Θησαυρός UNESCO (έκδοση ΕΚΤ)   

Το λεξιλόγιο αποτελεί την ελληνική απόδοση όρων του Θησαυρού της UNESCO. Προορίζεται κατά κύριο λόγο για την τεκμηρίωση πολιτισμικών πόρων, γι’ αυτό και επικεντρώνεται σε όρους που ανήκουν στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Το λεξιλόγιο ενημερώνεται και εμπλουτίζεται με επιπλέον όρους στο πλαίσιο της χρήσης του.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/ekt-unesco/2015727313

  • Μειονεκτούσες ομάδες 
  • Disadvantaged groups 
  • Ευάλωτες ομάδες 
  • Ευπαθείς ομάδες 
  • Μη προνομιούχες ομάδες 
  • Socially disadvantaged 
  • Vulnerable groups 
  • Underprivileged groups 
  • Groups of concern