Λεξιλόγιο για ΑΚΕ βασισμένο στο LCSH από το έργο Triple   

The Triple Vocabulary is a multilingual and hierarchical set of SSH-related concepts. It is a subset of LCSH (Library of Congress Subject Headings) that cover popular SSH aspects and is enhanced with labels in Greek, French, Polish, German, Italian, Portuguese, Spanish and Croatian. The vocabulary is used for the automatic annotation of the publications hosted in the GoTriple platform (https://www.gotriple.eu/). doi: 10.12681/semantics.gr/SSH-LCSH

Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος
Triple Project Consortium
Δημιουργός
Triple Project Consortium
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)


RDF/XML   JSON-LD   CSV (Triple)  

http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85053986

 • Geography 
 • Географія Ουκρανικά
 • Geographie 
 • Γεωγραφία 
 • Maantiede Φινλανδικά
 • Geografia Πολωνικά
 • Geografija Κροατικά
 • Géographie 
 • Geografía 
 • Zemljopis Κροατικά
 • History ▶ World history 
  Povijest ▶ Svjetska povijest Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte 
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία 
  Історія ▶ Світова історія Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata Πολωνικά
  Histoire ▶ Histoire universelle 
  Historia ▶ Maailmanhistoria Φινλανδικά
  Storia ▶ Storia universale 
  História ▶ História do mundo 
  Historia ▶ Historia mundial 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85148201)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Communism and geography 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Komunizam i geografija Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte ▶ Geographie ▶ Kommunismus und Geografie 
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία ▶ Γεωγραφία ▶ Κομμουνισμός και γεωγραφία 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Комунізм та географія Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Komunizm i geografia Πολωνικά
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ Comunismo e geografia 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Comunismo y geografía 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85029143)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Transportation geography 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Prometna geografija Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte ▶ Geographie ▶ Verkehrsgeographie 
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία ▶ Γεωγραφία ▶ Γεωγραφία μεταφορών 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Транспортна географія Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Geografia transportu Πολωνικά
  Histoire ▶ Histoire universelle ▶ Géographie ▶ Géographie des transports 
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ Geografia dei trasporti 
  História ▶ História do mundo ▶ Geography ▶ Geografia do transporte 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Geografía del transporte 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh95010429)
 • Anthropology ▶ Human geography 
  Antropologija ▶ Antropogeografija Κροατικά
  Anthropologie ▶ Anthropogeografie 
  Ανθρωπολογία ▶ Ανθρωπογεωγραφία 
  Антропологія ▶ Антропогеографія Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Geografia społeczno-ekonomiczna Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Géographie humaine 
  Antropologie ▶ Menselijke geografie Ολλανδικά
  Antropologia ▶ Geografia umana 
  Antropología ▶ Geografía humana 
  Antropologia ▶ Geografia humana 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85005570)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Local geography 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Lokalna geografija Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte ▶ Geographie ▶ Regionale Geographie 
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία ▶ Γεωγραφία ▶ Τοπική γεωγραφία 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Місцева географія Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Geografia lokalna Πολωνικά
  Histoire ▶ Histoire universelle ▶ Géographie ▶ Géographie régionale 
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ Geografia regionale 
  História ▶ História do mundo ▶ Geography ▶ Geografia local 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Geografía local 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85077922)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Communication and geography 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Komunikacija i zemljopis Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte ▶ Geographie ▶ Kommunikation und Geografie 
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία ▶ Γεωγραφία ▶ Επικοινωνία και γεωγραφία 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Комунікація та географія Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Komunikacja i geografia Πολωνικά
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ Comunicazione e geografia 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Comunicación y geografía 
  História ▶ História do mundo ▶ Geography ▶ Comunicação e geografia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2008005707)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Voyages and travels 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Putovanja i putovanja Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte ▶ Geographie ▶ Reise 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Морські, повітряні подорожі та мандри Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Rejsy i podróże Πολωνικά
  Histoire ▶ Histoire universelle ▶ Géographie ▶ Voyages 
  Historia ▶ Maailmanhistoria ▶ Maantiede ▶ Matkat Φινλανδικά
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ Viaggi 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Viajes y viajes 
  História ▶ História do mundo ▶ Geography ▶ Viagens e viagens 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85144443)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Military geography 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Vojna geografija Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte ▶ Geographie ▶ Militärgeographie 
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία ▶ Γεωγραφία ▶ Στρατιωτική γεωγραφία 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Військова географія Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Geografia wojskowa Πολωνικά
  Histoire ▶ Histoire universelle ▶ Géographie ▶ Géographie militaire 
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ Geografia militare 
  História ▶ História do mundo ▶ Geography ▶ Geografia militar 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Geografía militar 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85085201)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Buddhist geography 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Budistička geografija Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte ▶ Geographie ▶ Buddhistische Geografie 
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία ▶ Γεωγραφία ▶ Βουδιστική γεωγραφία 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Географія буддизму Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Geografia buddyjska Πολωνικά
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ Geografia buddista 
  História ▶ História do mundo ▶ Geography ▶ Geografia budista 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Geografía budista 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85017539)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Christianity and geography 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Kršćanstvo i zemljopis Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte ▶ Geographie ▶ Christentum und Geografie 
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία ▶ Γεωγραφία ▶ Χριστιανισμός και γεωγραφία 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Християнство та географія Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Chrześcijaństwo i geografia Πολωνικά
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ Cristianesimo e geografia 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Cristianismo y geografía 
  História ▶ História do mundo ▶ Geography ▶ Cristianismo e geografia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh98006004)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Biogeography 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Biogeografija Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte ▶ Geographie ▶ Biogeographie 
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία ▶ Γεωγραφία ▶ Βιογεωγραφία 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Біогеографія Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Biogeografia Πολωνικά
  Histoire ▶ Histoire universelle ▶ Géographie ▶ Biogéographie 
  Historia ▶ Maailmanhistoria ▶ Maantiede ▶ Eliömaantiede Φινλανδικά
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ Biogeografia 
  História ▶ História do mundo ▶ Geography ▶ Biogeografia 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Biogeografia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85014147)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Communication in geography 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Komunikacija u geografiji Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte ▶ Geographie ▶ Kommunikation in der Geografie 
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία ▶ Γεωγραφία ▶ Επικοινωνία στη γεωγραφία 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Комунікація в географії Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Komunikacja w geografii Πολωνικά
  Histoire ▶ Histoire universelle ▶ Géographie ▶ Communication en géographie 
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ Comunicazione nella geografia 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Comunicación en geografía 
  História ▶ História do mundo ▶ Geography ▶ Comunicação em geografia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh97006789)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Arts and geography 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Umjetnost i geografija Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte ▶ Geographie ▶ Künste und Geografie 
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία ▶ Γεωγραφία ▶ Τέχνες και γεωγραφία 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Мистецтво та географія Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Sztuka i geografia Πολωνικά
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ Arti e geografia 
  História ▶ História do mundo ▶ Geography ▶ Artes e geografia 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Artes visuales y geografía 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2008000916)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Art and geography 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Umjetnost i geografija Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte ▶ Geographie ▶ Kunst und Geografie 
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία ▶ Γεωγραφία ▶ Τέχνη και γεωγραφία 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Мистецтво та географія Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Sztuka i geografia Πολωνικά
  Histoire ▶ Histoire universelle ▶ Géographie ▶ Art et géographie 
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ Arte e geografia 
  História ▶ História do mundo ▶ Geography ▶ Arte e geografia 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Arte y geografia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2003001358)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Parapsychology and geography 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Parapsihologija i geografija Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte ▶ Geographie ▶ Parapsychologie und Geografie 
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία ▶ Γεωγραφία ▶ Παραψυχολογία και γεωγραφία 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Парапсихологія та географія Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Parapsychologia i geografia Πολωνικά
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ Parapsicologia e geografia 
  História ▶ História do mundo ▶ Geography ▶ Parapsicologia e geografia 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Parapsicología y geografía 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh92003139)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Agricultural geography 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Poljoprivredni zemljopis Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte ▶ Geographie ▶ Agrargeographie 
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία ▶ Γεωγραφία ▶ Γεωργική γεωγραφία 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Сільськогосподарська географія Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Geografia rolnicza Πολωνικά
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ Geografia agricola 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Geografía agrícola 
  História ▶ História do mundo ▶ Geography ▶ Geografia agrícola 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85002327)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Mathematical geography 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Matematička geografija Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte ▶ Geographie ▶ Quantitative Geographie 
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία ▶ Γεωγραφία ▶ Μαθηματική γεωγραφία 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Математична географія Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Geografia matematyczna Πολωνικά
  Histoire ▶ Histoire universelle ▶ Géographie ▶ Géographie mathématique 
  Historia ▶ Maailmanhistoria ▶ Maantiede ▶ Matemaattinen maantiede Φινλανδικά
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ Geografia matematica 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Geografía matemática 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85054021)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Classification, Books, Geography 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Klasifikacija - Knjige - Zemljopis Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte ▶ Geographie ▶ Klassifikation - Bücher - Geografie 
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία ▶ Γεωγραφία ▶ Ταξινόμηση - Βιβλία - Γεωγραφία 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Класифікація - Книги - Географія Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Klasyfikacja - Książki - Geografia Πολωνικά
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ Classificazione - Libri - Geografia 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Clasificación - Libros - Geografía 
  História ▶ História do mundo ▶ Geography ▶ Classificação - Livros - Geografia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85026738)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Aerial photography in geography 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Zračna fotografija u geografiji Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte ▶ Geographie ▶ Luftaufnahmen in der Geografie 
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία ▶ Γεωγραφία ▶ Αεροφωτογραφία στη γεωγραφία 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Аерофотозйомка в географії Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Fotografia lotnicza w geografii Πολωνικά
  Histoire ▶ Histoire universelle ▶ Géographie ▶ Photographie aérienne en géographie 
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ La fotografia aerea in geografia 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Fotografía aérea en geografía 
  História ▶ História do mundo ▶ Geography ▶ Fotografia aérea em geografia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85001263)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Economic geography 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Ekonomski zemljopis Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte ▶ Geographie ▶ Wirtschaftsgeographie 
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία ▶ Γεωγραφία ▶ Οικονομική γεωγραφία 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Економічна географія Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Geografia ekonomiczna Πολωνικά
  Histoire ▶ Histoire universelle ▶ Géographie ▶ Géographie économique 
  Geschiedenis ▶ World history ▶ Geography ▶ Economische geografie Ολλανδικά
  Historia ▶ Maailmanhistoria ▶ Maantiede ▶ Talousmaantiede Φινλανδικά
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ Geografia economica 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Geografía económica 
  História ▶ História do mundo ▶ Geography ▶ Geografia económica 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85054016)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Commercial geography 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Komercijalna geografija Κροατικά
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία ▶ Γεωγραφία ▶ Εμπορική γεωγραφία 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Комерційна географія Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Geografia komercyjna Πολωνικά
  Histoire ▶ Histoire universelle ▶ Géographie ▶ Géographie commerciale 
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ Geografia commerciale 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Geografía comercial 
  História ▶ História do mundo ▶ Geography ▶ Geografia comercial 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85054015)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Religion and geography 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Religija i zemljopis Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte ▶ Geographie ▶ Religionsgeographie 
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία ▶ Γεωγραφία ▶ Θρησκεία και γεωγραφία 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Релігія та географія Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Religia i geografia Πολωνικά
  Histoire ▶ Histoire universelle ▶ Géographie ▶ Géographie religieuse 
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ Religione e geografia 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Religión y geografía 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85112568)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Rural geography 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Ruralna geografija Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte ▶ Geographie ▶ Agrargeographie 
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία ▶ Γεωγραφία ▶ Αγροτική γεωγραφία 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Сільська географія Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Geografia obszarów wiejskich Πολωνικά
  Histoire ▶ Histoire universelle ▶ Géographie ▶ Géographie rurale 
  Historia ▶ Maailmanhistoria ▶ Maantiede ▶ Maaseutumaantiede Φινλανδικά
  Geschiedenis ▶ World history ▶ Geography ▶ Rurale geografie Ολλανδικά
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ Geografia rurale 
  História ▶ História do mundo ▶ Geography ▶ Geografia rural 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Geografía rural 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85115914)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Medical geography 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Medicinska geografija Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte ▶ Geographie ▶ Geomedizin 
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία ▶ Γεωγραφία ▶ Ιατρική γεωγραφία 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Медична географія Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Geografia medyczna Πολωνικά
  Histoire ▶ Histoire universelle ▶ Géographie ▶ Géographie médicale 
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ Geografia medica 
  História ▶ História do mundo ▶ Geography ▶ Geografia da saúde 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Geografía médica 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85082940)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Naval art and science, Effect of geography on 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Pomorska umjetnost i znanost - Učinak geografije na Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte ▶ Geographie ▶ Seekunst und Wissenschaft - Auswirkung der Geografie auf 
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία ▶ Γεωγραφία ▶ Ναυτική τέχνη και επιστήμη - Επίδραση της γεωγραφίας στο 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Воєнно-морське мистецтво та наука - вплив географії Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Wpływ geografii na sztukę i naukę morską Πολωνικά
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ Arte e scienza navale - Effetto della geografia su 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Arte y ciencia naval - Efecto de la geografía en Influencia de la Geografía en la ciencia y técnica naval 
  História ▶ História do mundo ▶ Geography ▶ Arte e ciência naval - Efeito da geografia sobre 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2001001798)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Physical geography 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Fizička geografija Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte ▶ Geographie ▶ Physische Geographie 
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία ▶ Γεωγραφία ▶ Φυσική γεωγραφία 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Фізична географія Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Geografia fizyczna Πολωνικά
  Histoire ▶ Histoire universelle ▶ Géographie ▶ Géographie physique 
  Geschiedenis ▶ World history ▶ Geography ▶ Fysische geografie Ολλανδικά
  Historia ▶ Maailmanhistoria ▶ Maantiede ▶ Fyysinen maantiede Φινλανδικά
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ Geografia fisica 
  História ▶ História do mundo ▶ Geography ▶ Geografia física 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Geografía física 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85101552)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Historical geography 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Povijesna geografija Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte ▶ Geographie ▶ Historische Geographie 
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία ▶ Γεωγραφία ▶ Ιστορική γεωγραφία 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Історична географія Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Geografia historyczna Πολωνικά
  Histoire ▶ Histoire universelle ▶ Géographie ▶ Géographie historique 
  Historia ▶ Maailmanhistoria ▶ Maantiede ▶ Historiallinen maantiede Φινλανδικά
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ Geografia storica 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Geografía histórica 
  História ▶ História do mundo ▶ Geography ▶ Geografia histórica 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85054019)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Photography in geography 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Fotografija u geografiji Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte ▶ Geographie ▶ Fotografie in der Geografie 
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία ▶ Γεωγραφία ▶ Φωτογραφία στη γεωγραφία 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Фотографія в географії Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Fotografia w geografii Πολωνικά
  Histoire ▶ Histoire universelle ▶ Géographie ▶ Photographie en géographie 
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ La fotografia in geografia 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Fotografía en geografía 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85101313)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Law and geography 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Pravo i zemljopis Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte ▶ Geographie ▶ Recht und Geografie 
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία ▶ Γεωγραφία ▶ Νόμος και γεωγραφία 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Закон і географія Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Prawo i geografia Πολωνικά
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ Legge e geografia 
  História ▶ História do mundo ▶ Geography ▶ Direito e geografia 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Derecho y geografía 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh00006539)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Urban geography 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Urbana geografija Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte ▶ Geographie ▶ Stadtgeographie 
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία ▶ Γεωγραφία ▶ Αστική γεωγραφία 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Міська географія Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Geografia miejska Πολωνικά
  Histoire ▶ Histoire universelle ▶ Géographie ▶ Géographie urbaine 
  Historia ▶ Maailmanhistoria ▶ Maantiede ▶ Kaupunkimaantiede Φινλανδικά
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ Geografia urbana 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Geografía urbana 
  História ▶ História do mundo ▶ Geography ▶ Geografia urbana 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh90004295)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Music and geography 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Glazba i zemljopis Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte ▶ Geographie ▶ Musik und Geografie 
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία ▶ Γεωγραφία ▶ Μουσική και γεωγραφία 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Музика та географія Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Muzyka i geografia Πολωνικά
  Histoire ▶ Histoire universelle ▶ Géographie ▶ Musique et géographie 
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ Musica e geografia 
  História ▶ História do mundo ▶ Geography ▶ Música e geografia 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Música y geografía 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh92005388)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Lunar geography 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Mjesečeva geografija Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte ▶ Geographie ▶ Mondgeografie 
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία ▶ Γεωγραφία ▶ Σεληνιακή γεωγραφία 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Селенографія Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Geografia Księżyca Πολωνικά
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ Geografia lunare 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Geografía lunar 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2007008620)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Environmental geography 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Geografija okoliša Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte ▶ Geographie ▶ Umweltgeografie 
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία ▶ Γεωγραφία ▶ Περιβαλλοντική γεωγραφία 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Екологічна географія Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Geografia środowiskowa Πολωνικά
  Historia ▶ Maailmanhistoria ▶ Maantiede ▶ Ympäristömaantiede Φινλανδικά
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ Geografia ambientale 
  História ▶ História do mundo ▶ Geography ▶ Geografia ambiental 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Geografía ambiental 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh99004421)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Virtual reality in geography 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Virtualna stvarnost u geografiji Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte ▶ Geographie ▶ Virtuelle Realität in der Geografie 
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία ▶ Γεωγραφία ▶ Εικονική πραγματικότητα στη γεωγραφία 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Віртуальна реальність в географії Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Wirtualna rzeczywistość w geografii Πολωνικά
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ Realtà virtuale in geografia 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Realidad virtual en geografía 
  História ▶ História do mundo ▶ Geography ▶ Realidade virtual na geografia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2008005686)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Quotations about places 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Citati o mjestima Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte ▶ Geographie ▶ Zitate über Orte 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Цитати про місця Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Cytaty o miejscach Πολωνικά
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ Citazioni sui luoghi 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Citas sobre lugares 
  História ▶ História do mundo ▶ Geography ▶ Citações sobre lugares 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85110167)
 • History ▶ World history ▶ Geography ▶ Maps 
  Povijest ▶ Svjetska povijest ▶ Geografija ▶ Zemljovid Κροατικά
  Geschichtswissenschaft ▶ Weltgeschichte ▶ Geographie ▶ Karte 
  Ιστορία ▶ Παγκόσμια ιστορία ▶ Γεωγραφία ▶ Χάρτης 
  Історія ▶ Світова історія ▶ Географія ▶ Карти Ουκρανικά
  Historia ▶ Historia świata ▶ Geografia ▶ Mapa Πολωνικά
  Histoire ▶ Histoire universelle ▶ Géographie ▶ Cartes 
  Historia ▶ Maailmanhistoria ▶ Maantiede ▶ Kartat Φινλανδικά
  Geschiedenis ▶ World history ▶ Geography ▶ Kaart Ολλανδικά
  Storia ▶ Storia universale ▶ Geografia ▶ Mappe 
  História ▶ História do mundo ▶ Geography ▶ Mapa 
  Historia ▶ Historia mundial ▶ Geografía ▶ Mapa 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85080858)
 • Geography
  (http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85053986)   LCSH