Τύποι πολιτιστικών αντικειμένων   

To δίγλωσσο, ιεραρχικό λεξιλόγιο τύπων πολιτιστικων αντικειμένων που δημιουργησε το ΕΚΤ. Οι όροι διατηρούν συνδέσμους στο Θησαυρό για τις Τέχνες και την Αρχιτεκτονική (Art & Architecture Thesaurus) - AAT του Ιδρύματος Getty και στον σημασιολογικό θησαυρό DBpedia της Wikipedia. Το Λεξιλόγιο χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση και ομογενοποίηση του περιεχομένου που συσσωρεύεται στην Εθνική Υποδομή Συσσώρευσης Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr.

Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος/Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/Replica

  • Αντίγραφο 
  • Replica 
  • Ακριβείς αναπαραγωγές αντικειμένων μεγάλης αξίας, που συνήθως έχουν τις ίδιες διαστάσεις με το πρωτότυπο. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης όταν γίνεται λόγος για την παραγωγή περισσότερων από ένα παρόμοιων αντικειμένων από τον ίδιο καλλιτέχνη, τεχνίτη ή στούντιο, που φέρουν ελάχιστες ή και καθόλου παραλλαγές μεταξύ τους. Εάν η παραλλαγή είναι εμφανής, τότε χρησιμοποιείται ο όρος ""εκδοχές"". Τα αντίγραφα διακρίνονται από τα ""πλαστά"", τα οποία παράγονται με την πρόθεση να εξαπατήσουν. 
  • Precise reproductions of valued objects, usually in the same dimensions as the original. Use also when more than one similar object is produced by the same artist, craftsman, or studio, with little or no variation between them; if variation is apparent, use ""versions."" Distinct from ""forgeries"" and ""counterfeits,"" which are produced with the intent to deceive. 
  • Αντίγραφα 
  • Replicas