Λεξιλόγιο για ΑΚΕ βασισμένο στο LCSH από το έργο Triple   

The Triple Vocabulary is a multilingual and hierarchical set of SSH-related concepts. It is a subset of LCSH (Library of Congress Subject Headings) that cover popular SSH aspects and is enhanced with labels in Greek, French, Polish, German, Italian, Portuguese, Spanish and Croatian. The vocabulary is used for the automatic annotation of the publications hosted in the GoTriple platform (https://www.gotriple.eu/). doi: 10.12681/semantics.gr/SSH-LCSH

Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος
Triple Project Consortium
Δημιουργός
Triple Project Consortium
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)


RDF/XML   JSON-LD   CSV (Triple)  

http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85118362

 • School management and organization 
 • Gestión y organización escolar 
 • Gestão e organização escolar 
 • Διοίκηση και οργάνωση σχολείου 
 • Schulorganisation 
 • Управління та організація школи Ουκρανικά
 • Zarządzanie i organizacja szkoły Πολωνικά
 • Ecole de gestion des organisations 
 • Gestione e organizzazione della scuola 
 • Schools, Management and organization 
 • School administration 
 • Administration, Educational 
 • School inspection 
 • School operation policies 
 • Ecole de management des organisations 
 • Policies, School operation 
 • Educational administration 
 • Operation policies, School 
 • Schools, Inspection 
 • School organization 
 • Inspection of schools 
 • Civilization ▶ Education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje Κροατικά
  Zivilisation ▶ Bildung 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation 
  Beschaving ▶ Onderwijs Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Koulutus Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione 
  Civilización ▶ Educación 
  Civilização ▶ Educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85040989)
 • Civilization ▶ Learning and scholarship ▶ Humanities ▶ Philosophy ▶ Psychology ▶ Educational psychology ▶ Ability grouping in education 
  Civilizacija ▶ Učenje i znanost ▶ Humanističke znanosti ▶ Filozofija ▶ Psihologija ▶ Pedagoška psihologija ▶ Grupiranje sposobnosti u obrazovanju Κροατικά
  Zivilisation ▶ Lernen und Stipendium ▶ Humanities ▶ Philosophie ▶ Psychologie ▶ Pädagogische Psychologie ▶ Fähigkeitsgruppierung in der Bildung 
  Πολιτισμός ▶ Μάθηση και υποτροφία ▶ Κλασσικές μελέτες ▶ Φιλοσοφία ▶ Ψυχολογία ▶ Εκπαιδευτική Ψυχολογία ▶ Ομαδοποίηση ικανότητας στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Навчання та гранти ▶ Телекомунікація в освіті ▶ Філософія ▶ Психологія ▶ Освітня психологія ▶ Здатність групування в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka i wiedza ▶ Humanistyka ▶ Filozofia ▶ Psychologia ▶ Psychologia edukacyjna ▶ Grupowanie umiejętności w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Savoir et érudition ▶ Sciences humaines ▶ Philosophie ▶ Psychologie ▶ Psychologie de l'éducation ▶ Groupes de niveau 
  Civiltà ▶ Apprendimento e borse di studio ▶ Studi umanistici ▶ Filosofia ▶ Psicologia ▶ Psicopedagogia ▶ Raggruppamento in base alle capacità nella formazione 
  Civilización ▶ Aprendizaje y estudios ▶ Humanidades ▶ Filosofía ▶ Psicología ▶ Psicología Educacional ▶ Agrupación de habilidades en educación 
  Civilização ▶ Aprendizagem e escolaridade ▶ Humanities ▶ Filosofia ▶ Psicologia ▶ Educational psychology ▶ Capacidade de agrupamento na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85000160)
 • Civilization ▶ Education ▶ School management and organization ▶ School city, state, etc 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Διοίκηση και οργάνωση σχολείου ▶ Φοιτητούπολη 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Управління та організація школи ▶ Місце школи у місті, державі тощо Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Zarządzanie i organizacja szkoły ▶ Miasto szkolne, stan itp. Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Ecole de gestion des organisations ▶ Cité scolaire, état, etc. 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Gestione e organizzazione della scuola ▶ Città della scuola, stato, ecc 
  Civilización ▶ Educación ▶ Gestión y organización escolar ▶ Ciudad escolar, estado, etc. 
  Civilização ▶ Educação ▶ Gestão e organização escolar ▶ Cidade escolar, estado, etc. 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85118305)
 • Civilization ▶ Education ▶ School management and organization ▶ Monitorial system of education 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Schulorganisation ▶ Lancasterschule 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Διοίκηση και οργάνωση σχολείου ▶ Εποπτικό σύστημα εκπαίδευσης 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Управління та організація школи ▶ Система моніторінга освіти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Zarządzanie i organizacja szkoły ▶ Monitoringowy system edukacji Πολωνικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Gestione e organizzazione della scuola ▶ Mutuo insegnamento 
  Civilização ▶ Educação ▶ Gestão e organização escolar ▶ Método Lancaster 
  Civilización ▶ Educación ▶ Gestión y organización escolar ▶ Sistema de seguimiento de la educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85086859)
 • EDUCATIONAL ADMINISTRATION ŘÍZENÍ VE ŠKOLSTVÍ Τσεχικά ADMINISTRATION AF UDDANNELSE Δανικά ONDERWIJSBESTUUR Ολλανδικά OPETUSHALLINTO Φινλανδικά ADMINISTRATION DE L’ÉDUCATION  BILDUNGSVERWALTUNG  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ  ŠVIETIMO ADMINISTRAVIMAS Λιθουανικά UTDANNINGSADMINISTRASJON Νορβηγικά ADMINISTRAȚIE EDUCAȚIONALĂ Ρουμανικά ŠOLSKA UPRAVA Σλοβενικά ADMINISTRACION EDUCATIVA  UTBILDNINGSADMINISTRATION Σουηδικά
  (https://elsst.cessda.eu/id/fc21e5e3-f257-46b3-878d-693b3c7626d2)