Λεξιλόγιο για ΑΚΕ βασισμένο στο LCSH από το έργο Triple   

The Triple Vocabulary is a multilingual and hierarchical set of SSH-related concepts. It is a subset of LCSH (Library of Congress Subject Headings) that cover popular SSH aspects and is enhanced with labels in Greek, French, Polish, German, Italian, Portuguese, Spanish and Croatian. The vocabulary is used for the automatic annotation of the publications hosted in the GoTriple platform (https://www.gotriple.eu/). doi: 10.12681/semantics.gr/SSH-LCSH

Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος
Triple Project Consortium
Δημιουργός
Triple Project Consortium
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)


RDF/XML   JSON-LD   CSV (Triple)  

http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85077222

 • Linguistics 
 • Kielitiede Φινλανδικά
 • Linguistica 
 • Jezikoslovlje Κροατικά
 • Językoznawstwo Πολωνικά
 • Linguística 
 • Лінгвістика Ουκρανικά
 • Taalkunde Ολλανδικά
 • Γλωσσολογία 
 • Linguistik 
 • Linguistique 
 • Lingüística 
 • Linguistic science 
 • Science of language 
 • Universais linguísticos 
 • Linguistics ▶ Register (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Registar (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Register  
  Γλωσσολογία ▶ Εγγραφή (Γλωσσολογία) 
  Лінгвістика ▶ Регістр (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Rejestr (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistique ▶ Niveaux de langue 
  Linguistica ▶ Registro (linguistica) 
  Linguística ▶ Registrar (Linguística) 
  Lingüística ▶ Registro (Lingüística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85112377)
 • Linguistics ▶ Archaisms (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Arhaizmi (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Archaismus 
  Лінгвістика ▶ Архаїзми (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Archaizmy (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistique ▶ Archaïsmes (linguistique) 
  Kielitiede ▶ Arkaismit Φινλανδικά
  Linguistica ▶ Arcaismi (linguistica) 
  Lingüística ▶ Arcaísmos (lLingüística) 
  Linguística ▶ Arcaísmos (Linguística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85006522)
 • Linguistics ▶ Minimal pair (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Minimalni par (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Minimalpaar 
  Лінгвістика ▶ Мінімальна пара (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Para minimalna (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistique ▶ Paire minimale (linguistique) 
  Linguistica ▶ Coppia minima (linguistica) 
  Lingüística ▶ Par mínimo (lLingüística) 
  Linguística ▶ Par mínimo (linguística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85085705)
 • Linguistics ▶ Applied linguistics 
  Jezikoslovlje ▶ Primijenjena lingvistika Κροατικά
  Linguistik ▶ Angewandte Linguistik 
  Γλωσσολογία ▶ Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 
  Лінгвістика ▶ Прикладна лінгвістика Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Lingwistyka stosowana Πολωνικά
  Linguistique ▶ Linguistique appliquée 
  Kielitiede ▶ Soveltava kielitiede Φινλανδικά
  Linguistica ▶ Linguistica applicata 
  Lingüística ▶ Lingüística aplicada 
  Linguística ▶ Linguística aplicada 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85006168)
 • Linguistics ▶ Hedge (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Ograda (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Partikeln (Linguistik) 
  Лінгвістика ▶ Хеджування/ словесне огородження Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Hedge (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistica ▶ Siepe (Linguistica) 
  Linguística ▶ Hedge (linguística) 
  Lingüística ▶ Marcadores (Lingüística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2010014232)
 • Linguistics ▶ Integrational linguistics (Berlin school) 
  Jezikoslovlje ▶ Integracijska lingvistika (Berlinska škola) Κροατικά
  Linguistik ▶ Integrative Linguistik (Berliner Schule) 
  Лінгвістика ▶ Інтеграційна лінгвістика (Берлінська школа) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Językoznawstwo integracyjne (szkoła Berlińska) Πολωνικά
  Linguistica ▶ Linguistica integrativa (scuola di Berlino) 
  Linguística ▶ Linguística integracional (escola de Berlim) 
  Lingüística ▶ Lingüística integracional (eEscuela de Berlín) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2011003070)
 • Linguistics ▶ Genericalness (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Generičnost (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Generizität  
  Лінгвістика ▶ Характерність (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Rodzajowość (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistique ▶ Généricité (linguistique) 
  Linguistica ▶ Genericità (linguistica) 
  Lingüística ▶ Genérico (lLingüística) 
  Linguística ▶ Genericidade (Linguística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh89002492)
 • Linguistics ▶ Typology (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Tipologija (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Sprachtypologie 
  Γλωσσολογία ▶ Γλωσσική τυπολογία 
  Лінгвістика ▶ Типологія (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Typologia języków Πολωνικά
  Linguistique ▶ Typologie (linguistique) 
  Kielitiede ▶ Kielitypologia Φινλανδικά
  Taalkunde ▶ Taaltypologie Ολλανδικά
  Linguistica ▶ Tipologia 
  Lingüística ▶ Tipología lingüística 
  Linguística ▶ Tipologia linguística 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85139174)
 • Linguistics ▶ Gradience (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Gradiencija (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Gradienz (Linguistik) 
  Лінгвістика ▶ Градієнтність Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Gradient (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistica ▶ Gradience (linguistica) 
  Lingüística ▶ Gradience (Lingüística)Gradación (Lingüística) 
  Linguística ▶ Gradiência (Linguística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2006004530)
 • Linguistics ▶ Iconicity (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Ikoničnost (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Ikonizität (Linguistik) 
  Лінгвістика ▶ Іконічність (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Ikoniczność (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistica ▶ Iconicità (linguistica) 
  Linguística ▶ Iconicidade (Linguística) 
  Lingüística ▶ Iconicidad (Lingüística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh98001390)
 • Linguistics ▶ Psycholinguistics 
  Jezikoslovlje ▶ Psiholingvistika Κροατικά
  Linguistik ▶ Psycholinguistik 
  Γλωσσολογία ▶ Ψυχογλωσσολογία 
  Лінгвістика ▶ Психолінгвістика Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Psycholingwistyka Πολωνικά
  Linguistique ▶ Psycholinguistique 
  Kielitiede ▶ Psykolingvistiikka Φινλανδικά
  Linguistica ▶ Psicolinguistica 
  Linguística ▶ Psicolinguística 
  Lingüística ▶ Psicolingüística 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85108432)
 • Linguistics ▶ Prosodic analysis (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Prozodijska analiza (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Prosodie 
  Лінгвістика ▶ Просодичний аналіз (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Analiza prozodyczna (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistica ▶ Analisi prosodica (linguistica) 
  Linguística ▶ Análise Prosódica (Linguística) 
  Lingüística ▶ Análisis prosódico (lLingüística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85107585)
 • Linguistics ▶ Translanguaging (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Prevođenje (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Translanguaging (Linguistik) 
  Лінгвістика ▶ Трансмовність (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Transjęzykowość (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistica ▶ Translanguaging (linguistica) 
  Linguística ▶ Translinguagem (Linguística) 
  Lingüística ▶ Translenguaje (lLingüística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2018000488)
 • Linguistics ▶ Direction in language 
  Jezikoslovlje ▶ Smjer u jeziku Κροατικά
  Linguistik ▶ Richtung in der Sprache 
  Γλωσσολογία ▶ Κατεύθυνση στη γλώσσα 
  Лінгвістика ▶ Напрямок в мові Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Kierunek w języku Πολωνικά
  Linguistica ▶ Direzione in lingua 
  Lingüística ▶ Dirección Direccionalidad en el lenguaje 
  Linguística ▶ Direção em linguagem 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2003004504)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Sociolinguistics 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Sociolingvistika Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Soziolinguistik 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Κοινωνιογλωσσολογία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Соціолінгвістика Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Socjolingwistyka Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Sociolinguistique 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Sosiolingvistiikka Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Sociolinguistica 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Sociolingüística 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85124195)
 • Linguistics ▶ Surface structure (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Struktura površine (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Oberflächenstruktur (Linguistik) 
  Γλωσσολογία ▶ Επιφανειακή δομή (Γλωσσολογία) 
  Лінгвістика ▶ Структура поверхні (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Struktura powierzchniowa (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistique ▶ Structure de surface et structure profonde (linguistique) 
  Linguistica ▶ Struttura della superficie (linguistica) 
  Linguística ▶ Estrutura da superfície (linguística) 
  Lingüística ▶ Estructura superficial (Lingüística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85130726)
 • Linguistics ▶ Neutralization (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Neutralizacija (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Neutralisation  
  Лінгвістика ▶ Нейтралізація (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Neutralizacja (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistique ▶ Neutralisation (linguistique) 
  Taalkunde ▶ Klinkerreductie Ολλανδικά
  Linguistica ▶ Neutralizzazione 
  Lingüística ▶ Neutralización 
  Linguística ▶ Neutralização (Linguística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85091198)
 • Linguistics ▶ Classifiers (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Klasifikatori (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Klassifikator  
  Лінгвістика ▶ Класифікатори (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Klasyfikatory (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistica ▶ Classificatori (linguistica) 
  Lingüística ▶ Clasificadores (lLingüística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85026815)
 • Linguistics ▶ Modality (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Modalnost (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Modalität  
  Лінгвістика ▶ Модальність (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Modalność (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistique ▶ Modalité (linguistique) 
  Kielitiede ▶ Modaalisuus (kielitiede) Φινλανδικά
  Linguistica ▶ Modalità (linguistica) 
  Lingüística ▶ Modalidad (lingüística) 
  Linguística ▶ Modalidade (Linguística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85086409)
 • Linguistics ▶ Grammar, Comparative and general 
  Jezikoslovlje ▶ Gramatika, komparativ i općenito Κροατικά
  Linguistik ▶ Grammatik 
  Лінгвістика ▶ Граматика, порівняльна і загальна Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Gramatyka porównawcza i ogólna Πολωνικά
  Linguistique ▶ Grammaire comparée 
  Linguistica ▶ Grammatica, comparata e generale 
  Linguística ▶ Gramática, comparativa e geral 
  Lingüística ▶ Gramática, cComparativa y general 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85056260)
 • Linguistics ▶ Opacity (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Neprozirnost (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Opazität (Linguistik) 
  Лінгвістика ▶ Невиразність (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Nieprzejrzystość (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistica ▶ Opacità (linguistica) 
  Linguística ▶ Opacidade (linguística) 
  Lingüística ▶ Opacidad (lLingüística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2006002009)
 • Linguistics ▶ Transmutation (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Transmutacija (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Konversion  
  Лінгвістика ▶ Трансмутація (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Transmutacja (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistica ▶ Trasmutazione (linguistica) 
  Lingüística ▶ Transmutación (lLingüística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85136991)
 • Linguistics ▶ Contrastive linguistics 
  Jezikoslovlje ▶ Kontrastivna lingvistika Κροατικά
  Linguistik ▶ Kontrastive Linguistik 
  Лінгвістика ▶ Контрастна лінгвістика Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Językoznawstwo kontrastowe Πολωνικά
  Linguistique ▶ Linguistique contrastive 
  Linguistica ▶ Linguistica contrastiva 
  Linguística ▶ Linguística contrastiva 
  Lingüística ▶ Lingüística contrastiva 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85031652)
 • Linguistics ▶ Motion in language 
  Jezikoslovlje ▶ Pokret u jeziku Κροατικά
  Linguistik ▶ Bewegung in der Sprache 
  Γλωσσολογία ▶ Κίνηση στη γλώσσα 
  Лінгвістика ▶ Спонування у мові Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Ruch w języku Πολωνικά
  Linguistique ▶ Mouvement dans le langage 
  Linguistica ▶ Movimento nel linguaggio 
  Linguística ▶ Movimento na linguagem 
  Lingüística ▶ Movimiento en el lenguaje 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2003004290)
 • Linguistics ▶ Areal linguistics 
  Jezikoslovlje ▶ Arealna lingvistika Κροατικά
  Linguistik ▶ Sprachgeographie 
  Γλωσσολογία ▶ Τοπική γλωσσολογία 
  Лінгвістика ▶ Ареальна лінгвістика Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Lingwistyka obszarowa Πολωνικά
  Linguistica ▶ Linguistica areale 
  Linguística ▶ Linguística regional 
  Lingüística ▶ Lingüística regional 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85006990)
 • Linguistics ▶ Mathematical linguistics 
  Jezikoslovlje ▶ Matematička lingvistika Κροατικά
  Linguistik ▶ Quantitative Linguistik 
  Лінгвістика ▶ Математична лінгвістика Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Lingwistyka matematyczna Πολωνικά
  Linguistique ▶ Linguistique mathématique 
  Kielitiede ▶ Matemaattinen kielitiede Φινλανδικά
  Linguistica ▶ Linguistica matematica 
  Lingüística ▶ Lingüística matemática 
  Linguística ▶ Linguística matemática 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85082122)
 • Linguistics ▶ Scope (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Opseg (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Skopus 
  Γλωσσολογία ▶ Πεδίο εφαρμογής (Γλωσσολογία) 
  Лінгвістика ▶ Обсяг (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Zakres (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistica ▶ Ambito (linguistica) 
  Lingüística ▶ Alcance (lLingüística) 
  Linguística ▶ Escopo (Linguística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh00004031)
 • Linguistics ▶ Linguistic models 
  Jezikoslovlje ▶ Lingvistički modeli Κροατικά
  Linguistik ▶ Sprachmodelle 
  Γλωσσολογία ▶ Γλωσσικά μοντέλα 
  Лінгвістика ▶ Лінгвістичні моделі Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Modele językowe Πολωνικά
  Linguistique ▶ Modèles linguistiques 
  Linguistica ▶ Modelli linguistici 
  Linguística ▶ Modelos linguísticos 
  Lingüística ▶ Modelos lingüísticos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85077219)
 • Linguistics ▶ Naturalness (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Prirodnost (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Natürlichkeit (Linguistik) 
  Γλωσσολογία ▶ Φυσικότητα (Γλωσσολογία) 
  Лінгвістика ▶ Природність (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Naturalność (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistica ▶ Naturalezza (linguistica) 
  Linguística ▶ Naturalidade (Linguística) 
  Lingüística ▶ Naturalidad (lLingüística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh87004399)
 • Linguistics ▶ Historical linguistics 
  Jezikoslovlje ▶ Povijesna lingvistika Κροατικά
  Linguistik ▶ Historische Sprachwissenschaft 
  Γλωσσολογία ▶ Ιστορική γλωσσολογία 
  Лінгвістика ▶ Історична лінгвістика Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Językoznawstwo diachroniczne Πολωνικά
  Linguistique ▶ Linguistique historique 
  Taalkunde ▶ Historische taalkunde Ολλανδικά
  Linguistica ▶ Linguistica storica 
  Lingüística ▶ Lingüística histórica 
  Linguística ▶ Linguística histórica 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85061192)
 • Linguistics ▶ Fossilization (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Fosilizacija (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Fossilisierung (Linguistik) 
  Γλωσσολογία ▶ Απολίθωση (Γλωσσολογία) 
  Лінгвістика ▶ Фосилізація (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Fosylizacja (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistica ▶ Fossilizzazione (linguistica) 
  Linguística ▶ Fossilização (Linguística) 
  Lingüística ▶ Fosilización (lLingüística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2003000610)
 • Linguistics ▶ Deep structure (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Dubinska struktura (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Tiefenstruktur (Linguistik) 
  Лінгвістика ▶ Глибинна структура (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Struktura głęboka (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistique ▶ Structure de surface et structure profonde (linguistique) 
  Linguistica ▶ Struttura profonda (linguistica) 
  Lingüística ▶ Estructura profunda (lLingüística) 
  Linguística ▶ Estrutura profunda (linguística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85036386)
 • Linguistics ▶ Diglossia (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Diglosija Κροατικά
  Linguistik ▶ Diglossie 
  Γλωσσολογία ▶ Διγλωσσία 
  Лінгвістика ▶ Диглосія (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Dyglosja Πολωνικά
  Linguistique ▶ Diglossie 
  Taalkunde ▶ Diglossie Ολλανδικά
  Linguistica ▶ Diglossia 
  Lingüística ▶ Diglosia 
  Linguística ▶ Diglossia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85037991)
 • Linguistics ▶ Ecolinguistics 
  Jezikoslovlje ▶ Ekolingvistika Κροατικά
  Linguistik ▶ Ökolinguistik 
  Лінгвістика ▶ Еколінгвістика Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Ekolingwistyka Πολωνικά
  Linguistique ▶ Écologie des langues 
  Linguistica ▶ Ecolinguistica 
  Lingüística ▶ Ecolingüística 
  Linguística ▶ Ecolinguística 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh00004036)
 • Linguistics ▶ Economy (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Ekonomija (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Sprachökonomie 
  Лінгвістика ▶ Економіка (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Ekonomia (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistique ▶ Économie (linguistique) 
  Linguistica ▶ Economia (linguistica) 
  Linguística ▶ Economia (Linguística) 
  Lingüística ▶ Economía (Lingüística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85040879)
 • Linguistics ▶ Field theory (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Teorija polja (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Wortfeldtheorie 
  Γλωσσολογία ▶ Θεωρία πεδίου (Γλωσσολογία) 
  Лінгвістика ▶ Теорія поля (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Teoria pola (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistique ▶ Champs (linguistique) 
  Linguistica ▶ Teoria dei campi (linguistica) 
  Linguística ▶ Teoria de campo (Linguística) 
  Lingüística ▶ Teoría de campos (lLingüística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85048116)
 • Linguistics ▶ Classification, Books, Linguistics 
  Jezikoslovlje ▶ Klasifikacija - Knjige - lingvistika Κροατικά
  Linguistik ▶ Klassifikation - Bücher - Linguistik 
  Γλωσσολογία ▶ Ταξινόμηση - Βιβλία - Γλωσσολογία 
  Лінгвістика ▶ Класифікація - Книги - Лінгвістика Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Klasyfikacja - Książki - Językoznawstwo Πολωνικά
  Linguistica ▶ Classificazione - Libri - Linguistica 
  Lingüística ▶ Clasificación - Libros - Lingüística 
  Linguística ▶ Classificação - Livros - Linguística 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85026748)
 • Linguistics ▶ Word (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Riječ (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Lexem 
  Лінгвістика ▶ Слово (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Słowo (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistica ▶ Parola (linguistica) 
  Lingüística ▶ Palabra (lLingüística) 
  Linguística ▶ Palavra (Linguística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85148092)
 • Linguistics ▶ Analogy (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Analogija (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Analogie 
  Γλωσσολογία ▶ Αναλογία (Γλωσσολογία) 
  Лінгвістика ▶ Аналогія (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Analogia (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistique ▶ Analogie (linguistique) 
  Kielitiede ▶ Analogia Φινλανδικά
  Linguistica ▶ Analogia (linguistica) 
  Linguística ▶ Analogia (Linguística) 
  Lingüística ▶ Analogía (lLingüística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85004776)
 • Linguistics ▶ Anthropological linguistics 
  Jezikoslovlje ▶ Antropološka lingvistika Κροατικά
  Linguistik ▶ Ethnolinguistik 
  Γλωσσολογία ▶ Ανθρωπολογική γλωσσολογία 
  Лінгвістика ▶ Антропологічна лінгвістика Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Antropolingwistyka Πολωνικά
  Linguistique ▶ Ethnolinguistique 
  Kielitiede ▶ Etnolingvistiikka Φινλανδικά
  Linguistica ▶ Etnolinguistica 
  Linguística ▶ Linguística antropológica 
  Lingüística ▶ Lingüística antropológica 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85005577)
 • Linguistics ▶ Functionalism (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Funkcionalizam (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Funktionalismus  
  Γλωσσολογία ▶ Λειτουργικότητα (Γλωσσολογία) 
  Лінгвістика ▶ Функціоналізм (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Funkcjonalizm (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistique ▶ Fonctionnalisme (linguistique) 
  Kielitiede ▶ Funktiokielioppi Φινλανδικά
  Linguistica ▶ Funzionalismo (linguistica) 
  Lingüística ▶ Funcionalismo (lLingüística) 
  Linguística ▶ Funcionalismo (Linguística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85052322)
 • Linguistics ▶ Context (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Kontekst (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Sprechsituation 
  Γλωσσολογία ▶ Εννοιολογικό πλαίσιο 
  Лінгвістика ▶ Контекст (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Kontekst Πολωνικά
  Linguistique ▶ Contexte (linguistique) 
  Taalkunde ▶ Context Ολλανδικά
  Kielitiede ▶ Konteksti Φινλανδικά
  Linguistica ▶ Contesto 
  Linguística ▶ Contexto 
  Lingüística ▶ Contexto lingüístico 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85031544)
 • Linguistics ▶ Cohesion (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Kohezija (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Textkohärenz 
  Γλωσσολογία ▶ Συνοχή (Γλωσσολογία) 
  Лінгвістика ▶ Зв'язність(лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Spójność (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistique ▶ Cohérence (linguistique) 
  Kielitiede ▶ Sidoksisuus Φινλανδικά
  Linguistica ▶ Coesione (linguistica) 
  Lingüística ▶ Cohesión (lLingüística) 
  Linguística ▶ Coesão (Linguística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh86006754)
 • Linguistics ▶ Markedness (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Označenost (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Markiertheit 
  Лінгвістика ▶ Маркованість (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Oznakowanie (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistique ▶ Marque (linguistique) 
  Taalkunde ▶ Gemarkeerdheid Ολλανδικά
  Linguistica ▶ Marcatezza 
  Linguística ▶ Marcação (linguística) 
  Lingüística ▶ Marcaje Marcador (lLingüística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85081324)
 • Linguistics ▶ Linguistic universals ▶ Componential analysis (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Jezične univerzalnosti ▶ Komponentna analiza (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Sprachliche Universalien ▶ Komponentenanalyse  
  Γλωσσολογία ▶ Καθολικά χαρακτηριστικά της γλώσσας ▶ Συστατική ανάλυση (Γλωσσολογία) 
  Лінгвістика ▶ Лінгвістичні універсалії ▶ Компонентний аналіз (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Uniwersalia językowe ▶ Analiza komponencjalna (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistique ▶ Universaux (linguistique) ▶ Analyse componentielle 
  Linguistica ▶ Universali linguistici ▶ Analisi dei componenti (linguistica) 
  Lingüística ▶ Universales lingüísticos ▶ Análisis componente componencial (lLingüística) 
  Linguística ▶ Linguistic universals ▶ Análise de componentes (linguística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85029384)
 • Linguistics ▶ Substratum (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Podloga (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Substrat  
  Лінгвістика ▶ Субстрат (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Substrat (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistique ▶ Substrat (linguistique) 
  Linguistica ▶ Substrato (Linguistica) 
  Linguística ▶ Substrato (Linguística) 
  Lingüística ▶ Sustrato (lLingüística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85129554)
 • Linguistics ▶ Politeness (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Ljubaznost (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Höflichkeit (Linguistik) 
  Γλωσσολογία ▶ Ευγένεια (Γλωσσολογία) 
  Лінгвістика ▶ Ввічливість (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Uprzejmość (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistique ▶ Formules de politesse 
  Linguistica ▶ Cortesia (linguistica) 
  Linguística ▶ Polidez (Linguística) 
  Lingüística ▶ Cortesía (lLingüística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2005002967)
 • Linguistics ▶ Speech acts (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Govorni činovi (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Sprechakttheorie 
  Γλωσσολογία ▶ Γλωσσική πράξη 
  Лінгвістика ▶ Мовленнєві акти (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Akt mowy Πολωνικά
  Linguistique ▶ Actes de langage 
  Taalkunde ▶ Taalhandeling Ολλανδικά
  Kielitiede ▶ Puheakti Φινλανδικά
  Linguistica ▶ Atti linguistici 
  Lingüística ▶ Actos de habla 
  Linguística ▶ Ato da fala 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85126441)
 • Linguistics ▶ Paradigm (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Paradigma (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Paradigma (Linguistik) 
  Лінгвістика ▶ Парадигма (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Paradygmat (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistica ▶ Paradigma (linguistica) 
  Linguística ▶ Paradigma (Linguística) 
  Lingüística ▶ Paradigma (lLingüística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh88006464)
 • Linguistics ▶ Parallelism (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Paralelizam (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Parallelismus 
  Γλωσσολογία ▶ Παραλληλισμός (Γλωσσολογία) 
  Лінгвістика ▶ Паралелізм (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Paralelizm (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistique ▶ Parallélisme (linguistique) 
  Linguistica ▶ Parallelismo (linguistica) 
  Lingüística ▶ Paralelismo (lLingüística) 
  Linguística ▶ Paralelismo (Linguística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85097829)
 • Linguistics ▶ Meaning-text theory (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Teorija značenja tekst (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Bedeutungstexttheorie (Linguistik) 
  Лінгвістика ▶ Теорія "значення-текст" (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Teoria tekstu znaczeniowego (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistica ▶ Teoria del significato (linguistica) 
  Linguística ▶ Teoria do texto de significado (Linguística) 
  Lingüística ▶ Teoría del texto con significado sentido-texto (lLingüística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2010003998)
 • Linguistics ▶ Subjectivity (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Subjektivnost (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Subjektivität (Linguistik) 
  Γλωσσολογία ▶ Υποκειμενικότητα (Γλωσσολογία) 
  Лінгвістика ▶ Суб'єктивність (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Subiektywność (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistica ▶ Soggettività (linguistica) 
  Linguística ▶ Subjetividade (Linguística) 
  Lingüística ▶ Subjetividad (lLingüística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2006001481)
 • Linguistics ▶ Biolinguistics 
  Jezikoslovlje ▶ Biolingvistika Κροατικά
  Linguistik ▶ Biolinguistik 
  Γλωσσολογία ▶ Βιογλωσσολογία 
  Лінгвістика ▶ Білінгвістика Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Biolingwistyka Πολωνικά
  Linguistique ▶ Biolinguistique 
  Kielitiede ▶ Biolingvistiikka Φινλανδικά
  Linguistica ▶ Biolinguistica 
  Lingüística ▶ Biolingüística 
  Linguística ▶ Biolinguística 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85014167)
 • Linguistics ▶ Juncture (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Spajanje (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Sprechpause 
  Лінгвістика ▶ Стик (морфем) (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Połączenie (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistique ▶ Joncture 
  Linguistica ▶ Giuntura (linguistica) 
  Lingüística ▶ Coyuntura Juntura (lLingüística) 
  Linguística ▶ Juncture (Linguística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85071008)
 • Linguistics ▶ Asymmetry (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Asimetrija (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Asymmetrie (Linguistik) 
  Γλωσσολογία ▶ Ασυμμετρία (Γλωσσολογία) 
  Лінгвістика ▶ Асиметрія (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Asymetria (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistique ▶ Asymétrie (linguistique) 
  Linguistica ▶ Asimmetria (linguistica) 
  Linguística ▶ Assimetria (Linguística) 
  Lingüística ▶ Asimetría (lLingüística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85009052)
 • Linguistics ▶ Emphasis (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Naglasak (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Emphase 
  Γλωσσολογία ▶ Έμφαση (Γλωσσολογία) 
  Лінгвістика ▶ Наголос (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Emfaza(językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistique ▶ Emphase 
  Linguistica ▶ Enfasi (linguistica) 
  Lingüística ▶ Énfasis (lLingüística) 
  Linguística ▶ Ênfase (linguística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85042840)
 • Linguistics ▶ Distinctive features (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Značajke (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Distinktive Merkmale (Linguistik) 
  Γλωσσολογία ▶ Διακριτικά χαρακτηριστικά (Γλωσσολογία) 
  Лінгвістика ▶ Характерні риси (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Charakterystyczne cechy (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistique ▶ Traits pertinents (linguistique) 
  Linguistica ▶ Caratteristiche distintive (linguistica) 
  Lingüística ▶ Rasgos distintivos (lLingüística) 
  Linguística ▶ Características distintivas (linguística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85038533)
 • Linguistics ▶ Anaphora (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Anafora (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Anapher  
  Γλωσσολογία ▶ Αναφορά (Γλωσσολογία) 
  Лінгвістика ▶ Анафора (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Anafora (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistique ▶ Anaphore 
  Linguistica ▶ Anafora 
  Lingüística ▶ Anáfora (lLingüística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85004805)
 • Linguistics ▶ Binary principle (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Binarni princip (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Binaritätsprinzip (Linguistik) 
  Γλωσσολογία ▶ Δυαδική αρχή (Γλωσσολογία) 
  Лінгвістика ▶ Бінарний принцип (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Zasada binarna (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistica ▶ Principio binario (linguistica) 
  Lingüística ▶ Principio binario (lLingüística) 
  Linguística ▶ Princípio binário (linguística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85014082)
 • Linguistics ▶ Government-binding theory (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Teorija koja obvezuje državu (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ GB-Theorie 
  Лінгвістика ▶ Теорія керування та зв'язування (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Teoria rządu i wiązania (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistique ▶ Théorie du gouvernement et du liage (linguistique) 
  Linguistica ▶ Teoria del governo vincolante (linguistica) 
  Lingüística ▶ Teoría vinculante al gobierno (lingüística)Teoría de rección y ligamiento (Lingüística) 
  Linguística ▶ Teoria da vinculação governamental (Linguística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh86006230)
 • Linguistics ▶ Definiteness (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Određenost (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Definitheit 
  Γλωσσολογία ▶ Οριστικότητα (Γλωσσολογία) 
  Лінгвістика ▶ Визначеність (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Określoność Πολωνικά
  Linguistique ▶ Définis (linguistique) 
  Kielitiede ▶ Definiittisyys Φινλανδικά
  Linguistica ▶ Determinatezza (linguistica) 
  Lingüística ▶ Definitud gramatical 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh86007684)
 • Linguistics ▶ Code switching (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Prebacivanje kodova (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Code-Switching 
  Γλωσσολογία ▶ Αλλαγή κώδικα (Γλωσσολογία) 
  Лінгвістика ▶ Перескакування між мовами (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Code switching Πολωνικά
  Linguistique ▶ Alternance de code linguistique 
  Kielitiede ▶ Koodinvaihto Φινλανδικά
  Taalkunde ▶ Codewisseling Ολλανδικά
  Linguistica ▶ Commutazione di codice 
  Lingüística ▶ Alternancia de código 
  Linguística ▶ Alternância de código linguístico 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85027647)
 • Linguistics ▶ Redundancy (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Suvišnost (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Redundanz 
  Лінгвістика ▶ Надмірність (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Redundancja Πολωνικά
  Linguistique ▶ Redondance (linguistique) 
  Taalkunde ▶ Redundantie Ολλανδικά
  Linguistica ▶ Ridondanza 
  Linguística ▶ Redundância (Linguística) 
  Lingüística ▶ Redundancia lingüística 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85112149)
 • Linguistics ▶ Phonetics 
  Jezikoslovlje ▶ Fonetika Κροατικά
  Linguistik ▶ Phonetik 
  Γλωσσολογία ▶ Φωνολογία 
  Лінгвістика ▶ Фонетика Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Fonetyka Πολωνικά
  Linguistique ▶ Phonétique 
  Kielitiede ▶ Fonetiikka Φινλανδικά
  Linguistica ▶ Fonetica 
  Lingüística ▶ Fonética 
  Linguística ▶ Fonética 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85101053)
 • Linguistics ▶ Communism and linguistics 
  Jezikoslovlje ▶ Komunizam i lingvistika Κροατικά
  Linguistik ▶ Kommunismus und Linguistik 
  Γλωσσολογία ▶ Κομμουνισμός και γλωσσολογία 
  Лінгвістика ▶ Комунізм та лінгвістика Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Komunizm i językoznawstwo Πολωνικά
  Linguistica ▶ Comunismo e linguistica 
  Linguística ▶ Comunismo e linguística 
  Lingüística ▶ Comunismo y lingüística 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85029150)
 • Linguistics ▶ Sequence (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Slijed (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Sequenz (Linguistik) 
  Γλωσσολογία ▶ Ακολουθία (Γλωσσολογία) 
  Лінгвістика ▶ Послідовність (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Sekwencja (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistica ▶ Sequenza (linguistica) 
  Lingüística ▶ Segmento (Lingüística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2002001173)
 • Linguistics ▶ Creativity (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Kreativnost (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Kreativität (Linguistik) 
  Γλωσσολογία ▶ Δημιουργικότητα (Γλωσσολογία) 
  Лінгвістика ▶ Творчість (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Kreatywność (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistique ▶ Créativité (linguistique) 
  Linguistica ▶ Creatività (linguistica) 
  Linguística ▶ Criatividade (Linguística) 
  Lingüística ▶ Creatividad (lLingüística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85033851)
 • Linguistics ▶ Formalization (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Formalizacija (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Formalisierung (Linguistik) 
  Γλωσσολογία ▶ Τυποποίηση (Γλωσσολογία) 
  Лінгвістика ▶ Формалізація (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Formalizacja (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistique ▶ Formalisation (linguistique) 
  Linguistica ▶ Formalizzazione (linguistica) 
  Linguística ▶ Formalização (Linguística) 
  Lingüística ▶ Formalización (lLingüística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85050812)
 • Linguistics ▶ Paralinguistics 
  Jezikoslovlje ▶ Paralingvistika Κροατικά
  Linguistik ▶ Paralinguistik 
  Лінгвістика ▶ Паралінгвістика Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Paralingwistyka Πολωνικά
  Kielitiede ▶ Paralingvistiikka Φινλανδικά
  Linguistica ▶ Paralinguistica 
  Lingüística ▶ Paraingüística 
  Linguística ▶ Paralinguística 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85097819)
 • Linguistics ▶ Structural linguistics 
  Jezikoslovlje ▶ Strukturalna lingvistika Κροατικά
  Linguistik ▶ Strukturelle Linguistik 
  Γλωσσολογία ▶ Δομική γλωσσολογία 
  Лінгвістика ▶ Структурна лінгвістика Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Językoznawstwo strukturalne Πολωνικά
  Linguistique ▶ Linguistique structurale 
  Linguistica ▶ Linguistica strutturale 
  Linguística ▶ Linguística estrutural 
  Lingüística ▶ Lingüística estructural 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85129205)
 • Linguistics ▶ Integrational linguistics (Oxford school) 
  Jezikoslovlje ▶ Integracijska lingvistika (Oxfordska škola) Κροατικά
  Linguistik ▶ Integrative Linguistik (Oxforder Schule) 
  Лінгвістика ▶ Інтеграційна лінгвістика (Оксфордська школа) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Językoznawstwo integracyjne (szkoła oksfordzka) Πολωνικά
  Linguistica ▶ Linguistica integrativa (scuola di Oxford) 
  Linguística ▶ Linguística integracional (escola de Oxford) 
  Lingüística ▶ Lingüística integracional (eEscuela de Oxford) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2011003069)
 • Linguistics ▶ Binomial (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Binom (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Binomial (Linguistik) 
  Лінгвістика ▶ Біноміальність (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Dwumian (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistica ▶ Binomiale (linguistica) 
  Lingüística ▶ Binomial (lLingüística) 
  Linguística ▶ Binomial (Linguística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2017004125)
 • Linguistics ▶ Autosegmental theory (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Autosegmentalna teorija (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Autosegmentale Theorie (Linguistik) 
  Лінгвістика ▶ Фонологічна теорія сегментації Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Teoria autosegmentalna (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistica ▶ Teoria autosegmentale (linguistica) 
  Linguística ▶ Teoria autossegmental (Linguística) 
  Lingüística ▶ Teoría autosegmental (lLingüística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh86007294)
 • Linguistics ▶ Linguistic universals 
  Jezikoslovlje ▶ Jezične univerzalnosti Κροατικά
  Linguistik ▶ Sprachliche Universalien 
  Γλωσσολογία ▶ Καθολικά χαρακτηριστικά της γλώσσας 
  Лінгвістика ▶ Лінгвістичні універсалії Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Uniwersalia językowe Πολωνικά
  Linguistique ▶ Universaux (linguistique) 
  Linguistica ▶ Universali linguistici 
  Lingüística ▶ Universales lingüísticos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85141082)
 • Linguistics ▶ Idioms 
  Jezikoslovlje ▶ Idiomi Κροατικά
  Linguistik ▶ Phraseologie 
  Γλωσσολογία ▶ Ιδιώματα 
  Лінгвістика ▶ Ідіоми Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Idiomy Πολωνικά
  Linguistique ▶ Idiotismes 
  Kielitiede ▶ Idiomit Φινλανδικά
  Linguistica ▶ Frasi idiomatiche 
  Lingüística ▶ Modismos 
  Linguística ▶ Expressões idiomáticas 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85064164)
 • Linguistics ▶ Pejoration (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Pejoracija (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Pejoration 
  Лінгвістика ▶ Пейоративність (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Pejoracja (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistique ▶ Péjoration 
  Linguistica ▶ Peggioramento (linguistica) 
  Linguística ▶ Pejoration (linguística) 
  Lingüística ▶ Peyoration Degradación (Lingüística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh87005861)
 • Linguistics ▶ Perspective (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Perspektiva (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Perspektive (Linguistik) 
  Лінгвістика ▶ Перспектива (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Perspektywa (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistique ▶ Point de vue (linguistique) 
  Linguistica ▶ Prospettiva (linguistica) 
  Linguística ▶ Perspectiva (Linguística) 
  Lingüística ▶ Perspectiva (lLingüística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2002001177)
 • Linguistics ▶ Graphemics 
  Jezikoslovlje ▶ Grafematika Κροατικά
  Linguistik ▶ Graphemik 
  Лінгвістика ▶ Графеміка Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Grafemika Πολωνικά
  Kielitiede ▶ Grafemiikka Φινλανδικά
  Linguistica ▶ Grafematica 
  Linguística ▶ Graphemics 
  Lingüística ▶ GrafemiaGrafemática 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85056473)
 • Linguistics ▶ Forensic linguistics 
  Jezikoslovlje ▶ Forenzička lingvistika Κροατικά
  Linguistik ▶ Forensische Linguistik 
  Γλωσσολογία ▶ Ιατροδικαστική γλωσσολογία 
  Лінгвістика ▶ Криміналістична лінгвістика Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Językoznawstwo kryminalistyczne Πολωνικά
  Kielitiede ▶ Oikeuslingvistiikka Φινλανδικά
  Linguistica ▶ Linguistica forense 
  Lingüística ▶ Lingüística forense 
  Linguística ▶ Linguística forense 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh90004158)
 • Linguistics ▶ Connotation (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Konotacija (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Konnotation 
  Лінгвістика ▶ Коннотація (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Konotacja (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistique ▶ Connotation (linguistique) 
  Linguistica ▶ Connotazione (linguistica) 
  Lingüística ▶ Connotación (lLingüística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85031195)
 • Linguistics ▶ Reference (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Referenca (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Referenz  
  Γλωσσολογία ▶ Αναφορά (Γλωσσολογία) 
  Лінгвістика ▶ Референс (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Referencja (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistique ▶ Référence (linguistique) 
  Linguistica ▶ Riferimento (linguistica) 
  Linguística ▶ Referência (linguística) 
  Lingüística ▶ Referencia (Lingüística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85112184)
 • Linguistics ▶ Grammaticality (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Gramatičnost (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Grammatikalität 
  Лінгвістика ▶ Граматичність (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Gramatyczność (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistique ▶ Grammaticalité 
  Linguistica ▶ Grammaticità (linguistica) 
  Linguística ▶ Gramaticidade (Linguística) 
  Lingüística ▶ Gramaticalidad (lLingüística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85056352)
 • Linguistics ▶ Hesitation form (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Oklijevanje (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Füller (Linguistik) 
  Лінгвістика ▶ Форма вагання (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Forma wahania (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistique ▶ Hésitation (linguistique) 
  Linguistica ▶ Forma di esitazione (linguistica) 
  Linguística ▶ Forma de hesitação (linguística) 
  Lingüística ▶ Forma de vacilación (Lingüística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85060489)
 • Linguistics ▶ Acceptability (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Prihvatljivost (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Akzeptabilität 
  Γλωσσολογία ▶ Αποδοχή (Γλωσσολογία) 
  Лінгвістика ▶ Прийнятність (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Dopuszczalność (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistique ▶ Acceptabilité (linguistique) 
  Linguistica ▶ Accettabilità (linguistica) 
  Lingüística ▶ Aceptabilidad (lLingüística) 
  Linguística ▶ Aceitabilidade (Linguística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85000353)
 • Linguistics ▶ Hierarchy (Linguistics) 
  Jezikoslovlje ▶ Hijerarhija (lingvistika) Κροατικά
  Linguistik ▶ Hierarchie (Linguistik) 
  Γλωσσολογία ▶ Ιεραρχία (Γλωσσολογία) 
  Лінгвістика ▶ Ієрархія (лінгвістика) Ουκρανικά
  Językoznawstwo ▶ Hierarchia (językoznawstwo) Πολωνικά
  Linguistica ▶ Gerarchia (linguistica) 
  Lingüística ▶ Jerarquía (lLingüística) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85060647)
 • LINGUISTICS SPRACHWISSENSCHAFTEN  LINGUÏSTIEK Ολλανδικά LINGUISTICA  LINGUISTIQUE  ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 
  (https://elsst.cessda.eu/id/da8c6947-2999-41bf-914b-9360015e85c6)  
 • Linguistica
  (http://purl.org/bncf/tid/5161)  
 • Linguistique
  (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11932194d)  
 • Linguistik
  (http://d-nb.info/gnd/4074250-7)  
 • linguistics γλωσσολογία  linguistique  Jezikoslovlje Κροατικά Sprachwissenschaft  linguística  taalkunde Ολλανδικά lingüística  językoznawstwo Πολωνικά linguistica 
  (http://www.wikidata.org/entity/Q8162)   wikidata
 • Linguistics
  (http://id.worldcat.org/fast/999202)  
 • kielitiede Φινλανδικά
  (http://www.yso.fi/onto/yso/p1631)