Λεξιλόγιο για ΑΚΕ βασισμένο στο LCSH από το έργο Triple   

The Triple Vocabulary is a multilingual and hierarchical set of SSH-related concepts. It is a subset of LCSH (Library of Congress Subject Headings) that cover popular SSH aspects and is enhanced with labels in Greek, French, Polish, German, Italian, Portuguese, Spanish and Croatian. The vocabulary is used for the automatic annotation of the publications hosted in the GoTriple platform (https://www.gotriple.eu/). doi: 10.12681/semantics.gr/SSH-LCSH

Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος
Triple Project Consortium
Δημιουργός
Triple Project Consortium
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)


RDF/XML   JSON-LD   CSV (Triple)  

http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85124200

 • Sociology 
 • Соціологія Ουκρανικά
 • Sociologie Ολλανδικά
 • Sosiologia Φινλανδικά
 • Sociologia 
 • Sociología 
 • Socjologia Πολωνικά
 • Κοινωνιολογία 
 • Sociologija Κροατικά
 • Soziologie 
 • Social theory 
 • Sociologia 
 • Civilization ▶ Social sciences 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali 
  Civilización ▶ Ciencias sociales 
  Civilização ▶ Ciências sociais 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85124003)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Clinical sociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Klinička sociologija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Sozialtherapie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Κλινική κοινωνιολογία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Клінічна соціологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Socjologia kliniczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Sociologie clinique 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Sociologia clinica 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Sociología clínica 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85027068)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Social history 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Društvena povijest Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Sozialgeschichte 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Κοινωνική ιστορία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Соціальна історія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Historia społeczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Histoire sociale 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Sociale geschiedenis Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Sosiaalihistoria Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Storia sociale 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ História social 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Historia social 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85123948)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Population 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Stanovništvo Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Bevölkerung 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Πληθυσμός 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Населення Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Liczba ludności Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Population 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Bevolking Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Väestö Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Popolazione 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Población humana 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ População 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85104910)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Shinto sociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Šintološka sociologija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Shintoistische Soziologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Σίντο κοινωνιολογία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Синтоїська соціологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Socjologia Shinto Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Sociologie shinto 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Sociologia shintoista 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Sociologia xintoísta 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Sociología sintoísta 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85124232)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Social structure 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Socijalna struktura Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Sozialstruktur 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Κοινωνική δομή 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Соціальна структура Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Struktura społeczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Structure sociale 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Sociale structuur Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Struttura sociale 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Estrutura social 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Estructura social 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85124078)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Sociological jurisprudence 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Sociološka pravna praksa Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Soziologische Jurisprudenz 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Κοινωνιολογική νομολογία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Соціологічна юриспруденція Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Socjologia prawa Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Sociologie juridique 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Rechtssociologie Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Sociologia del diritto 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Sociologia do direito 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Sociología del derecho 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85124198)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Social stability 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Društvena stabilnost Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Soziale Stabilität 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Κοινωνική σταθερότητα 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Соціальна стабільність Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Stabilność społeczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Stabilité sociale 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Stabilità sociale 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Estabilidad social 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85124075)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Sociolinguistics 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Sociolingvistika Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Soziolinguistik 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Κοινωνιογλωσσολογία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Соціолінгвістика Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Socjolingwistyka Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Sociolinguistique 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Sosiolingvistiikka Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Sociolinguistica 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Sociolingüística 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85124195)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Bible and sociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Biblija i sociologija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Bibel und Soziologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Βίβλος και κοινωνιολογία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Біблія та соціологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Biblia i socjologia Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Bible et sociologie 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Bibbia e sociologia 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Bíblia e sociologia 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Biblia y sociología 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2010010550)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Time, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Vrijeme - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Zeit - Soziologische Aspekte 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Χρόνος - Κοινωνιολογικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Час - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Czas - aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Temps - Aspects sociologiques 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Tempo - Aspetti sociologici 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Tempo - aspetos sociológicos 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Tiempo - Aspectos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh89005882)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Durkheimian school of sociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Durkheimova škola sociologije Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Durkheimische Schule für Soziologie 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Соціологічна школа Дюркгейма Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Durkheimowska szkoła socjologii Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ École durkheimienne de sociologie 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Scuola durkheimiana di sociologia 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Escuela durkheimiana de la sociología 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Escola durkheimiana de sociologia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85040049)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Social ethics 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Socijalna etika Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Sozialethik 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Κοινωνική ηθική 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Соціальна етика Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Etyka społeczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Éthique sociale 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Sosiaalietiikka Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Etica sociale 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Ética social 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85123939)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Schools of sociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Škole sociologije Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Schulen für Soziologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Σχολές κοινωνιολογίας 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Школи соціології Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Szkoły socjologiczne Πολωνικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Scuole di sociologia 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Escuelas de sociología 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh86004605)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Sociology, Rural 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Sociologija, ruralna Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Gemeindesoziologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Κοινωνιολογία, Αγροτική 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Соціологія, сільська Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Socjologia wsi i rolnictwa Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Sociologie rurale 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Maaseutusosiologia Φινλανδικά
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Rurale sociologie Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Sociologia rurale 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Sociología rural 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Sociologia rural 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85124229)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Social control 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Društvena kontrola Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Soziale Kontrolle 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Κοινωνικός έλεγχος 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Соціальний контроль Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Kontrola społeczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Contrôle social 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Sociale controle Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Sosiaalinen kontrolli Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Controllo sociale 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Controlo social 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Control social 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85123931)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Social contract 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Društveni ugovor Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Gesellschaftsvertrag 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Κοινωνικό συμβόλαιο 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Суспільний договір Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Umowa społeczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Contrat social 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Sociaal contract Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Yhteiskuntasopimus Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Contratto sociale 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Contrato social 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Contrato social 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85123930)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Jewish sociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Židovska sociologija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Jüdische Soziologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Εβραϊκή κοινωνιολογία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Єврейська соціологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Socjologia żydowska Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Sociologie juive 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Sociologia ebraica 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Sociología judía 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Sociologia judaica 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85124227)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Islamic sociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Islamska sociologija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Islamische Soziologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Ισλαμική κοινωνιολογία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Ісламська соціологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Socjologia islamu Πολωνικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Sociologia islamica 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Sociología islámica 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Sociologia islâmica 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85124226)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Hindu sociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Hinduistička sociologija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Hinduistische Soziologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Ινδουιστική κοινωνιολογία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Індуїстська соціологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Socjologia hinduska Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Sociologie hindoue 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Sociologia indù 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Sociologia hindu 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Sociología hindú 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85124225)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Confucian sociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Konfucijanska sociologija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Konfuzianische Soziologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Κοινωνιολογία Κομφούκιου 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Конфуціанська соціологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Socjologia konfucjańska Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Sociologie confucéenne 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Sociologia confuciana 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Sociología confuciana 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85124224)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Sports, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Sport - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Sportsoziologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Αθλητισμός - Κοινωνιολογικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Спорт - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Sport - aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Sociologie du sport 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Sport - Aspetti sociologici 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Deportes - Aspectos sociológicos 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Desporto - aspetos Sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh89006507)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Suicide, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Samoubojstvo - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Selbstmord - Soziologische Aspekte 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Αυτοκτονία - Κοινωνιολογικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Самогубство - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Samobójstwo - aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Suicide - Aspects sociologiques 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Suicidio - Aspetti sociologici 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Suicidio - Aspectos sociológicos 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Suicídio - aspetos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh89006508)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Electronic data processing, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Elektronička obrada podataka - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Elektronische Datenverarbeitung - Soziologische Aspekte 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων - Κοινωνιολογικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Електронна обробка даних - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Elektroniczne przetwarzanie danych - aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Traitement électronique des données - Aspects sociologiques 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Elaborazione elettronica dei dati - Aspetti sociologici 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Processamento eletrónico de dados - aspetos sociológicos 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Tratamiento electrónico de datos: aspectos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh89006500)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Genocide, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Genocid - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Völkermord - Soziologische Aspekte 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Γενοκτονία - Κοινωνιολογικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Геноцид - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Ludobójstwo - aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Génocide - Aspects sociologiques 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Genocidio - Aspetti sociologici 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Genocidio - Aspectos sociológicos 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Genocídio - aspetos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh89006501)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Secret societies 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Tajna društva Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Geheimbund 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Μυστικές κοινωνίες 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Таємні товариства Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Tajny związek Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Sociétés secrètes 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Geheim genootschap Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Salaseurat Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Società segrete 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Sociedad secreta 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Sociedade secreta 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85119438)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Library education, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Knjižnična edukacija - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Bibliotheksausbildung - Soziologische Aspekte 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Бібліотечна освіта - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Edukacja biblioteczna - aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Enseignement des bibliothèques - Aspects sociologiques 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Educazione bibliotecaria - Aspetti sociologici 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Formación bibliotecaria , aspectos sociológicos 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Educação em Biblioteconomia - aspetos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh89006502)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Social service, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Socijalna služba - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Sozialer Dienst - Soziologische Aspekte 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Κοινωνική υπηρεσία - Κοινωνιολογικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Соціальна служба - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Służba społeczna - Aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Service social - Aspects sociologiques 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Servizio sociale - Aspetti sociologici 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Serviço social - aspetos sociológicos 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Servicio social - Aspectos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh91005578)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Library science, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Knjižničarstvo - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Bibliothekswissenschaft - Soziologische Aspekte 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Бібліотека - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Bibliotekoznawstwo - aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Bibliothéconomie - Aspects sociologiques 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Biblioteconomia - Aspetti sociologici 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Biblioteconomía - Aspectos sociológicos 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Biblioteconomia - aspetos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh89006503)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Occupations, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Zanimanja - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Berufe - Soziologische Aspekte 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Επαγγέλματα - Κοινωνιολογικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Професії - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Zawody - aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Professions - Aspects sociologiques 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Occupazioni - Aspetti sociologici 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Ocupações - aspetos sociológicos 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Empleo - Aspectos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh89006504)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Macrosociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Makrosociologija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Makrosoziologie 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Макросоціологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Makrosocjologia Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Macrosociologie 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Macrosociologia 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Macrossociologia 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Macrosociología 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85079472)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Shared housing, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Zajedničko stanovanje - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Wohngemeinschaft - Soziologische Aspekte 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Спільне житло - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Mieszkania współdzielone - aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Logement partagé - Aspects sociologiques 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Alloggio condiviso - Aspetti sociologici 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Habitação compartilhada - aspetos sociológicos 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Vivienda en régimen de uso colectivo. Aspectos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh89006505)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Anomy 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Anomija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Anomie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Ανομία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Аномія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Anomia Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Anomie 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Anomie Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Anomia Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Anomia 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Anomia 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Anomia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85005412)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Communication 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Komunikacija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Kommunikation 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Επικοινωνία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Комунікація Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Komunikacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Communication 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Viestintä Φινλανδικά
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Communicatie Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Comunicazione 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Comunicação 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Comunicación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85029027)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Self-fulfilling prophecy 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Samoispunjavajuće proročanstvo Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Self-fulfilling Prophecy 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Αυτοεκπληρούμενη προφητεία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Самовтілюване пророцтво Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Samospełniające się proroctwo Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Prophétie autoréalisatrice 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Zichzelf waarmakende voorspelling Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Profezia che si autoadempie 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Profecía autocumplida 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Profecia autorrealizável 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85119749)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Memory, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Sjećanje - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Gedächtnis - Soziologische Aspekte 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Μνήμη - Κοινωνιολογικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Пам'ять - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Pamięć - aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Mémoire - Aspects sociologiques 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Memoria - Aspetti sociologici 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Memória - aspetos sociológicos 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Memoria - Aspectos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2009007461)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Social integration 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Socijalna integracija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Kohäsionspolitik 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Κοινωνική ενσωμάτωση 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Соціальна інтеграція Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Integracja społeczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Intégration sociale 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Sosiaalinen integraatio Φινλανδικά
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Sociale integratie Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Integrazione sociale 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Integración social 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Integração social 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85123964)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Social institutions 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Socijalne institucije Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Institution  
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Κοινωνικά ιδρύματα 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Соціальні установи Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Instytucje społeczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Institutions sociales 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Sosiaaliset instituutiot Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Istituzioni sociali 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Instituciones sociales 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85123963)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Degeneration 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Degeneracija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Entartung 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Εκφυλισμός 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Дегенерація Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Degeneracja Πολωνικά
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Degeneratie Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Degeneraatio Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Degenerazione 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Degeneración 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Degeneração 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85036472)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ War and society 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Rat i društvo Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Krieg und Gesellschaft 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Πόλεμος και κοινωνία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Війна та суспільство Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Wojna i społeczeństwo Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Guerre , Aspect social 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Guerra e società 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Guerra e sociedade 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Guerra y sociedad 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85145155)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Equality ▶ Individualism 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Egalitarizam ▶ Individualizam Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Gleichheit ▶ Individualismus 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Ισότητα ▶ Ατομικισμός 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Рівність ▶ Індивідуалізм Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Równość ▶ Indywidualizm Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Égalité ▶ Individualisme 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Yhdenvertaisuus ▶ Individualismi Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Uguaglianza ▶ Individualismo 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Igualdad ▶ Individualismo 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85065686)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Hegemony 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Hegemonija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Vorherrschaft 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Ηγεμονία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Гегемонія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Hegemonia Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Hégémonie 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Hegemonia Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Egemonia 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Hegemonia 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Hegemonía 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2004014028)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Women, Mental health, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Žene - Mentalno zdravlje - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Frauen - Psychische Gesundheit - Soziologische Aspekte 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Γυναίκες - Ψυχική υγεία - Κοινωνιολογικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Жінки - психічне здоров'я - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Kobiety - Zdrowie psychiczne - Aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Femmes - Santé mentale - Aspects sociologiques 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Donne - Salute mentale - Aspetti sociologici 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Mujeres - Salud mental - Aspectos sociológicos 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Mulheres - Saúde mental - aspetos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh89006510)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Liturgics, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Liturgija - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Liturgie - Soziologische Aspekte 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Λειτουργική - Κοινωνιολογικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Літургіка- соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Liturgika - aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Liturgie - Aspects sociologiques 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Liturgia - Aspetti sociologici 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Liturgia y rituales - Aspectos sociológicos 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Litúrgica - aspetos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh91003105)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Women, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Žene - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Frauen - Soziologische Aspekte 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Γυναίκες - Κοινωνιολογικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Жінки - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Kobiety - aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Femmes - Aspects sociologiques 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Donne - Aspetti sociologici 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Mulheres - aspetos sociológicos 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Mujeres - Aspectos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh89006513)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Applied sociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Primijenjena sociologija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Öffentliche Soziologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Εφαρμοσμένη κοινωνιολογία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Прикладна соціологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Socjologia stosowana Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Sociologie appliquée 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Sociologia applicata 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Sociologia aplicada 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Sociología aplicada 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh98003718)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Visual sociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Vizualna sociologija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Bildwissenschaft 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Οπτική κοινωνιολογία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Візуальна соціологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Socjologia wizualna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Sociologie visuelle 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Sociologia visiva 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Sociología visual 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Sociologia visual 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh93006019)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Phenomenological sociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Fenomenološka sociologija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Phänomenologische Soziologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Φαινομενολογική κοινωνιολογία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Феноменологічна соціологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Socjologia fenomenologiczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Sociologie et phénoménologie 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Sociologia fenomenologica 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Sociologia fenomenológica 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Sociología fenomenológica 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85100681)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Ethnic relations 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Etnički odnosi Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Kulturbeziehungen 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Εθνοτικές σχέσεις 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Етнічні відносини Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Relacje etniczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Relations interethniques 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Etniset suhteet Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Relazioni interetniche 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Sociologia de raça e relações étnicas 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Etnicidad y raza 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85045182)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Dance, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Ples - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Tanz - Soziologische Aspekte 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Χορός - Κοινωνιολογικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Танець - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Taniec - aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Danse - Aspects sociologiques 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Tanssisosiologia Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Danza - Aspetti sociologici 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Danza - Aspectos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh97000478)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Information theory in sociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Teorija informacija u sociologiji Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Informationstheorie in der Soziologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Θεωρία της πληροφορίας στην κοινωνιολογία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Теорія інформації в соціології Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Teoria informacji w socjologii Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Théorie de l'information en sociologie 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Teoria dell'informazione in sociologia 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Teoría de la información en sociología 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85066302)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Educational sociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Sociologija obrazovanja Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Pädagogische Soziologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Освітня соціологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Socjologia edukacyjna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Sociologie de l'éducation 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Onderwijssociologie Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Kasvatussosiologia Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Sociologia dell'educazione 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Sociología de la educación 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Sociologia da educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85041146)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Zoroastrian sociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Zoroastrijska sociologija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Zoroastrische Soziologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Ζωροαστριακή κοινωνιολογία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Зороастрійська соціологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Socjologia zaratusztriańska Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Sociologie zoroastrienne 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Sociologia zoroastriana 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Sociología zoroástrica 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Sociologia zoroastriana 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2018001200)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Critical theory 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Kritička teorija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Kritische Theorie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Κριτική θεωρία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Критична теорія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Teoria krytyczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ École de Francfort 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Kriittinen teoria Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Teoria critica 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Teoria crítica 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Teoría crítica 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh88002456)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Economic development, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Ekonomski razvoj - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Entwicklungssoziologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Οικονομική ανάπτυξη - Κοινωνιολογικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Економічний розвиток - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Rozwój gospodarczy - aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Développement économique - Aspects sociologiques 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Sviluppo economico - Aspetti sociologici 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Desarrollo económico - Aspectos sociológicos 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Desenvolvimento económico - aspetos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh88005447)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Power (Social sciences) 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Moć Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Macht 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Εξουσία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Потужність (соціальні науки) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Władza Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Pouvoir (sciences sociales) 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Macht Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Potere 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Poder 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Poder 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85105976)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Gemeinschaft and Gesellschaft (Sociology) 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Gemeinschaft i Gesellschaft (sociologija) Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Gemeinschaft und Gesellschaft (Soziologie) 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Спільнота і суспільство Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Gemeinschaft i Gesellschaft (socjologia) Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Gemeinschaft et Gesellschaft (sociologie) 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Gemeinschaft e Gesellschaft (Sociologia) 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Gemeinschaft y Gesellschaft (Sociología) 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Gemeinschaft e Gesellschaft (Sociologia) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh88007109)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Ethnosociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Etnosociologija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Ethnosoziologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Εθνοσολογία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Етносоціологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Etnosocjologia Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Ethnosociologie 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Etnosociologia 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Etnosociología 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Etnosociologia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2013001662)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Race relations 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Rasni odnosi Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Ethnische Beziehung 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Φυλετικές σχέσεις 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Расові відносини Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Relacje rasowe Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Relations interethniques 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Relazioni razziali 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Relaciones raciales 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Relações raciais 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85110249)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Emotions, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Emocije - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Emotionen - Soziologische Aspekte 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Συναισθήματα - Κοινωνιολογικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Емоції - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Emocje - aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Émotions - Aspects sociologiques 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Emozioni - Aspetti sociologici 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Emoções - aspetos sociológicos 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Emociones - Aspectos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh89005675)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Social systems 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Društveni sustavi Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Soziales System 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Κοινωνικό σύστημα 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Соціальні системи Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ System społeczny Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Systèmes sociaux 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Sociaal systeem Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Sistemi sociali 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Sistema social 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Sistema social 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85124081)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Crime, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Zločin - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Kriminalsoziologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Έγκλημα - Κοινωνιολογικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Злочинність - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Przestępczość - aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Sociologie criminelle 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Crimine - Aspetti sociologici 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Crime - aspetos sociológicos 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Crimen - Aspectos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh91006446)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Microsociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Mikrosociologija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Mikrosoziologie 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Мікрососоціологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Mikrosocjologia Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Microsociologie 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Microsociologia 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Microsociología 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Microsociologia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85084916)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Economics, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Ekonomija - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Wirtschaftssoziologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Οικονομικά - Κοινωνιολογικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Економіка - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Ekonomia - aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Sociologie économique 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Economia - Aspetti sociologici 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Economía - Aspectos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh88001829)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Forensic sociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Forenzička sociologija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Forensische Soziologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Ιατροδικαστική κοινωνιολογία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Судова соціологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Socjologia sądowa Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Sociologie médico-légale 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Sociologia forense 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Sociología forense 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Sociologia forense 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh95008901)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Agriculture, Research, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Poljoprivreda - Istraživanje - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Landwirtschaft - Forschung - Soziologische Aspekte 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Γεωργία - Έρευνα - Κοινωνιολογικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Сільське господарство - Дослідження - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Rolnictwo - Badania - Aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Agriculture - Recherche - Aspects sociologiques 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Agricoltura - Ricerca - Aspetti sociologici 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Agricultura - Investigación - Aspectos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh89006494)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Authorship, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Autorstvo - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Autorenschaft - Soziologische Aspekte 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Συγγραφή - Κοινωνιολογικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Авторство - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Autorstwo - aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Paternité - Aspects sociologiques 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Paternità - Aspetti sociologici 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Autoría - Aspectos sociológicos 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Autoria - aspetos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh89006495)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Biology, Research, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Biologija - Istraživanje - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Biologie - Forschung - Soziologische Aspekte 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Βιολογία - Έρευνα - Κοινωνιολογικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Біологія - дослідження - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Biologia - Badania - Aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Biologie - Recherche - Aspects sociologiques 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Biologia - Ricerca - Aspetti sociologici 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Biología - Investigación - Aspectos sociológicos 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Biologia - Pesquisa - aspetos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh89006497)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Communism and society 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Komunizam i društvo Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Kommunismus und Gesellschaft 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Κομμουνισμός και κοινωνία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Комунізм та суспільство Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Komunizm i społeczeństwo Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Société communiste 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Comunismo e società 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Comunismo e sociedade 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Comunismo y sociedad 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85029167)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Technology, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Tehnologija - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Technologie - Soziologische Aspekte 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Τεχνολογία - Κοινωνιολογικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Технологія - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Technologia - aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Technologie - Aspects sociologiques 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Tecnologia - Aspetti sociologici 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Tecnología - Aspectos sociológicos 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Tecnologia - aspetos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh89004351)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Statics and dynamics (Social sciences) 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Statika i dinamika (društvene znanosti) Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Statik und Dynamik (Sozialwissenschaften) 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Στατική και δυναμική (Κοινωνικές επιστήμες) 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Статика та динаміка (соціальні науки) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Statyka i dynamika (nauki społeczne) Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Statique et dynamique (sciences sociales) 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Statica e dinamica (scienze sociali) 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Estática y dinámica (ciencias sociales) 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Estática e dinâmica (ciências sociais) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85127552)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Social prediction 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Društveno predviđanje Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Soziale Vorhersage 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Κοινωνική πρόβλεψη 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Соціальне прогнозування Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Prognozy społeczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Prévision sociale 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Previsione sociale 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Predicción social 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85123986)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Organizational sociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Organizacijska sociologija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Organisationssoziologie 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Організаційна соціологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Socjologia organizacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Sociologie des organisations 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Organisaatiososiologia Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Sociologia organizzativa 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Sociologia organizacional 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Sociología organizacional 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh91002392)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Socialization 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Socijalizacija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Sozialisation 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Κοινωνικοποίηση 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Соціалізація Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Socjalizacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Socialisation 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Sosialisaatio Φινλανδικά
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Socialisatie Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Socializzazione  
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Socialização 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Socialización 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85124152)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Information science, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Informacijske znanosti - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Informationswissenschaft - Soziologische Aspekte 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Επιστήμη της πληροφορίας - Κοινωνιολογικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Інформаційна наука - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Informatyka - aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Science de l'information - Aspects sociologiques 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Scienza dell'informazione - Aspetti sociologici 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Ciencias de la información - Aspectos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2010006126)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Industrial sociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Industrijska sociologija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Industriesoziologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Βιομηχανική κοινωνιολογία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Промислова соціологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Socjologia przemysłu Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Sociologie du travail 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Työelämän sosiologia Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Sociologia industriale 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Sociologia industrial 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Sociología industrial 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85065946)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Books and reading, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Knjige i čitanje - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Bücher und Lesen - Soziologische Aspekte 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Βιβλία και ανάγνωση - Κοινωνιολογικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Книги та читання - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Książki i czytanie - aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Livres et lecture , Sociologie 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Libri e lettura - Aspetti sociologici 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Livros e leitura - aspetos sociológicos 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Libros y lectura - Aspectos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh89006498)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Children, Books and reading, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Djeca - Knjige i čitanje - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Kinder - Bücher und Lesen - Soziologische Aspekte 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Παιδιά - Βιβλία και ανάγνωση - Κοινωνιολογικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Діти - книги та читання - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Dzieci - Książki i czytanie - aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Enfants - Livres et lecture - Aspects sociologiques 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Bambini - Libri e lettura - Aspetti sociologici 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Infantil - Libros y lectura - Aspectos sociológicos 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Crianças - Livros e leitura - aspetos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh89006499)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Subsidiarity 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Supsidijarnost Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Subsidiaritätsprinzip 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Επικουρικότητα 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Субсидіарність Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Pomocniczość Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Subsidiarité 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Subsidiariteetti Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Sussidiarietà 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Subsidiariedade 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Subsidiariedad 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh87001440)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Social mobility 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Drustvena pokretljivost Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Soziale Mobilität 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Κοινωνική κινητικότητα 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Соціальна мобільність Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Ruchliwość społeczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Mobilité sociale 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Sosiaalinen liikkuvuus Φινλανδικά
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Sociale mobiliteit Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Mobilità sociale 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Mobilidade social 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Movilidad social 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85123976)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Psychiatric clinics, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Psihijatrijske klinike - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Psychiatrische Kliniken - Soziologische Aspekte 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Ψυχιατρικές κλινικές - Κοινωνιολογικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Психіатричні клініки - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Poradnie psychiatryczne - aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Cliniques psychiatriques - Aspects sociologiques 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Cliniche psichiatriche - Aspetti sociologici 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Clínica psiquiátrica - Aspectos sociológicos 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Clínicas psiquiátricas - aspetos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85108344)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Social medicine 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Socijalna medicina Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Sozialmedizin 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Κοινωνική ιατρική 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Соціальна медицина Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Medycyna społeczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Médecine sociale 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Sosiaalilääketiede Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Medicina sociale 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Medicina social 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85123973)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Intersectionality (Sociology) 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Intersekcionalnost (sociologija) Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Intersektionalität 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Інтерсекційність (соціологія) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Intersekcjonalność Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Intersectionnalité 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Intersectionaliteit Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Intersezionalità 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Interseccionalidad 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Intersecionalidade 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2017003056)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Information society 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Informacijsko društvo Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Informationsgesellschaft 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Κοινωνία της πληροφορίας 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Інформаційне суспільство Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Społeczeństwo informacyjne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Société de l'information 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Informatiemaatschappij Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Tietoyhteiskunta Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Società dell'informazione 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Sociedad de la información 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Sociedade da informação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh89000606)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Mass society 
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Massengesellschaft 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Μαζική κοινωνία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Масове суспільство Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Społeczeństwo masowe Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Société de masse 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Società di massa 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Sociedad de masas 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Sociedade de massa 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85081906)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Friendship, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Prijateljstvo - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Freundschaft - Soziologische Aspekte 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Φιλία - Κοινωνιολογικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Дружба - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Przyjaźń - aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Amitié - Aspects sociologiques 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Amicizia - Aspetti sociologici 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Amizade - aspetos sociológicos 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Amistad - Aspectos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh89004803)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Risk, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Rizik - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Risikogesellschaft 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Κίνδυνος - Κοινωνιολογικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Ризик - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Ryzyko - aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Sociologie du risque 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Rischio - Aspetti sociologici 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Riesgo - Aspectos sociológicos 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Risco - aspetos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh91001970)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Pediatric clinics, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Pedijatrijske klinike - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Kinderkliniken - Soziologische Aspekte 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Παιδιατρικές κλινικές - Κοινωνιολογικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Педіатричні клініки - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Poradnie pediatryczne - Aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Cliniques pédiatriques - Aspects sociologiques 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Cliniche pediatriche - Aspetti sociologici 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Clínicas pediátricas - aspetos sociológicos 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Clínica pediátrica - Aspectos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85099145)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Environmental sociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Sociologija okoliša Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Umweltsoziologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Περιβαλλοντική κοινωνιολογία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Екологічна соціологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Socjologia środowiska Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Sociologie de l'environnement 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Ympäristösosiologia Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Sociologia ambientale 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Sociología ambiental 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2009010555)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Social conflict 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Socijalni sukob Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Sozialer Konflikt 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Κοινωνική σύγκρουση 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Соціальний конфлікт Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Konflikt społeczny Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Conflits sociaux 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Sosiaaliset ristiriidat Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Conflitto sociale 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Conflicto social 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85123927)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Psychiatric hospitals, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Psihijatrijske bolnice - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Psychiatrische Krankenhäuser - Soziologische Aspekte 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Ψυχιατρικά νοσοκομεία - Κοινωνιολογικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Психіатричні лікарні - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Szpitale psychiatryczne - Aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Hôpitaux psychiatriques - Aspects sociologiques 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Ospedali psichiatrici - Aspetti sociologici 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Hospitais psiquiátricos - aspetos sociológicos 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Hospitales psiquiátricos - Aspectos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85108370)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ National socialism and sociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Nacionalsocijalizam i sociologija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Nationalsozialismus und Soziologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Εθνικός σοσιαλισμός και κοινωνιολογία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Націонал-соціалізм та соціологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Narodowy socjalizm i socjologia Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ National-socialisme et sociologie 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Socialismo nazionale e sociologia 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Nacionalsocialismo y sociología 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Socialismo nacional e sociologia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh98007550)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Communication ▶ Knowledge, Sociology of 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Komunikacija ▶ Znanje, sociologija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Kommunikation ▶ Wissenssoziologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Επικοινωνία ▶ Κοινωνιολογία της γνώσης 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Комунікація ▶ Знань, соціологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Komunikacja ▶ Socjologia wiedzy Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Communication ▶ Sociologie de la connaissance 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Communicatie ▶ Kennissociologie Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Viestintä ▶ Tiedonsosiologia Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Comunicazione ▶ Sociologia della conoscenza 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Comunicación ▶ Sociología del conocimiento 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Comunicação ▶ Sociologia do conhecimento 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85072731)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Mathematical sociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Matematička sociologija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Mathematische Soziologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Μαθηματική κοινωνιολογία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Математична соціологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Socjologia matematyczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Sociologie mathématique 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Sociologia matematica 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Sociologia matemática 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Sociología matemática 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85082132)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Christian sociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Kršćanska sociologija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Christliche Sozialethik 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Χριστιανική κοινωνιολογία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Християнська соціологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Socjologia chrześcijańska Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Christianisme , Sociologie 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Sociologia cristiana 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Sociología cristiana 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Sociologia cristã 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85124213)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Buddhist sociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Budistička sociologija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Buddhistische Soziologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Βουδιστική κοινωνιολογία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Буддійська соціологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Socjologia buddyjska Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Sociologie bouddhiste 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Sociologia buddista 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Sociología budista 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85124212)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Equality 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Egalitarizam Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Gleichheit 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Ισότητα 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Рівність Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Równość Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Égalité 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Yhdenvertaisuus Φινλανδικά
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Egalitarisme Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Uguaglianza 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Igualdad 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Igualitarismo 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85044503)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Sikh sociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Sikh sociologija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Sikh-Soziologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Σιχ κοινωνιολογία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Сикхська соціологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Socjologia sikhijska Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Sociologie sikh 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Sociologia Sikh 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Sociología sij 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2006006372)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Frames (Sociology) 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Okviri (sociologija) Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Frames (Soziologie) 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Πλαίσια (Κοινωνιολογία) 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Фрейми (соціологія) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Ramy (socjologia) Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Cadres (sociologie) 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Frame (sociologia) 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Enquadramentos (Sociologia) 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Marcos (sociología) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2012003306)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Political sociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Politička sociologija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Politische Soziologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Πολιτική κοινωνιολογία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Політична соціологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Socjologia polityczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Sociologie politique 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Sociologia politica 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Sociología política 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85104457)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Population ▶ Human settlements 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Stanovništvo ▶ Naselje Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Bevölkerung ▶ Siedlung 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Πληθυσμός ▶ Οικισμός 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Населення ▶ Людські поселення Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Liczba ludności ▶ Miejscowość Πολωνικά
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Bevolking ▶ Nederzetting Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Popolazione ▶ Insediamenti umani 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Población humana ▶ Lugar poblado 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ População ▶ Lugar povoado 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85062894)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Forestry projects, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Šumarski projekti - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Forstprojekte - Soziologische Aspekte 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Δασικά έργα - Κοινωνιολογικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Лісівничі проєкти - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Projekty leśne - Aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Projets forestiers - Aspects sociologiques 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Progetti forestali - Aspetti sociologici 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Projetos florestais - aspetos sociológicos 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Proyectos forestales - Aspectos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh96008293)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Jaina sociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Jaina sociologija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Jaina Soziologie 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Джайністська соціологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Socjologia dźinizmu Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Sociologie jaina 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Sociologia giainista 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Sociología jaina 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Sociologia jainista 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh90005431)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Triads (Sociology) 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Trijade (sociologija) Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Triade 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Τριάδες (Κοινωνιολογία) 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Тріади (соціологія) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Triady (socjologia) Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Triades (sociologie) 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Triade Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Triadi 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Tríada (sociología) 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Tríades (Sociologia) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2007003246)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Historical sociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Povijesna sociologija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Historische Soziologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Ιστορική κοινωνιολογία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Історична соціологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Socjologia historyczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Sociologie historique 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Historiallinen sosiologia Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Sociologia storica 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Sociologia histórica 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Sociología histórica 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85061208)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Religion and sociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Religija i sociologija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Religionssoziologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Θρησκεία και κοινωνιολογία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Релігія та соціологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Religia i socjologia Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Sociologie religieuse 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Uskontososiologia Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Sociologia religiosa 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Religión y sociología 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Religião e sociologia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85112587)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Professions, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Struke - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Berufe - Soziologische Aspekte 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Επαγγέλματα - Κοινωνιολογικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Професії - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Zawody - aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Métiers - Aspects sociologiques 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Professioni - Aspetti sociologici 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Profesiones - Aspectos sociológicos 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Profissões - aspetos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85107273)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Group medical practice, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Grupna medicinska praksa - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Gruppenmedizinische Praxis - Soziologische Aspekte 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Ομαδική ιατρική πρακτική - Κοινωνιολογικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Групова медична практика - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Grupowa praktyka lekarska - Aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Cabinet médical de groupe - Aspects sociologiques 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Pratica medica di gruppo - Aspetti sociologici 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Práctica médica grupal - Aspectos sociológicos 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Prática médica de grupo - aspetos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85057489)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Marginality, Social 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Marginalnost, socijalna Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Marginalität 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Περιθωριοποίηση, την κοινωνική 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Соціальна маргінальність Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Marginalność społeczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Exclusion sociale 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Emarginazione 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Marginalidade, Social 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Marginalidad social 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85081057)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Women, Health and hygiene, Sociological aspects 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Žene - Zdravlje i higijena - Sociološki aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Frauen - Gesundheit und Hygiene - Soziologische Aspekte 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Γυναίκες - Υγεία και υγιεινή - Κοινωνιολογικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Жінки - Здоров'я та гігієна - соціологічні аспекти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Kobiety - Zdrowie i higiena - Aspekty socjologiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Femmes - Santé et hygiène - Aspects sociologiques 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Donne - Salute e igiene - Aspetti sociologici 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Mulheres - Saúde e higiene - aspetos sociológicos 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Mujeres - Salud e higiene - Aspectos sociológicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85147303)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Social psychology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Socijalna psihologija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Sozialpsychologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Κοινωνική ψυχολογία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Соціальна психологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Psychologia społeczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Psychologie sociale 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Sociale psychologie Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Sosiaalipsykologia Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Psicologia sociale 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Psicología social (feedback) 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Psicologia social 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85123994)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Communication ▶ Symbolic interactionism 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Komunikacija ▶ Simbolički interakcionizam Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Kommunikation ▶ Symbolischer Interaktionismus 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Επικοινωνία ▶ Συμβολική αλληλεπίδραση 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Комунікація ▶ Символічний інтеракціонізм Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Komunikacja ▶ Interakcjonizm symboliczny Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Communication ▶ Interactionnisme symbolique 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Communicatie ▶ Symbolisch interactionisme Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Viestintä ▶ Symbolinen interaktionismi Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Comunicazione ▶ Interazionismo simbolico 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Comunicación ▶ Interaccionismo simbólico 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Comunicação ▶ Interacionismo simbólico 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85131404)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Exchange theory (Sociology) 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Teorija razmjene (sociologija) Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Austauschtheorie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Θεωρία ανταλλαγής (Κοινωνιολογία) 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Теорія обміну (соціологія) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Teoria wymiany (socjologia) Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Théorie de l'échange (sociologie) 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Teoria dello scambio (sociologia) 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Teoria da troca (Sociologia) 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Teoría de intercambio social 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85046234)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Chicago school of sociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Čikaška škola sociologije Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Chicago-Schule  
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Σχολή κοινωνιολογίας του Σικάγο 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Чиказька школа соціології Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Szkoła chicagowska (socjologia) Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ École de Chicago (sociologie) 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Chicagon sosiologinen koulukunta Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Scuola di sociologia di Chicago 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Escuela de Sociología de Chicago 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Escola de Chicago (sociologia) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85023257)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Social capital (Sociology) 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Društveni kapital (sociologija) Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Kulturelles Kapital 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Κοινωνικό κεφάλαιο (Κοινωνιολογία) 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Соціальний капітал (соціологія) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Kapitał społeczny Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Capital culturel 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Sosiaalinen pääoma Φινλανδικά
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Sociaal kapitaal Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Capitale sociale 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Capital social 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Capital social 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh00009986)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Conservatism 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Konzervativizam Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Konservativismus 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Συντηρητισμός 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Консерватизм Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Konserwatyzm Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Conservatisme 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Konservatismi Φινλανδικά
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Conservatisme Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Conservatorismo 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Conservadorismo 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Conservadurismo 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85031272)
 • SOCIOLOGY SOZIOLOGIE  SOCIOLOGIE Ολλανδικά SOCIOLOGIA  SOCIOLOGIE  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 
  (https://elsst.cessda.eu/id/450c86d9-8224-4090-8b13-c430cbff3f28)  
 • sosiologia Φινλανδικά
  (http://www.yso.fi/onto/yso/p331)  
 • Sociology
  (http://id.worldcat.org/fast/1123875)  
 • Sociologie
  (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb133408573)  
 • Soziologie
  (http://d-nb.info/gnd/4077624-4)  
 • sociology κοινωνιολογία  sociologie  Sociologija Κροατικά Soziologie  sociologia  sociologie Ολλανδικά sociología  socjologia Πολωνικά sociologia 
  (http://www.wikidata.org/entity/Q21201)   wikidata
 • Sociologia
  (http://purl.org/bncf/tid/5088)  
 • Sociology
  (http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85124200)   LCSH