Τύποι πολιτιστικών αντικειμένων   

To δίγλωσσο, ιεραρχικό λεξιλόγιο τύπων πολιτιστικων αντικειμένων που δημιουργησε το ΕΚΤ. Οι όροι διατηρούν συνδέσμους στο Θησαυρό για τις Τέχνες και την Αρχιτεκτονική (Art & Architecture Thesaurus) - AAT του Ιδρύματος Getty και στον σημασιολογικό θησαυρό DBpedia της Wikipedia. Το Λεξιλόγιο χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση και ομογενοποίηση του περιεχομένου που συσσωρεύεται στην Εθνική Υποδομή Συσσώρευσης Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr.

Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος/Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/hxoi

  • Ήχος 
  • Sound 
  • Καταγραφή μηχανικής διαταραχής από μια κατάσταση ισορροπίας η οποία μεταδίδει ενέργεια μέσω αέρα, νερού ή άλλου ελαστικού μέσου. Είναι υπεύθυνη για την αίσθηση της ακοής, αν και περιλαμβάνει επίσης και ενεργειακά κύματα που δεν ακούγονται από το ανθρώπινο αυτί, αλλά μπορούν να ανιχνευθούν από εξοπλισμό σόναρ και άλλες συσκευές. 
  • Recording of mechanical disturbance from a state of equilibrium that propagates energy through air, water, or another elastic medium. It is responsible for the sensation of hearing, although it also includes energy waves that cannot be heard by the human ear but can be detected by sonar equipment and other devices. 
  • ¨Ηχοι 
  • Sounds