Θησαυρός UNESCO (έκδοση ΕΚΤ)   

Το λεξιλόγιο αποτελεί την ελληνική απόδοση όρων του Θησαυρού της UNESCO. Προορίζεται κατά κύριο λόγο για την τεκμηρίωση πολιτισμικών πόρων, γι’ αυτό και επικεντρώνεται σε όρους που ανήκουν στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Το λεξιλόγιο ενημερώνεται και εμπλουτίζεται με επιπλέον όρους στο πλαίσιο της χρήσης του.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/ekt-unesco/724912660

  • Κοινωνικές συγκρούσεις 
  • Social conflicts 
  • Ταξικές συγκρούσεις 
  • Κοινωνικές εντάσεις 
  • Συγκρούσεις ρόλων 
  • Κοινωνική αναταραχή 
  • Social unrest 
  • Role conflicts 
  • Social tensions 
  • Class conflicts