Θησαυρός UNESCO (έκδοση ΕΚΤ)   

Το λεξιλόγιο αποτελεί την ελληνική απόδοση όρων του Θησαυρού της UNESCO. Προορίζεται κατά κύριο λόγο για την τεκμηρίωση πολιτισμικών πόρων, γι’ αυτό και επικεντρώνεται σε όρους που ανήκουν στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Το λεξιλόγιο ενημερώνεται και εμπλουτίζεται με επιπλέον όρους στο πλαίσιο της χρήσης του.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/ekt-unesco/1562966456

 • Εξοπλισμός τηλεόρασης/ραδιοφώνου 
 • TV/radio equipment 
 • Μηχανές τηλεοπτικής λήψης 
 • Πομποί τηλεόρασης 
 • Τηλεοπτικοί πομποί 
 • Ραδιοπομποί 
 • Δέκτες ραδιοσυχνοτήτων 
 • Ραδιοδέκτες 
 • Δέκτες τηλεόρασης 
 • Radio transmitters 
 • Television receivers 
 • Television cameras 
 • Television transmitters 
 • Radio receivers