Τύποι πολιτιστικών αντικειμένων   

To δίγλωσσο, ιεραρχικό λεξιλόγιο τύπων πολιτιστικων αντικειμένων που δημιουργησε το ΕΚΤ. Οι όροι διατηρούν συνδέσμους στο Θησαυρό για τις Τέχνες και την Αρχιτεκτονική (Art & Architecture Thesaurus) - AAT του Ιδρύματος Getty και στον σημασιολογικό θησαυρό DBpedia της Wikipedia. Το Λεξιλόγιο χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση και ομογενοποίηση του περιεχομένου που συσσωρεύεται στην Εθνική Υποδομή Συσσώρευσης Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr.

Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος/Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/Proverb

  • Παροιμία 
  • Proverb 
  • Σύντομες, συνοπτικές και επαναλαμβανόμενες δηλώσεις, που εκφράζουν μια γενική αλήθεια ή παρατήρηση σχετικά με την ζωή των ανθρώπων ή την συμπεριφορά αυτών. Συχνά ενσωματώνουν τη λαϊκή σοφία μιας ομάδας ή έθνους, ενώ διακρίνονται από τους "αφορισμούς" που είναι δηλώσεις αρχών ή εντολών, συχνά γνωστών συγγραφέων. 
  • Short, concise sayings repeated colloquially expressing a general truth or observation about human life or behavior, often embodying the folk wisdom of a group or nation. Distinguished from "aphorisms" which are statements of principle or precepts, often of known authorship.