Τύποι πολιτιστικών αντικειμένων   

To δίγλωσσο, ιεραρχικό λεξιλόγιο τύπων πολιτιστικων αντικειμένων που δημιουργησε το ΕΚΤ. Οι όροι διατηρούν συνδέσμους στο Θησαυρό για τις Τέχνες και την Αρχιτεκτονική (Art & Architecture Thesaurus) - AAT του Ιδρύματος Getty και στον σημασιολογικό θησαυρό DBpedia της Wikipedia. Το Λεξιλόγιο χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση και ομογενοποίηση του περιεχομένου που συσσωρεύεται στην Εθνική Υποδομή Συσσώρευσης Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr.

Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος/Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/fwtografia

  • Φωτογραφία 
  • Photo 
  • Ακίνητες εικόνες που παράγονται από ευαίσθητα στην ακτινοβολία υλικά (ευαίσθητα στο φως, δέσμες ηλεκτρονίων ή πυρηνική ακτινοβολία), γενικά μέσω της χημικής δράσης του φωτός σε ευαίσθητο φιλμ, χαρτί, γυαλί ή μέταλλο. Οι φωτογραφίες μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές, αδιαφανείς ή διαφανείς 
  • Still images produced from radiation-sensitive materials (sensitive to light, electron beams, or nuclear radiation), generally by means of the chemical action of light on a sensitive film, paper, glass, or metal. Photographs may be positive or negative, opaque or transparent. 
  • Φωτογραφίες 
  • Photographs 
  • Photos