Τύποι πολιτιστικών αντικειμένων   

To δίγλωσσο, ιεραρχικό λεξιλόγιο τύπων πολιτιστικων αντικειμένων που δημιουργησε το ΕΚΤ. Οι όροι διατηρούν συνδέσμους στο Θησαυρό για τις Τέχνες και την Αρχιτεκτονική (Art & Architecture Thesaurus) - AAT του Ιδρύματος Getty και στον σημασιολογικό θησαυρό DBpedia της Wikipedia. Το Λεξιλόγιο χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση και ομογενοποίηση του περιεχομένου που συσσωρεύεται στην Εθνική Υποδομή Συσσώρευσης Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr.

Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος/Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/afisa

  • Αφίσα 
  • Poster 
  • Νotices, usually decorative or pictorial, intended to be posted to advertise, promote, or publicize an activity, cause, product, or service; also, decorative, mass-produced prints intended for hanging. 
  • Ειδοποιήσεις, συνήθως διακοσμητικές ή εικονογραφικές, που προορίζονται να τοποθετηθούν για να διαφημίσουν, να προωθήσουν ή να δημοσιοποιήσουν μια δραστηριότητα, σκοπό, προϊόν ή υπηρεσία. Επίσης, διακοσμητικές, μαζικής παραγωγής εκτυπώσεις που προορίζονται για ανάρτηση. 
  • Αφίσες 
  • Posters