Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/synolo-dedomenwn

  • Σύνολο δεδομένων 
  • Dataset 
  • Περιεχόμενο που εκφράζεται μέσα από ένα ψηφιακά κωδικοποιημένο σύνολο δεδομένων προορισμένο για επεξεργασία από υπολογιστή. Περιλαμβάνει αριθμητικά δεδομένα, περιβαλλοντικά δεδομένα, κλπ., που χρησιμοποιούνται από εφαρμογές λογισμικού για τον υπολογισμό μέσων όρων, συσχετίσεων, κ.α., ή για την παραγωγή μοντέλων, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζονται σε ακατέργαστη μορφή. Για δεδομένα που παρουσιάζονται στη μορφή παρτιτούρων, εικόνων, κειμένου, τρισδιάστατων αντικειμένων ή ηχογραφήσεων βλ. αντίστοιχο τύπο περιεχομένου.