Τύποι πολιτιστικών αντικειμένων   

To δίγλωσσο, ιεραρχικό λεξιλόγιο τύπων πολιτιστικων αντικειμένων που δημιουργησε το ΕΚΤ. Οι όροι διατηρούν συνδέσμους στο Θησαυρό για τις Τέχνες και την Αρχιτεκτονική (Art & Architecture Thesaurus) - AAT του Ιδρύματος Getty και στον σημασιολογικό θησαυρό DBpedia της Wikipedia. Το Λεξιλόγιο χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση και ομογενοποίηση του περιεχομένου που συσσωρεύεται στην Εθνική Υποδομή Συσσώρευσης Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr.

Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος/Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/sxedioskitso

  • Σχέδιο 
  • Drawing 
  • Τα οπτικά έργα που παράγονται με την τεχνική τουσχεδίου, που είναι η εφαρμογή γραμμών σε μια επιφάνεια, συχνά χαρτί, χρησιμοποιώντας ένα μολύβι, στυλό, κιμωλία ή κάποιο άλλο εργαλείο που εστιάζει στην οριοθέτηση της φόρμας και όχι στην εφαρμογή του χρώματος. Αυτός ο όρος συχνά αναφέρεται και σε εικόνες που παράγονται από υπολογιστή. 
  • Visual works produced by drawing, which is the application of lines on a surface, often paper, by using a pencil, pen, chalk, or some other tracing instrument to focus on the delineation of form rather than the application of color. This term is often defined broadly to refer to computer-generated images as well. 
  • Σχέδια 
  • Drawings