Λεξιλόγιο για ΑΚΕ βασισμένο στο LCSH από το έργο Triple   

The Triple Vocabulary is a multilingual and hierarchical set of SSH-related concepts. It is a subset of LCSH (Library of Congress Subject Headings) that cover popular SSH aspects and is enhanced with labels in Greek, French, Polish, German, Italian, Portuguese, Spanish and Croatian. The vocabulary is used for the automatic annotation of the publications hosted in the GoTriple platform (https://www.gotriple.eu/). doi: 10.12681/semantics.gr/SSH-LCSH

Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος
Triple Project Consortium
Δημιουργός
Triple Project Consortium
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)


RDF/XML   JSON-LD   CSV (Triple)  

http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85099818

 • Performing arts 
 • Artes cénicas 
 • Сценічне мистецтво Ουκρανικά
 • Podiumkunsten Ολλανδικά
 • Scenska umjetnost Κροατικά
 • Darstellende Kunst 
 • Παραστατικές τέχνες 
 • Esittävät taiteet Φινλανδικά
 • Sztuki widowiskowe Πολωνικά
 • Artes escénicas 
 • Arts du spectacle 
 • Arti performative 
 • Artes performativas 
 • Show business 
 • Civilization ▶ Learning and scholarship ▶ Humanities ▶ Arts 
  Civilizacija ▶ Učenje i znanost ▶ Humanističke znanosti ▶ Umjetnost Κροατικά
  Zivilisation ▶ Lernen und Stipendium ▶ Humanities ▶ Künste 
  Πολιτισμός ▶ Μάθηση και υποτροφία ▶ Κλασσικές μελέτες ▶ Τέχνες 
  Цивілізація ▶ Навчання та гранти ▶ Телекомунікація в освіті ▶ Мистецтво Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka i wiedza ▶ Humanistyka ▶ Sztuka Πολωνικά
  Civilisation ▶ Savoir et érudition ▶ Sciences humaines ▶ Arts 
  Sivilisaatio ▶ Learning and scholarship ▶ Ihmistieteet ▶ Taide Φινλανδικά
  Beschaving ▶ Learning and scholarship ▶ Humanities ▶ Letteren Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Apprendimento e borse di studio ▶ Studi umanistici ▶ Arti 
  Civilização ▶ Aprendizagem e escolaridade ▶ Humanities ▶ Artes 
  Civilización ▶ Aprendizaje y estudios ▶ Humanidades ▶ Numeración de las artes 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85008324)
 • Civilization ▶ Learning and scholarship ▶ Humanities ▶ Arts ▶ Performing arts ▶ Motion pictures 
  Civilizacija ▶ Učenje i znanost ▶ Humanističke znanosti ▶ Umjetnost ▶ Scenska umjetnost ▶ Film Κροατικά
  Zivilisation ▶ Lernen und Stipendium ▶ Humanities ▶ Künste ▶ Darstellende Kunst ▶ Film 
  Πολιτισμός ▶ Μάθηση και υποτροφία ▶ Κλασσικές μελέτες ▶ Τέχνες ▶ Παραστατικές τέχνες ▶ Ταινία 
  Цивілізація ▶ Навчання та гранти ▶ Телекомунікація в освіті ▶ Мистецтво ▶ Сценічне мистецтво ▶ Кінематограф та мистецтво Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka i wiedza ▶ Humanistyka ▶ Sztuka ▶ Sztuki widowiskowe ▶ Film Πολωνικά
  Civilisation ▶ Savoir et érudition ▶ Sciences humaines ▶ Arts ▶ Arts du spectacle ▶ Film 
  Beschaving ▶ Learning and scholarship ▶ Humanities ▶ Letteren ▶ Podiumkunsten ▶ Film Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Learning and scholarship ▶ Ihmistieteet ▶ Taide ▶ Esittävät taiteet ▶ Elokuvataide Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Apprendimento e borse di studio ▶ Studi umanistici ▶ Arti ▶ Arti performative ▶ Film 
  Civilización ▶ Aprendizaje y estudios ▶ Humanidades ▶ Numeración de las artes ▶ Artes escénicas ▶ Película 
  Civilização ▶ Aprendizagem e escolaridade ▶ Humanities ▶ Artes ▶ Artes cénicas ▶ Filme 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85088084)
 • Civilization ▶ Learning and scholarship ▶ Humanities ▶ Arts ▶ Performing arts ▶ Theater 
  Civilizacija ▶ Učenje i znanost ▶ Humanističke znanosti ▶ Umjetnost ▶ Scenska umjetnost ▶ Kazalište Κροατικά
  Zivilisation ▶ Lernen und Stipendium ▶ Humanities ▶ Künste ▶ Darstellende Kunst ▶ Theater 
  Πολιτισμός ▶ Μάθηση και υποτροφία ▶ Κλασσικές μελέτες ▶ Τέχνες ▶ Παραστατικές τέχνες ▶ Θέατρο 
  Цивілізація ▶ Навчання та гранти ▶ Телекомунікація в освіті ▶ Мистецтво ▶ Сценічне мистецтво ▶ Театральне мистецтво Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka i wiedza ▶ Humanistyka ▶ Sztuka ▶ Sztuki widowiskowe ▶ Teatr Πολωνικά
  Civilisation ▶ Savoir et érudition ▶ Sciences humaines ▶ Arts ▶ Arts du spectacle ▶ Théâtre 
  Beschaving ▶ Learning and scholarship ▶ Humanities ▶ Letteren ▶ Podiumkunsten ▶ Theater Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Learning and scholarship ▶ Ihmistieteet ▶ Taide ▶ Esittävät taiteet ▶ Teatteritaide Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Apprendimento e borse di studio ▶ Studi umanistici ▶ Arti ▶ Arti performative ▶ Teatro 
  Civilização ▶ Aprendizagem e escolaridade ▶ Humanities ▶ Artes ▶ Artes cénicas ▶ Teatro 
  Civilización ▶ Aprendizaje y estudios ▶ Humanidades ▶ Numeración de las artes ▶ Artes escénicas ▶ Teatro 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85134522)
 • Darstellende Kunst
  (http://d-nb.info/gnd/4129566-3)  
 • performing arts (discipline)
  (http://vocab.getty.edu/aat/300054140)   Getty AAT
 • performing arts Τέχνες του θεάματος  spectacle vivant  scenska umjetnost Κροατικά darstellende Kunst  artes cénicas  podiumkunsten Ολλανδικά artes escénicas  sztuki widowiskowe Πολωνικά arti performative 
  (http://www.wikidata.org/entity/Q184485)   wikidata
 • PERFORMING ARTS DARSTELLENDE KÜNSTE  UITVOERENDE KUNSTEN Ολλανδικά ARTES ESCENICAS  ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΣ  PRATIQUE ARTISTIQUE 
  (https://elsst.cessda.eu/id/bd94a664-139d-4ea1-8017-9fae76a8c9d1)  
 • Arts du spectacle
  (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11933908f)  
 • esittävät taiteet Φινλανδικά
  (http://www.yso.fi/onto/yso/p2850)  
 • Industrie du spectacle
  (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119321038)  
 • Performing arts
  (http://id.worldcat.org/fast/1057887)