Τύποι πολιτιστικών αντικειμένων   

To δίγλωσσο, ιεραρχικό λεξιλόγιο τύπων πολιτιστικων αντικειμένων που δημιουργησε το ΕΚΤ. Οι όροι διατηρούν συνδέσμους στο Θησαυρό για τις Τέχνες και την Αρχιτεκτονική (Art & Architecture Thesaurus) - AAT του Ιδρύματος Getty και στον σημασιολογικό θησαυρό DBpedia της Wikipedia. Το Λεξιλόγιο χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση και ομογενοποίηση του περιεχομένου που συσσωρεύεται στην Εθνική Υποδομή Συσσώρευσης Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr.

Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος/Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/Serial-publication

  • Περιοδική έκδοση 
  • Serial publication 
  • Δημοσιεύσεις σε οποιοδήποτε μέσο, οι οποίες εκδίδονται σε διαδοχικά τμήματα που φέρουν είτε αριθμητικές είτε χρονολογικές ονομασίες και προορίζονται να συνεχιστούν επ 'αόριστον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα περιοδικά, οι εφημερίδες, τα ετήσια δελτία, κ.ά. 
  • Publications in any medium issued in successive parts bearing numerical or chronological designations and intended to be continued indefinitely, such as periodicals, newspapers, annuals (reports, yearbooks, etc.), journals, memoires, proceedings, transactions, etc., of societies and numbered monographic series. 
  • Περιοδικές εκδόσεις 
  • Serial publications