Τύποι πολιτιστικών αντικειμένων   

To δίγλωσσο, ιεραρχικό λεξιλόγιο τύπων πολιτιστικων αντικειμένων που δημιουργησε το ΕΚΤ. Οι όροι διατηρούν συνδέσμους στο Θησαυρό για τις Τέχνες και την Αρχιτεκτονική (Art & Architecture Thesaurus) - AAT του Ιδρύματος Getty και στον σημασιολογικό θησαυρό DBpedia της Wikipedia. Το Λεξιλόγιο χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση και ομογενοποίηση του περιεχομένου που συσσωρεύεται στην Εθνική Υποδομή Συσσώρευσης Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr.

Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος/Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/xaraktiko-ergo

  • Έργο χαρακτικής 
  • Engraving 
  • Εκτυπώσεις σε χαρτί που περιλαμβάνουν αποτυπώσεις αντίστροφης σχεδίασης που δημιουργείται σε μια πλάκα εκτύπωσης, συνήθως χαλκού, στην οποία το σχέδιο έχει εγχυθεί (χαραγμένο) 
  • Prints on paper incorporating impressions of a reverse design created on a printing plate, usually copper, into which the design has been incised (engraved). 
  • Έργα χαρακτικής 
  • Engravings