπληρωματικό λεξιλόγιο τοπωνυμίων Geonames (Έκδοση ΕΚΤ)   

Το Συμπληρωματικό λεξιλόγιο τοπωνυμίων Geonames (Έκδοση ΕΚΤ) αποτελεί μια συλλογή γεωγραφικών όρων επιμελημένη από το ΕΚΤ, υποσύνολο της γεωγραφικής βάσης Geonames. Οι όροι του λεξιλογίου αυτού δεν εντάχθηκαν στο κύριο λεξιλόγιο (Λεξιλόγιο τοπωνυμίων Geonames (έκδοση ΕΚΤ) http://semantics.gr/authorities/vocabularies/geonames-places-earth) καθώς πρόκειται για περιοχές που καταλαμβάνουν πέραν της μίας διοικητικής περιφέρειας (πχ ποτάμια που διασχίζουν δύο χώρες, ενώσεις κρατών, ιστορικές περιοχές κλπ). Προορίζεται κατά κύριο λόγο για την τεκμηρίωση του υλικού που συσσωρεύεται στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture. Το λεξιλόγιο ενημερώνεται και εμπλουτίζεται με επιπλέον όρους στο πλαίσιο της χρήσης του. Όλοι οι όροι έχουν διασυνδεθεί με το Λεξιλόγιο τοπωνυμίων Geonames (έκδοση ΕΚΤ). Μπορείτε να δείτε ως μία κοινή ιεραρχία τα δύο λεξιλόγια εδω: https://www.semantics.gr/authorities/vocabularies/geonames-places-earth:geonames-supplementary-places

Κατηγορία
Γεωγραφικές τοποθεσίες
Kλάση
edm:Place
Πάροχος
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/geonames-supplementary-places/685608

  • Βαλκανική χερσόνησος 
  • Balkan Peninsula 
  • Βαλκάνια 
  • 44
  • 23
  • Ευρώπη 
    Europe 
    (http://semantics.gr/authorities/geonames-places-earth/6255148)