Τύποι πολιτιστικών αντικειμένων   

To δίγλωσσο, ιεραρχικό λεξιλόγιο τύπων πολιτιστικων αντικειμένων που δημιουργησε το ΕΚΤ. Οι όροι διατηρούν συνδέσμους στο Θησαυρό για τις Τέχνες και την Αρχιτεκτονική (Art & Architecture Thesaurus) - AAT του Ιδρύματος Getty και στον σημασιολογικό θησαυρό DBpedia της Wikipedia. Το Λεξιλόγιο χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση και ομογενοποίηση του περιεχομένου που συσσωρεύεται στην Εθνική Υποδομή Συσσώρευσης Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr.

Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος/Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/Tradition

  • Λαϊκή Παράδοση 
  • Folk Legend 
  • Folk Tradition 
  • Ιστορίες προερχόμενες από την παράδοση παλαιότερων εποχών, που συνήθως αφορούσαν ένα πραγματικό πρόσωπο, τόπο ή γεγονός. Επί το πλείστον αντιμετωπίζονταν ως ιστορικά τεκμήρια, τα οποία ωστόσο δεν ήταν πλήρως επαληθεύσιμα. 
  • Stories handed down by tradition from earlier times, usually concerned with a real person, place, or event, and popularly regarded as historical although not entirely verifiable. 
  • Λαϊκές Παραδόσεις 
  • Folk Legends 
  • Folk Traditions