Θησαυρός UNESCO (έκδοση ΕΚΤ)   

Το λεξιλόγιο αποτελεί την ελληνική απόδοση όρων του Θησαυρού της UNESCO. Προορίζεται κατά κύριο λόγο για την τεκμηρίωση πολιτισμικών πόρων, γι’ αυτό και επικεντρώνεται σε όρους που ανήκουν στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Το λεξιλόγιο ενημερώνεται και εμπλουτίζεται με επιπλέον όρους στο πλαίσιο της χρήσης του.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/ekt-unesco/2089469028

  • Εξόριστοι 
  • Exiles 
  • Άτομα που εκδιώχθηκαν από την πατρίδα τους από δημόσια αρχή για πολιτικούς λόγους. 
  • να δούμε αν το πολιτικός πρόσφυγας είναι εναλλακτική - να το σβήσουμε αν είναι από hidden στο eurovoc political refugee UF political exile ως current ttp://eurovoc.europa.eu/2991 
  • Πολιτικοί πρόσφυγες