Θησαυρός UNESCO (έκδοση ΕΚΤ)   

Το λεξιλόγιο αποτελεί την ελληνική απόδοση όρων του Θησαυρού της UNESCO. Προορίζεται κατά κύριο λόγο για την τεκμηρίωση πολιτισμικών πόρων, γι’ αυτό και επικεντρώνεται σε όρους που ανήκουν στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Το λεξιλόγιο ενημερώνεται και εμπλουτίζεται με επιπλέον όρους στο πλαίσιο της χρήσης του.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/ekt-unesco/1838829751

  • Εισερχόμενοι μετανάστες 
  • Immigrants 
  • Άτομα που γεννιούνται στο εξωτερικό και εισέρχονται σε μια χώρα με σκοπό να γίνουν μόνιμοι κάτοικοι ή πολίτες 
  • να δούμε την ελληνική απόδοση και για immigrants και για Immigration