Λεξιλόγιο για ΑΚΕ βασισμένο στο LCSH από το έργο Triple   

The Triple Vocabulary is a multilingual and hierarchical set of SSH-related concepts. It is a subset of LCSH (Library of Congress Subject Headings) that cover popular SSH aspects and is enhanced with labels in Greek, French, Polish, German, Italian, Portuguese, Spanish and Croatian. The vocabulary is used for the automatic annotation of the publications hosted in the GoTriple platform (https://www.gotriple.eu/). doi: 10.12681/semantics.gr/SSH-LCSH

Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος
Triple Project Consortium
Δημιουργός
Triple Project Consortium
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)


RDF/XML   JSON-LD   CSV (Triple)  

http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85061212

 • History 
 • Historia 
 • Storia 
 • Geschichtswissenschaft 
 • Geschiedenis Ολλανδικά
 • Povijest Κροατικά
 • História 
 • Історія Ουκρανικά
 • Ιστορία 
 • Histoire 
 • Annals 
 • História 
 • History ▶ Literature and history 
  Povijest ▶ Književnost i povijest Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Literatur und Geschichte 
  Ιστορία ▶ Λογοτεχνία και ιστορία 
  Історія ▶ Література та історія Ουκρανικά
  Historia ▶ Literatura i historia Πολωνικά
  Histoire ▶ Littérature et histoire 
  Storia ▶ Letteratura e storia 
  Historia ▶ Literatura e historia 
  História ▶ Literatura e história 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85077565)
 • History ▶ Public history 
  Povijest ▶ Javna povijest Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Öffentliche Geschichte 
  Ιστορία ▶ Δημόσια ιστορία 
  Історія ▶ Громадська історія Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia publiczna Πολωνικά
  Histoire ▶ Histoire appliquée 
  Storia ▶ Public history 
  Historia ▶ Historia pública 
  História ▶ História pública 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85108672)
 • History ▶ Protohistory 
  Povijest ▶ Prapovijest Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Frühgeschichte 
  Ιστορία ▶ Πρωτοϊστορία 
  Історія ▶ Протоісторія Ουκρανικά
  Historia ▶ Protohistoria Πολωνικά
  Histoire ▶ Protohistoire 
  Storia ▶ Protostoria 
  História ▶ Protohistória 
  Historia ▶ Protohistoria 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85107780)
 • History ▶ Psychoanalysis and history 
  Povijest ▶ Psihoanaliza i povijest Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Psychoanalyse und Geschichte 
  Ιστορία ▶ Ψυχανάλυση και ιστορία 
  Історія ▶ Психоаналіз і історія Ουκρανικά
  Historia ▶ Psychoanaliza i historia Πολωνικά
  Storia ▶ Psicoanalisi e storia 
  Historia ▶ Psicoanálisis e historia 
  História ▶ Psicanálise e história 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh99014676)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Social history 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Društvena povijest Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Sozialgeschichte 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Κοινωνική ιστορία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Соціальна історія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Historia społeczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Histoire sociale 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Sociale geschiedenis Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Sosiaalihistoria Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Storia sociale 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Historia social 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ História social 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85123948)
 • History ▶ Revolutions 
  Povijest ▶ Revolucija Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Revolution 
  Ιστορία ▶ Επανάσταση 
  Історія ▶ Революції Ουκρανικά
  Historia ▶ Rewolucja Πολωνικά
  Histoire ▶ Révolutions 
  Historia ▶ Vallankumoukset Φινλανδικά
  Geschiedenis ▶ Revolutie Ολλανδικά
  Storia ▶ Rivoluzione 
  Historia ▶ Revolución 
  História ▶ Revolução 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85113507)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Political science ▶ Government, Resistance to ▶ Coups d'état 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Političke znanosti ▶ Vlada, otpor ▶ Puč Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Politikwissenschaft ▶ Außerparlamentarische Opposition ▶ Putsch 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Πολιτικές επιστήμες ▶ Κυβέρνηση, αντίσταση στο ▶ Πραξικόπημα 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Політологія ▶ Уряд, стійкість до ▶ Державний переворот Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Politologia ▶ Opór przeciw rządowi ▶ Zamach stanu Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Science politique ▶ Résistance politique ▶ Coups d'État 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Political science ▶ Government, Resistance to ▶ Staatsgreep Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Valtio-oppi ▶ Government, Resistance to ▶ Vallankaappaukset Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Scienza Politica ▶ Dissenso politico ▶ Colpo di Stato 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Ciencias Políticas ▶ Gobierno, Resistencia a ▶ Golpe de Estado 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85033502)
 • History ▶ Constitutional history 
  Povijest ▶ Ustavna povijest Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Verfassungsgeschichte 
  Ιστορία ▶ Συνταγματική ιστορία 
  Історія ▶ Конституційна історія Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia konstytucyjna Πολωνικά
  Histoire ▶ Histoire constitutionnelle 
  Storia ▶ Storia costituzionale 
  Historia ▶ Historia constitucional 
  História ▶ História constitucional 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85031326)
 • History ▶ World history 
  Povijest ▶ Svjetska povijest Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte 
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία 
  Історія ▶ Світова історія Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata Πολωνικά
  Histoire ▶ Histoire universelle 
  Historia ▶ Maailmanhistoria Φινλανδικά
  Storia ▶ Storia universale 
  História ▶ História do mundo 
  Historia ▶ Historia mundial 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85148201)
 • History ▶ Physical anthropology and history 
  Povijest ▶ Fizička antropologija i povijest Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Humanbiologie und Geschichte 
  Ιστορία ▶ Φυσική ανθρωπολογία και ιστορία 
  Історія ▶ Фізична антропологія та історія Ουκρανικά
  Historia ▶ Antropologia fizyczna i historia Πολωνικά
  Histoire ▶ Anthropologie physique et histoire 
  Storia ▶ Antropologia fisica e storia 
  Historia ▶ Antropología física e historia 
  História ▶ Antropologia física e história 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh89003666)
 • History ▶ Seals (Numismatics) 
  Povijest ▶ Pečatoslovlje Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Siegel 
  Ιστορία ▶ Σφραγίδες (Νομισματική) 
  Історія ▶ Печатки (нумізматика) Ουκρανικά
  Historia ▶ Pieczęcie (numizmatyka) Πολωνικά
  Histoire ▶ Sceaux 
  Geschiedenis ▶ Zegelkunde Ολλανδικά
  Storia ▶ Sigilli 
  Historia ▶ Sigilografía 
  História ▶ Sigilografia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85119320)
 • History ▶ Nuclear warfare and history 
  Povijest ▶ Nuklearni rat i povijest Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Atomkrieg und Geschichte 
  Ιστορία ▶ Πυρηνικός πόλεμος και ιστορία 
  Історія ▶ Ядерна війна та історія Ουκρανικά
  Historia ▶ Wojna jądrowa i historia Πολωνικά
  Storia ▶ Guerra nucleare e storia 
  Historia ▶ Guerra e historia nuclear Guerra nuclear e historia 
  História ▶ Guerra nuclear e história 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh00004047)
 • History ▶ Historical reenactments 
  Povijest ▶ Povijesne rekonstrukcije Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Historische Nachstellungen 
  Ιστορία ▶ Ιστορική αναπαράσταση 
  Історія ▶ Історична реконструкція Ουκρανικά
  Historia ▶ Rekonstrukcje historyczne Πολωνικά
  Histoire ▶ Reconstitutions historiques 
  Storia ▶ Rievocazioni storiche 
  Historia ▶ Recreaciones históricas 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh91002236)
 • History ▶ Imaginary histories 
  Povijest ▶ Zamišljene povijesti Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Kontrafaktische Geschichte 
  Ιστορία ▶ Φανταστικές ιστορίες 
  Історія ▶ Уявні історії Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia kontrafaktyczna Πολωνικά
  Storia ▶ Storie immaginarie 
  História ▶ Histórias imaginárias 
  Historia ▶ Historia contrafactual 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85064459)
 • History ▶ Numismatics 
  Povijest ▶ Numizmatika Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Numismatik 
  Історія ▶ Нумізматика Ουκρανικά
  Historia ▶ Numizmatyka Πολωνικά
  Histoire ▶ Numismatique 
  Historia ▶ Numismatiikka Φινλανδικά
  Storia ▶ Numismatica 
  História ▶ Numismática 
  Historia ▶ Numismática 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85093255)
 • History ▶ Naval history 
  Povijest ▶ Pomorska povijest Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Geschichte der Schifffahrt 
  Ιστορία ▶ Ναυτική ιστορία 
  Історія ▶ Військово-морська історія Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia marynarki wojennej Πολωνικά
  Histoire ▶ Histoire navale 
  Storia ▶ Storia navale 
  Historia ▶ Historia naval 
  História ▶ História naval 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85090384)
 • History ▶ Diplomatics 
  Povijest ▶ Diplomatika Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Urkundenlehre 
  Історія ▶ Дипломатика Ουκρανικά
  Historia ▶ Dyplomatyka Πολωνικά
  Geschiedenis ▶ Oorkondeleer Ολλανδικά
  Historia ▶ Diplomatiikka Φινλανδικά
  Storia ▶ Diplomatica 
  Historia ▶ Diplomacia 
  História ▶ Diplomática 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85038194)
 • History ▶ Anthropology and history 
  Povijest ▶ Antropologija i povijest Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Anthropologie und Geschichte 
  Ιστορία ▶ Ανθρωπολογία και ιστορία 
  Історія ▶ Антропологія та історія Ουκρανικά
  Historia ▶ Antropologia i historia Πολωνικά
  Histoire ▶ Anthropologie historique 
  Storia ▶ Antropologia e storia 
  Historia ▶ Antropología e historia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2008009851)
 • History ▶ Architecture and history 
  Povijest ▶ Arhitektura i povijest Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Architektur und Geschichte 
  Ιστορία ▶ Αρχιτεκτονική και ιστορία 
  Історія ▶ Архітектура та історія Ουκρανικά
  Historia ▶ Architektura i historia Πολωνικά
  Histoire ▶ Architecture et histoire 
  Storia ▶ Architettura e storia 
  História ▶ Arquitetura e história 
  Historia ▶ Arquitectura e historia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85006887)
 • History ▶ Massacres 
  Povijest ▶ Masakri Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Massaker 
  Ιστορία ▶ Σφαγή 
  Історія ▶ Бійні Ουκρανικά
  Historia ▶ Masakra Πολωνικά
  Geschiedenis ▶ Bloedbad Ολλανδικά
  Storia ▶ Stragi 
  Historia ▶ Masacre 
  História ▶ Massacre 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85081954)
 • History ▶ Genealogy 
  Povijest ▶ Rodoslovlje Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Genealogie 
  Ιστορία ▶ Γενεαλογία 
  Історія ▶ Генеалогія Ουκρανικά
  Historia ▶ Genealogia Πολωνικά
  Histoire ▶ Généalogie 
  Historia ▶ Sukututkimus Φινλανδικά
  Geschiedenis ▶ Genealogie Ολλανδικά
  Storia ▶ Genealogia 
  Historia ▶ Genealogía 
  História ▶ Genealogia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85053742)
 • History ▶ Conspiracies 
  Povijest ▶ Urota Κροατικά
  Ιστορία ▶ Συνωμοσία 
  Історія ▶ Конспірації Ουκρανικά
  Historia ▶ Konspiracja Πολωνικά
  Histoire ▶ Conspirations 
  Geschiedenis ▶ Samenzwering Ολλανδικά
  Historia ▶ Salaliitot Φινλανδικά
  Storia ▶ Cospirazioni 
  Historia ▶ Conspiración 
  História ▶ Conspiração 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85031299)
 • History ▶ Military history ▶ Battles 
  Povijest ▶ Vojna povijest ▶ Bitka Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Militärgeschichtsschreibung ▶ Schlacht 
  Ιστορία ▶ Στρατιωτική ιστορία ▶ Μάχη 
  Історія ▶ Військова історія ▶ Битви Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia wojskowości ▶ Bitwa Πολωνικά
  Histoire ▶ Histoire militaire ▶ Batailles 
  Geschiedenis ▶ Military history ▶ Veldslag Ολλανδικά
  Historia ▶ Sotahistoria ▶ Taistelut Φινλανδικά
  Storia ▶ Storia militare ▶ Battaglie 
  Historia ▶ Historia militar ▶ Batalla 
  História ▶ História militar ▶ Batalha 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85012434)
 • History ▶ Social sciences and history 
  Povijest ▶ Društvene znanosti i povijest Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Sozialwissenschaften und Geschichte 
  Ιστορία ▶ Κοινωνικές επιστήμες και ιστορία 
  Історія ▶ Соціальні науки та історія Ουκρανικά
  Historia ▶ Nauki społeczne i historia Πολωνικά
  Histoire ▶ Sciences sociales et histoire 
  Storia ▶ Scienze sociali e storia 
  Historia ▶ Ciencias sociales e historia 
  História ▶ Ciências Sociais e História 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85124029)
 • History ▶ Motion pictures and history 
  Povijest ▶ Filmovi i povijest Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Filmgeschichte 
  Ιστορία ▶ Κινηματογραφίες και ιστορία 
  Історія ▶ Кінофільми та історія Ουκρανικά
  Historia ▶ Filmy i historia Πολωνικά
  Histoire ▶ Cinéma et histoire 
  Storia ▶ Immagini in movimento e storia 
  Historia ▶ Películas e historia 
  História ▶ Filmes e história 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85088131)
 • History ▶ Animals and history 
  Povijest ▶ Životinje i povijest Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Tiere und Geschichte 
  Ιστορία ▶ Ζώα και ιστορία 
  Історія ▶ Тварини та історія Ουκρανικά
  Historia ▶ Zwierzęta i historia Πολωνικά
  Storia ▶ Animali e storia 
  Historia ▶ Animales e historia 
  História ▶ Animais e história 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh88004498)
 • History ▶ Church history 
  Povijest ▶ Povijest kršćanstva Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Kirchengeschichte 
  Ιστορία ▶ Ιστορία του Χριστιανισμού 
  Історія ▶ Церковна історія Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia Kościoła Πολωνικά
  Histoire ▶ Église , Histoire 
  Historia ▶ Kirkkohistoria Φινλανδικά
  Geschiedenis ▶ Geschiedenis van het christendom Ολλανδικά
  Storia ▶ Storia ecclesiastica 
  História ▶ História da Igreja Católica 
  Historia ▶ Historia del cristianismo 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85025619)
 • History ▶ Migrations of nations 
  Povijest ▶ Seobe nacija Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Migrationen von Nationen 
  Ιστορία ▶ Μεταναστεύσεις των εθνών 
  Історія ▶ Міграції народів Ουκρανικά
  Historia ▶ Migracje narodów Πολωνικά
  Histoire ▶ Migrations de peuples 
  Storia ▶ Migrazioni di nazioni 
  Historia ▶ Migraciones de naciones pueblos 
  História ▶ Migrações de nações 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85085072)
 • History ▶ Historic sites 
  Povijest ▶ Povijesni lokalitet Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Historische Stätte 
  Ιστορία ▶ Ιστορική τοποθεσία 
  Історія ▶ Історичні місця Ουκρανικά
  Historia ▶ Miejsce historyczne Πολωνικά
  Histoire ▶ Sites historiques 
  Historia ▶ Muinaismuistoalueet Φινλανδικά
  Geschiedenis ▶ Historische erfgoedlocatie Ολλανδικά
  Storia ▶ Luoghi di interesse storico e culturale 
  Historia ▶ Sitio histórico 
  História ▶ Património histórico 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85061115)
 • History ▶ Art and history 
  Povijest ▶ Umjetnost i povijest Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Kunst und Geschichte 
  Ιστορία ▶ Τέχνη και ιστορία 
  Історія ▶ Мистецтво та історія Ουκρανικά
  Historia ▶ Sztuka i historia Πολωνικά
  Histoire ▶ Art et histoire 
  Storia ▶ Arte e storia 
  Historia ▶ Arte e historia 
  História ▶ Arte e história 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85007960)
 • History ▶ Television and history 
  Povijest ▶ Televizija i povijest Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Fernsehen und Geschichte 
  Ιστορία ▶ Τηλεόραση και ιστορία 
  Історія ▶ Телебачення та історія Ουκρανικά
  Historia ▶ Telewizja i historia Πολωνικά
  Histoire ▶ Télévision et histoire 
  Storia ▶ Televisione e storia 
  História ▶ Televisão e história 
  Historia ▶ Televisión e historia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85133488)
 • History ▶ Archaeology and history 
  Povijest ▶ Arheologija i povijest Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Archäologie und Geschichte 
  Ιστορία ▶ Αρχαιολογία και ιστορία 
  Історія ▶ Археологія та історія Ουκρανικά
  Historia ▶ Archeologia i historia Πολωνικά
  Histoire ▶ Archéologie et histoire 
  Historia ▶ Historiallinen arkeologia Φινλανδικά
  Storia ▶ Archeologia e storia 
  História ▶ Arqueologia e História 
  Historia ▶ Arqueología e historia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85006513)
 • History ▶ Military history 
  Povijest ▶ Vojna povijest Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Militärgeschichtsschreibung 
  Ιστορία ▶ Στρατιωτική ιστορία 
  Історія ▶ Військова історія Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia wojskowości Πολωνικά
  Histoire ▶ Histoire militaire 
  Historia ▶ Sotahistoria Φινλανδικά
  Storia ▶ Storia militare 
  Historia ▶ Historia militar 
  História ▶ História militar 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85085207)
 • History ▶ Design and history 
  Povijest ▶ Dizajn i povijest Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Design und Geschichte 
  Ιστορία ▶ Σχεδιασμός και ιστορία 
  Історія ▶ Дизайн та історія Ουκρανικά
  Historia ▶ Projektowanie i historia Πολωνικά
  Storia ▶ Design e storia 
  Historia ▶ Diseño e historia 
  História ▶ Design e história 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2014001466)
 • History ▶ Folklore and history 
  Povijest ▶ Folklor i povijest Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Folklore und Geschichte 
  Ιστορία ▶ Λαογραφία και ιστορία 
  Історія ▶ Фольклор і історія Ουκρανικά
  Historia ▶ Folklor i historia Πολωνικά
  Histoire ▶ Folklore et histoire 
  Storia ▶ Folclore e storia 
  Historia ▶ Folclore e historia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85050144)
 • History ▶ Language and history 
  Povijest ▶ Jezik i povijest Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Sprache und Geschichte 
  Ιστορία ▶ Γλώσσα και ιστορία 
  Історія ▶ Мова та історія Ουκρανικά
  Historia ▶ Język i historia Πολωνικά
  Histoire ▶ Langage et histoire 
  Storia ▶ Lingua e storia 
  História ▶ Linguagem e história 
  Historia ▶ Lengua e historia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85074517)
 • History ▶ Diseases and history 
  Povijest ▶ Bolesti i povijest Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Krankheiten und Geschichte 
  Ιστορία ▶ Ασθένειες και ιστορία 
  Історія ▶ Хвороби та історія Ουκρανικά
  Historia ▶ Choroby i historia Πολωνικά
  Storia ▶ Malattie e storia 
  História ▶ Doenças e história 
  Historia ▶ Enfermedades e historia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85038418)
 • History ▶ Music and history 
  Povijest ▶ Glazba i povijest Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Musik und Geschichte 
  Ιστορία ▶ Μουσική και ιστορία 
  Історія ▶ Музика та історія Ουκρανικά
  Historia ▶ Muzyka i historia Πολωνικά
  Histoire ▶ Musique et histoire 
  Storia ▶ Musica e storia 
  História ▶ Musica e historia 
  Historia ▶ Musica e historia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2005000301)
 • History ▶ Hot spots (Political science) 
  Povijest ▶ Vruće točke (politologija) Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Brennpunkte (Politikwissenschaft) 
  Історія ▶ Гарячі точки (політологія) Ουκρανικά
  Historia ▶ Punkty zapalne (nauki polityczne) Πολωνικά
  Storia ▶ Punti caldi (scienze politiche) 
  Historia ▶ Puntos calientes (ciencia política) Zonas de conflicto 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2007008610)
 • History ▶ Riots 
  Povijest ▶ Nemiri Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Unruhen 
  Ιστορία ▶ Ταραχή 
  Історія ▶ Бунти Ουκρανικά
  Historia ▶ Zamieszki Πολωνικά
  Histoire ▶ Émeutes 
  Geschiedenis ▶ Rel Ολλανδικά
  Historia ▶ Mellakat Φινλανδικά
  Storia ▶ Sommosse 
  História ▶ Distúrbio 
  Historia ▶ Disturbio 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85114172)
 • History ▶ Diplomacy 
  Povijest ▶ Diplomacija Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Diplomatische Beziehungen 
  Ιστορία ▶ Διπλωματία 
  Історія ▶ Дипломатія Ουκρανικά
  Historia ▶ Dyplomacja Πολωνικά
  Histoire ▶ Diplomatie 
  Historia ▶ Diplomatia Φινλανδικά
  Storia ▶ Diplomazia 
  Historia ▶ Diplomacia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85038179)
 • History ▶ Scandals 
  Povijest ▶ Skandal Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Skandal 
  Ιστορία ▶ Σκάνδαλο 
  Історія ▶ Скандал Ουκρανικά
  Historia ▶ Skandal Πολωνικά
  Histoire ▶ Scandale 
  Historia ▶ Skandaalit Φινλανδικά
  Geschiedenis ▶ Schandaal Ολλανδικά
  Storia ▶ Scandali 
  Historia ▶ Escándalo 
  História ▶ Escândalo 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh88002668)
 • History ▶ Arts and history 
  Povijest ▶ Umjetnost i povijest Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Künste und Geschichte 
  Ιστορία ▶ Τέχνες και ιστορία 
  Історія ▶ Мистецтво та історія Ουκρανικά
  Historia ▶ Sztuka i historia Πολωνικά
  Histoire ▶ Arts et histoire 
  Storia ▶ Arti e storia 
  Historia ▶ Artes e historia Letras e Historia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2005003729)
 • History ▶ Archaeology 
  Povijest ▶ Arheologija Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Klassische Archäologie 
  Ιστορία ▶ Αρχαιολογία 
  Історія ▶ Археологія Ουκρανικά
  Historia ▶ Archeologia Πολωνικά
  Histoire ▶ Archéologie 
  Historia ▶ Arkeologia Φινλανδικά
  Geschiedenis ▶ Archeologie Ολλανδικά
  Storia ▶ Archeologia 
  Historia ▶ Arqueología 
  História ▶ Arqueologia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85006507)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Historical sociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Povijesna sociologija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Historische Soziologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Ιστορική κοινωνιολογία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Історична соціологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Socjologia historyczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Sociologie historique 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Historiallinen sosiologia Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Sociologia storica 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Sociologia histórica 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Sociología histórica 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85061208)
 • History ▶ Plants and history 
  Povijest ▶ Biljke i povijest Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Pflanzen und Geschichte 
  Ιστορία ▶ Φυτά και ιστορία 
  Історія ▶ Рослини та історія Ουκρανικά
  Historia ▶ Rośliny i historia Πολωνικά
  Storia ▶ Piante e storia 
  Historia ▶ Plantas e historia 
  História ▶ Plantas e história 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85103033)
 • History ▶ Sex and history 
  Povijest ▶ Seks i povijest Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Sex und Geschichte 
  Ιστορία ▶ Φύλο και Ιστορία 
  Історія ▶ Секс і історія/ Стать та історія Ουκρανικά
  Historia ▶ Seks i historia Πολωνικά
  Storia ▶ Sesso e storia 
  História ▶ Sexo e história 
  Historia ▶ Sexo e historia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85120563)
 • History ▶ Personality and history 
  Povijest ▶ Osobnost i povijest Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Persönlichkeit und Geschichte 
  Ιστορία ▶ Προσωπικότητα και ιστορία 
  Історія ▶ Особистість та історія Ουκρανικά
  Historia ▶ Osobowość i historia Πολωνικά
  Histoire ▶ Individu et histoire 
  Storia ▶ Personalità e storia 
  Historia ▶ Personalidad e historia 
  História ▶ Personalidade e história 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85100124)
 • History ▶ Mass media and history 
  Povijest ▶ Masovni mediji i povijest Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Massenmedien und Geschichte 
  Ιστορία ▶ Μέσα μαζικής ενημέρωσης και ιστορία 
  Історія ▶ ЗМІ та історія Ουκρανικά
  Historia ▶ Środki masowego przekazu i historia Πολωνικά
  Histoire ▶ Médias et histoire 
  Storia ▶ Mass media e storia 
  Historia ▶ Medios de comunicación e historia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh98002432)
 • History ▶ Biography 
  Povijest ▶ Životopis Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Biografie 
  Ιστορία ▶ Βιογραφία 
  Історія ▶ Біографія Ουκρανικά
  Historia ▶ Biografia Πολωνικά
  Histoire ▶ Biographie 
  Historia ▶ Elämäkerrat Φινλανδικά
  Geschiedenis ▶ Biografie Ολλανδικά
  Storia ▶ Biografia 
  História ▶ Biografia 
  Historia ▶ Biografía 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85014152)
 • History ▶ Restorations, Political 
  Povijest ▶ Restauracije, Politika Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Restauration 
  Ιστορία ▶ Αποκαταστάσεις, πολιτικές 
  Історія ▶ Реставрації, політичні Ουκρανικά
  Historia ▶ Polityczne odbudowy Πολωνικά
  Histoire ▶ Restaurations (politique) 
  Storia ▶ Restauri, politico 
  Historia ▶ Restauraciones, Políticas Restauraciones políticas 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85113275)
 • History ▶ Social media and history 
  Povijest ▶ Društveni mediji i povijest Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Soziale Medien und Geschichte 
  Ιστορία ▶ Κοινωνικά μέσα και ιστορία 
  Історія ▶ Соціальні медіа та історія Ουκρανικά
  Historia ▶ Media społecznościowe i historia Πολωνικά
  Storia ▶ Social media e storia 
  História ▶ Redes sociais e história 
  Historia ▶ Redes sociales e historia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2018001286)
 • history (discipline)
  (http://vocab.getty.edu/aat/300054394)   Getty AAT
 • Storia
  (http://purl.org/bncf/tid/1995)  
 • HISTORY GESCHICHTE  GESCHIEDENIS Ολλανδικά HISTORIA  HISTOIRE  ΙΣΤΟΡΙΑ 
  (https://elsst.cessda.eu/id/17f4fd0e-b6cd-4583-a0a5-ed33fa21f8e4)  
 • Geschichtswissenschaft
  (http://d-nb.info/gnd/4020535-6)  
 • Geschichte
  (http://d-nb.info/gnd/4020517-4)  
 • historia Φινλανδικά
  (http://www.yso.fi/onto/yso/p1780)  
 • History
  (http://id.worldcat.org/fast/958235)  
 • history ιστορία  histoire  povijest Κροατικά Geschichte  história  geschiedenis Ολλανδικά historia  historia Πολωνικά storia 
  (http://www.wikidata.org/entity/Q309)   wikidata
 • Histoire
  (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119344445)  
 • History
  (http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85061212)   LCSH