Τύποι πολιτιστικών αντικειμένων   

To δίγλωσσο, ιεραρχικό λεξιλόγιο τύπων πολιτιστικων αντικειμένων που δημιουργησε το ΕΚΤ. Οι όροι διατηρούν συνδέσμους στο Θησαυρό για τις Τέχνες και την Αρχιτεκτονική (Art & Architecture Thesaurus) - AAT του Ιδρύματος Getty και στον σημασιολογικό θησαυρό DBpedia της Wikipedia. Το Λεξιλόγιο χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση και ομογενοποίηση του περιεχομένου που συσσωρεύεται στην Εθνική Υποδομή Συσσώρευσης Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr.

Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος/Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/arxitektoniko-sxedio

  • Αρχιτεκτονικό σχέδιο 
  • Architectural drawing 
  • Σχέδια αρχιτεκτονικής και σχέδια για αρχιτεκτονικά έργα, ανεξάρτητα από το εάν το έργο εκτελέστηκε ή όχι. Αποτυπώνουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση διαφόρων κατασκευών, όπως χώρων (π.χ. πόλεων), κτιρίων, οικοδομών με έμφαση στην εργονομία και στην αισθητική τους. Ο όρος μπορεί επίσης να αναφέρεται σε οποιαδήποτε εικόνα σε ένα δισδιάστατο μέσο που εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των εκτυπώσεων και των εικόνων του υπολογιστή. 
  • Drawings of architecture and drawings for architectural projects, whether the project was executed or not. The term may also refer to any image in a two-dimensional medium that serves this same purpose, including prints and computer images 
  • Αρχιτεκτονικά σχέδια 
  • Architectural drawings