Λεξιλόγιο για ΑΚΕ βασισμένο στο LCSH από το έργο Triple   

The Triple Vocabulary is a multilingual and hierarchical set of SSH-related concepts. It is a subset of LCSH (Library of Congress Subject Headings) that cover popular SSH aspects and is enhanced with labels in Greek, French, Polish, German, Italian, Portuguese, Spanish and Croatian. The vocabulary is used for the automatic annotation of the publications hosted in the GoTriple platform (https://www.gotriple.eu/). doi: 10.12681/semantics.gr/SSH-LCSH

Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος
Triple Project Consortium
Δημιουργός
Triple Project Consortium
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)


RDF/XML   JSON-LD   CSV (Triple)  

http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85112599

 • Religions 
 • Religije Κροατικά
 • Religiones 
 • Religie Πολωνικά
 • Релігії Ουκρανικά
 • Uskonnot Φινλανδικά
 • Θρησκείες 
 • Religioni 
 • Weltreligion 
 • Religions, Comparative 
 • Comparative religion 
 • Denominations, Religious 
 • Religious denominations 
 • World religions 
 • Religion, Comparative 
 • Civilization 
  Civilizacija Κροατικά
  Zivilisation 
  Πολιτισμός 
  Цивілізація Ουκρανικά
  Cywilizacja Πολωνικά
  Civilisation 
  Beschaving Ολλανδικά
  Sivilisaatio Φινλανδικά
  Civiltà 
  Civilización 
  Civilização 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85026423)
 • Civilization ▶ Religions ▶ Buddhism 
  Civiltà ▶ Religioni ▶ buddismo 
  Civilização ▶ Religions ▶ Budismo 
  Civilisation ▶ Religions ▶ bouddhisme 
  Civilización ▶ Religiones ▶ Budismo 
  Zivilisation ▶ Weltreligion ▶ Buddhismus 
  Цивілізація ▶ Релігії ▶ Буддизм Ουκρανικά
  Beschaving ▶ Religions ▶ Boeddhisme Ολλανδικά
  Πολιτισμός ▶ Θρησκείες ▶ Βουδισμός 
  Cywilizacja ▶ Religie ▶ Buddyzm Πολωνικά
  Civilizacija ▶ Religije ▶ budizam Κροατικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85017454)
 • Civilization ▶ Religions ▶ Religious pluralism 
  Civilizacija ▶ Religije ▶ Religijski pluralizam Κροατικά
  Zivilisation ▶ Weltreligion ▶ Religiöser Pluralismus 
  Πολιτισμός ▶ Θρησκείες ▶ Θρησκευτικός πλουραλισμός 
  Цивілізація ▶ Релігії ▶ Релігійний плюралізм Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Religie ▶ Pluralizm religijny Πολωνικά
  Civilisation ▶ Religions ▶ Pluralisme religieux 
  Civiltà ▶ Religioni ▶ Pluralismo religioso 
  Civilización ▶ Religiones ▶ Pluralismo religioso 
  Civilização ▶ Religions ▶ Pluralismo religioso 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85112700)
 • Civilization ▶ Religions ▶ Sects 
  Civiltà ▶ Religioni ▶ setta 
  Civilização ▶ Religions ▶ Seitas 
  Civilisation ▶ Religions ▶ Sectes 
  Zivilisation ▶ Weltreligion ▶ Sekten 
  Civilización ▶ Religiones ▶ Sectas 
  Цивілізація ▶ Релігії ▶ Сектантство Ουκρανικά
  Beschaving ▶ Religions ▶ Sekte Ολλανδικά
  Πολιτισμός ▶ Θρησκείες ▶ Σέκτα 
  Cywilizacja ▶ Religie ▶ Sekta Πολωνικά
  Civilizacija ▶ Religije ▶ Sekte Κροατικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85119451)
 • Religion ▶ Pantheism ▶ Polytheism 
  Religija ▶ Panteizam ▶ Politeizam Κροατικά
  Religion ▶ Pantheismus ▶ Polytheismus 
  Θρησκεία ▶ Πανθεϊσμός ▶ Πολυθεϊσμός 
  Релігія ▶ Пантеїзм ▶ Політеїзм Ουκρανικά
  Religia ▶ Panteizm ▶ Politeizm Πολωνικά
  Religion ▶ Panthéisme ▶ Polythéisme 
  Religie ▶ Pantheïsme ▶ Polytheïsme Ολλανδικά
  Uskonto (uskominen) ▶ Panteismi ▶ Polyteismi Φινλανδικά
  Religione ▶ Panteismo ▶ Politeismo 
  Religión ▶ Panteísmo ▶ Politeísmo 
  Religião ▶ Panteísmo ▶ Politeísmo 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85104736)
 • Religion ▶ Rationalism ▶ Positivism 
  Religion ▶ Rationalismus ▶ Positivismus 
  Θρησκεία ▶ Ορθολογισμός ▶ Θετικισμός 
  Релігія ▶ Раціоналізм ▶ Позитивізм Ουκρανικά
  Religia ▶ Racjonalizm filozoficzny ▶ Pozytywizm Πολωνικά
  Religion ▶ Rationalisme ▶ Positivisme 
  Uskonto (uskominen) ▶ Rationalismi ▶ Positivismi Φινλανδικά
  Religione ▶ Razionalismo ▶ Positivismo 
  Religião ▶ Racionalismo ▶ Positivismo 
  Religión ▶ Racionalismo ▶ Positivismo 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85105387)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Folklore ▶ Legends ▶ Mythology 
  Antropologija ▶ Etnologija ▶ Folklor ▶ Legende ▶ Mitologija Κροατικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Folklorismus ▶ Historische Sage ▶ Mythologie 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Λαογραφία ▶ Θρύλοι ▶ Μυθολογία 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Фольклор ▶ Легенди ▶ Міфологія Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Folklor ▶ Legendy ▶ Mitologia Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Folklore ▶ Légendes ▶ Mythologie 
  Antropologia ▶ Kansatiede ▶ Kansanperinne ▶ Legendat ▶ Mytologia Φινλανδικά
  Antropologie ▶ Etnologie ▶ Folklore ▶ Legends ▶ Mythologie Ολλανδικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Folclore ▶ Leggende ▶ Mitologia 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Folclore ▶ Leyendas ▶ Mitología 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Folclore ▶ Lendas ▶ Mitologia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85089371)
 • Civilization ▶ Religions ▶ Syncretism (Religion) 
  Civilizacija ▶ Religije ▶ Sinkretizam (religija) Κροατικά
  Zivilisation ▶ Weltreligion ▶ Synkretismus 
  Πολιτισμός ▶ Θρησκείες ▶ Συγκρητισμός (Θρησκεία) 
  Цивілізація ▶ Релігії ▶ Синкретизм (релігія) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Religie ▶ Synkretyzm (religia) Πολωνικά
  Civilisation ▶ Religions ▶ Syncrétisme 
  Sivilisaatio ▶ Uskonnot ▶ Synkretismi Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Religioni ▶ Sincretismo 
  Civilización ▶ Religiones ▶ Sincretismo (religión) 
  Civilização ▶ Religions ▶ Sincretismo (religião) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85131623)
 • Civilization ▶ Religions ▶ Christianity 
  Civilização ▶ Religions ▶ Cristianismo 
  Civiltà ▶ Religioni ▶ cristianesimo 
  Civilisation ▶ Religions ▶ Christianisme 
  Civilización ▶ Religiones ▶ Cristiandad 
  Zivilisation ▶ Weltreligion ▶ Christentum 
  Цивілізація ▶ Релігії ▶ Християнство Ουκρανικά
  Beschaving ▶ Religions ▶ Christendom Ολλανδικά
  Πολιτισμός ▶ Θρησκείες ▶ Χριστιανισμός 
  Cywilizacja ▶ Religie ▶ Chrześcijaństwo Πολωνικά
  Civilizacija ▶ Religije ▶ kršćanstvo Κροατικά
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85025219)
 • Civilization ▶ Religions ▶ Religious absolutism 
  Civilizacija ▶ Religije ▶ Vjerski apsolutizam Κροατικά
  Zivilisation ▶ Weltreligion ▶ Absolutheitsanspruch 
  Πολιτισμός ▶ Θρησκείες ▶ Θρησκευτικός απολυταρχισμός 
  Цивілізація ▶ Релігії ▶ Релігійний абсолютизм Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Religie ▶ Absolutyzm religijny Πολωνικά
  Civilisation ▶ Religions ▶ Absolutisme religieux 
  Civiltà ▶ Religioni ▶ Assolutismo religioso 
  Civilización ▶ Religiones ▶ Absolutismo religioso 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh89004889)
 • Religions
  (http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85112599)   LCSH