Λεξιλόγιο για ΑΚΕ βασισμένο στο LCSH από το έργο Triple   

The Triple Vocabulary is a multilingual and hierarchical set of SSH-related concepts. It is a subset of LCSH (Library of Congress Subject Headings) that cover popular SSH aspects and is enhanced with labels in Greek, French, Polish, German, Italian, Portuguese, Spanish and Croatian. The vocabulary is used for the automatic annotation of the publications hosted in the GoTriple platform (https://www.gotriple.eu/). doi: 10.12681/semantics.gr/SSH-LCSH

Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος
Triple Project Consortium
Δημιουργός
Triple Project Consortium
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)


RDF/XML   JSON-LD   CSV (Triple)  

http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85045198

 • Ethnology 
 • Ethnologie 
 • Etnologia Πολωνικά
 • Etnología 
 • Εθνολογία 
 • Etnologie Ολλανδικά
 • Kansatiede Φινλανδικά
 • Etnologija Κροατικά
 • Етнологія Ουκρανικά
 • Ethnography 
 • Races of man 
 • Etnologia 
 • Social anthropology 
 • Cultural anthropology 
 • Anthropology 
  Antropologija Κροατικά
  Anthropologie 
  Ανθρωπολογία 
  Антропологія Ουκρανικά
  Antropologia Πολωνικά
  Anthropologie 
  Antropologia Φινλανδικά
  Antropologie Ολλανδικά
  Antropologia 
  Antropología 
  Antropologia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85005581)
 • Religion ▶ Taboo ▶ Totemism 
  Religija ▶ Tabu ▶ Totemizam Κροατικά
  Religion ▶ Tabu ▶ Totemismus 
  Θρησκεία ▶ Ταμπού ▶ Τοτεμισμός 
  Релігія ▶ Табу ▶ Тотемізм Ουκρανικά
  Religia ▶ Tabu ▶ Totemizm Πολωνικά
  Religion ▶ Tabou ▶ Totémisme 
  Uskonto (uskominen) ▶ Tabut ▶ Totemismi Φινλανδικά
  Religie ▶ Taboe ▶ Totemisme Ολλανδικά
  Religione ▶ Tabù ▶ Totemismo 
  Religión ▶ Tabú ▶ Totemismo 
  Religião ▶ Tabu ▶ Totemismo 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85136223)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Structural anthropology 
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Strukturanthropologie 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Δομική ανθρωπολογία 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Структурна антропологія Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Antropologia strukturalna Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Anthropologie structurale 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Antropologia strutturale 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Antropología estructural 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Antropologia estrutural 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85129192)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Whites 
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Weiße 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Λευκοί 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Білошкірі люди Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Biała rasa człowieka Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Blancs 
  Antropologia ▶ Kansatiede ▶ Valkoihoiset Φινλανδικά
  Antropologie ▶ Etnologie ▶ Blanken Ολλανδικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Bianchi 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Brancos 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Blanco 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85146547)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Sound recordings in ethnology 
  Antropologija ▶ Etnologija ▶ Zvučni zapisi u etnologiji Κροατικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Tonaufnahmen in der Ethnologie 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Ηχογραφήσεις στην εθνολογία 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Звукові записи в етнології Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Nagrania dźwiękowe w etnologii Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Enregistrements sonores en ethnologie 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Registrazioni sonore in etnologia 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Gravações de som em etnologia 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Grabaciones sonoras en etnología 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh99002295)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Postnuptial residence (Ethnology) 
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Postnuptialer Wohnsitz (Ethnologie) 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Μεταγεννητική κατοικία (Εθνολογία) 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Постійне місце проживання (етнологія) Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Miejsce zamieszkania po ślubie (etnologia) Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Résidence (ethnologie) 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Residenza postmatrimoniale (Etnologia) 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Residencia postnupcial (Etnología) 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Residência pós-nupcial (Etnologia) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85105561)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Kinship 
  Antropologija ▶ Etnologija ▶ Srodstvo Κροατικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Verwandtschaft 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Συγγένεια 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Спорідненість Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Pokrewieństwo Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Parenté 
  Antropologia ▶ Kansatiede ▶ Sukulaisuus Φινλανδικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Parentela 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Parentesco 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85072479)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Folklore 
  Antropologija ▶ Etnologija ▶ Folklor Κροατικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Folklorismus 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Λαογραφία 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Фольклор Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Folklor Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Folklore 
  Antropologie ▶ Etnologie ▶ Folklore Ολλανδικά
  Antropologia ▶ Kansatiede ▶ Kansanperinne Φινλανδικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Folclore 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Folclore 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Folclore 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85050104)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Manners and customs 
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Brauchtum 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Ήθη και έθιμα 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Манери та звичаї Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Maniery i zwyczaje Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Moeurs et coutumes 
  Antropologia ▶ Kansatiede ▶ Tavat (tapakulttuuri) Φινλανδικά
  Antropologie ▶ Etnologie ▶ Conventie Ολλανδικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Usi e costumi 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Maneiras e costumes 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Convención 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85080593)
 • Civilization ▶ Learning and scholarship ▶ Humanities ▶ Philosophy ▶ Psychology ▶ Ethnopsychology ▶ Cultural relativism 
  Civilizacija ▶ Učenje i znanost ▶ Humanističke znanosti ▶ Filozofija ▶ Psihologija ▶ Etnopsihologija ▶ Kulturni relativizam Κροατικά
  Zivilisation ▶ Lernen und Stipendium ▶ Humanities ▶ Philosophie ▶ Psychologie ▶ Ethnopsychologie ▶ Kulturrelativismus 
  Πολιτισμός ▶ Μάθηση και υποτροφία ▶ Κλασσικές μελέτες ▶ Φιλοσοφία ▶ Ψυχολογία ▶ Εθνοψυχολογία ▶ Πολιτιστικός σχετικισμός 
  Цивілізація ▶ Навчання та гранти ▶ Телекомунікація в освіті ▶ Філософія ▶ Психологія ▶ Етнопсихологія ▶ Культурне релятивізм Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka i wiedza ▶ Humanistyka ▶ Filozofia ▶ Psychologia ▶ Etnopsychologia ▶ Relatywizm kulturowy Πολωνικά
  Civilisation ▶ Savoir et érudition ▶ Sciences humaines ▶ Philosophie ▶ Psychologie ▶ Ethnopsychologie ▶ Relativisme culturel 
  Sivilisaatio ▶ Learning and scholarship ▶ Ihmistieteet ▶ Filosofia ▶ Psykologia ▶ Etnopsykologia ▶ Kulttuurirelativismi Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Apprendimento e borse di studio ▶ Studi umanistici ▶ Filosofia ▶ Psicologia ▶ Etnopsicologia ▶ Relativismo culturale 
  Civilización ▶ Aprendizaje y estudios ▶ Humanidades ▶ Filosofía ▶ Psicología ▶ Etnopsicología ▶ Relativismo cultural 
  Civilização ▶ Aprendizagem e escolaridade ▶ Humanities ▶ Filosofia ▶ Psicologia ▶ Etnopsicologia ▶ Relativismo cultural 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85034754)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Cannibalism 
  Antropologija ▶ Etnologija ▶ Kanibalizam Κροατικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Kannibalismus 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Καννιβαλισμός 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Канібалізм Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Kanibalizm Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Cannibalisme 
  Antropologia ▶ Kansatiede ▶ Kannibalismi Φινλανδικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Cannibalismo 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Canibalismo 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Canibalismo 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85019617)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Peaceful societies 
  Antropologija ▶ Etnologija ▶ Mirna društva Κροατικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Friedliche Gesellschaften 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Ειρηνικές κοινωνίες 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Мирні товариства Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Pokojowe społeczeństwa Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Sociétés pacifiques 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Società pacifiche 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Sociedades pacíficas 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Sociedades pacíficas 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh93007696)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Visual anthropology 
  Antropologija ▶ Etnologija ▶ Vizualna antropologija Κροατικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Visuelle Anthropologie 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Οπτική ανθρωπολογία 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Візуальна антропологія Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Antropologia wizualna Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Anthropologie visuelle 
  Antropologia ▶ Kansatiede ▶ Visuaalinen antropologia Φινλανδικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Antropologia visiva 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Antropología visual 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh93005976)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Ethnic groups 
  Antropologija ▶ Etnologija ▶ Etnička skupina Κροατικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Ethnische Gruppe 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Εθνοτική ομάδα 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Етнічні групи Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Grupa etniczna Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Groupes ethniques 
  Antropologie ▶ Etnologie ▶ Etniciteit Ολλανδικά
  Antropologia ▶ Kansatiede ▶ Etniset ryhmät Φινλανδικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Gruppi etnici 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Grupo étnico 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Etnia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85045172)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Communication ▶ Language and languages 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Komunikacija ▶ Jezik Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Kommunikation ▶ Sprache 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Επικοινωνία ▶ Γλώσσα 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Комунікація ▶ Мова та мови Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Komunikacja ▶ Język i języki Πολωνικά
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Communicatie ▶ Taal Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Comunicazione ▶ Linguaggio e linguaggi 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Comunicación ▶ Lenguaje 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Comunicação ▶ Linguagem 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85074518)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Mountain people 
  Antropologija ▶ Etnologija ▶ Planinski ljudi Κροατικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Bergvolk 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Άνθρωποι των όρεων 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Мешканці гір Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Ludzie z gór Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Montagnards 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Montanari 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Povo da montanha 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Las poblaciones de montaña 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85087798)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Desert people 
  Antropologija ▶ Etnologija ▶ Pustinjski ljudi Κροατικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Wüstenvölker 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Άνθρωποι της ερήμου 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Мещканці пустелі Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Ludzi pustyni Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Les gens du désert 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Gente del deserto 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Pueblos del desierto 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Povo do deserto 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh98000203)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Forest people 
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Waldbewohner 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Άνθρωποι στο δάσος 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Мешканці лісу Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Leśni ludzie Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Les gens de la forêt 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Gente della foresta 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Povos da floresta 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Pueblos de los bosques 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2008004780)
 • Civilization ▶ Learning and scholarship ▶ Humanities ▶ Philosophy ▶ Space and time ▶ Spatial behavior ▶ Human territoriality 
  Civilizacija ▶ Učenje i znanost ▶ Humanističke znanosti ▶ Filozofija ▶ Prostorvrijeme ▶ Prostorno ponašanje ▶ Ljudska teritorijalnost Κροατικά
  Zivilisation ▶ Lernen und Stipendium ▶ Humanities ▶ Philosophie ▶ Raumzeit ▶ Raumverhalten ▶ Menschliche Territorialität 
  Πολιτισμός ▶ Μάθηση και υποτροφία ▶ Κλασσικές μελέτες ▶ Φιλοσοφία ▶ Χωροχρόνος ▶ Χωρική συμπεριφορά ▶ Ανθρώπινη εδαφικότητα 
  Цивілізація ▶ Навчання та гранти ▶ Телекомунікація в освіті ▶ Філософія ▶ Простір і час ▶ Просторова поведінка ▶ Територіальність людини Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka i wiedza ▶ Humanistyka ▶ Filozofia ▶ Czasoprzestrzeń ▶ Zachowanie przestrzenne ▶ Terytorialność człowieka Πολωνικά
  Civilisation ▶ Savoir et érudition ▶ Sciences humaines ▶ Philosophie ▶ Espace et temps ▶ Comportement spatial ▶ Territorialité humaine 
  Civiltà ▶ Apprendimento e borse di studio ▶ Studi umanistici ▶ Filosofia ▶ Spazio e tempo ▶ Comportamento spaziale ▶ Territorialità umana 
  Civilização ▶ Aprendizagem e escolaridade ▶ Humanities ▶ Filosofia ▶ Espaço-tempo ▶ Comportamento espacial ▶ Territorialidade humana 
  Civilización ▶ Aprendizaje y estudios ▶ Humanidades ▶ Filosofía ▶ Espacio-tiempo ▶ Comportamiento espacial ▶ Territorialidad humana 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85062898)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Island people 
  Antropologija ▶ Etnologija ▶ Otočani Κροατικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Insulaner 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Άνθρωποι του νησιού 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Мешканці островів Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Wyspiarze Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Insulaires 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Gente dell'isola 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Povos de ilhas 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Pueblos de las islas 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh98000206)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Ethnoscience 
  Antropologija ▶ Etnologija ▶ Etnoznanost Κροατικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Ethnologie 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Εθνοεπιστήμη 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Етнонаука Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Etnonauka Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Ethnosciences 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Etnoscienza 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Etnociencia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh96010624)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Forest people ▶ Rain forest people 
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Waldbewohner ▶ Regenwaldbewohner 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Άνθρωποι στο δάσος ▶ Άνθρωποι τροπικών δασών 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Мешканці лісу ▶ Мешканці джунглів Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Leśni ludzie ▶ Ludzie lasów tropikalnych Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Les gens de la forêt ▶ Les gens de la forêt tropicale 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Gente della foresta ▶ Persone della foresta pluviale 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Povos da floresta ▶ Povos da floresta tropical 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Pueblos de los bosques ▶ Pueblos de la selva tropical 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh97007492)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Communication in ethnology 
  Antropologija ▶ Etnologija ▶ Komunikacija u etnologiji Κροατικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Kommunikation in der Ethnologie 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Επικοινωνία στην εθνολογία 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Комунікація в етнології Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Komunikacja w etnologii Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Communication en ethnologie 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ La comunicazione nell'etnologia 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Comunicação em etnologia 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Comunicación en etnología 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh90003611)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Acculturation 
  Antropologija ▶ Etnologija ▶ Akulturacija Κροατικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Akkulturation 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Αφομοίωση 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Акультурація Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Akulturacja Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Acculturation 
  Antropologia ▶ Kansatiede ▶ Akkulturaatio Φινλανδικά
  Antropologie ▶ Etnologie ▶ Acculturatie Ολλανδικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Acculturazione 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Aculturación 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Aculturação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85000442)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Economic anthropology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Ekonomska antropologija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Ökonomische Anthropologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Οικονομική ανθρωπολογία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Економічна антропологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Antropologia ekonomiczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Anthropologie économique 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Taloustieteet ▶ Taloudellinen antropologia Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Antropologia economica 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Antropología económica 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Antropologia económica 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85040766)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Anthropology of religion 
  Antropologija ▶ Etnologija ▶ Antropologija religije Κροατικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Religionsanthropologie 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Ανθρωπολογία της θρησκείας 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Антропологія релігії Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Antropologia religii Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Anthropologie de la religion 
  Antropologia ▶ Kansatiede ▶ Uskontoantropologia Φινλανδικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Antropologia della religione 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Antropología de la religión 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2005007849)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Radiography in ethnology 
  Antropologija ▶ Etnologija ▶ Radiografija u etnologiji Κροατικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Radiographie in der Ethnologie 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Ακτινογραφία στην εθνολογία 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Рентгенографія в етнології Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Radiografia w etnologii Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Radiographie en ethnologie 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Radiografia in etnologia 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Radiografía en etnología 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Radiografia em etnologia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh90000433)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Tattooing 
  Antropologija ▶ Etnologija ▶ Tetoviranje Κροατικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Tätowierung 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Τατουάζ 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Татуювання Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Tatuowanie Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Tatouage 
  Antropologia ▶ Kansatiede ▶ Tatuointi Φινλανδικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Il tatuaggio 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Tatuajes 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Tatuagem 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85132770)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Urban anthropology 
  Antropologija ▶ Etnologija ▶ Urbana antropologija Κροατικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Stadtanthropologie 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Αστική ανθρωπολογία 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Антропологія міст Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Antropologia miejska Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Anthropologie urbaine 
  Antropologia ▶ Kansatiede ▶ Kaupunkikansatiede Φινλανδικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Antropologia urbana 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Antropología urbana 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Antropologia urbana 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85141305)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Political science ▶ Political anthropology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Političke znanosti ▶ Politička antropologija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Politikwissenschaft ▶ Politische Anthropologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Πολιτικές επιστήμες ▶ Πολιτική ανθρωπολογία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Політологія ▶ Політична антропологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Politologia ▶ Antropologia polityczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Science politique ▶ Anthropologie politique 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Valtio-oppi ▶ Poliittinen antropologia Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Scienza Politica ▶ Antropologia politica 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Political science ▶ Antropologia política 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Ciencias Políticas ▶ Antropología política 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85104345)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Ethnic relations 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Etnički odnosi Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Kulturbeziehungen 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Εθνοτικές σχέσεις 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Етнічні відносини Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Relacje etniczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Relations interethniques 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Etniset suhteet Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Relazioni interetniche 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Sociologia de raça e relações étnicas 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Etnicidad y raza 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85045182)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Ethnomathematics 
  Antropologija ▶ Etnologija ▶ Etnomatematika Κροατικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Ethnomathematik 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Εθνομαθηματικά 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Етноматематика Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Etnomatematyka Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Ethnomathématiques 
  Antropologia ▶ Kansatiede ▶ Etnomatematiikka Φινλανδικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Etnomatematica 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Etnomatemáticas 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Etnomatemática 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85082181)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Blacks 
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Schwarze 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Μαύρη φυλή 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Афроамериканці Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Czarnoskórzy Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Noir 
  Antropologia ▶ Kansatiede ▶ Mustat Φινλανδικά
  Antropologie ▶ Etnologie ▶ Zwarten Ολλανδικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Neri 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Negro 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Negro 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85014672)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Grassland people 
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Grünlandbewohner 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Άνθρωποι λιβαδιών 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Мешканці пасовищ Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Ludność stepów Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Les gens des prairies 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Persone di prateria 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Pessoas da pastagem 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Pueblos de las praderas 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh97005367)
 • Religion ▶ Nativistic movements 
  Religija ▶ Nativistički pokreti Κροατικά
  Religion ▶ Nativismus 
  Релігія ▶ Нативістичні рухи Ουκρανικά
  Religia ▶ Ruchy natywistyczne Πολωνικά
  Religion ▶ Mouvements nativistes 
  Uskonto (uskominen) ▶ Nativistiset liikkeet Φινλανδικά
  Religione ▶ Movimenti nativistici 
  Religião ▶ Movimentos nativísticos 
  Religión ▶ Movimientos nativistas 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85090176)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Ethnophilosophy 
  Antropologija ▶ Etnologija ▶ Etnofilozofija Κροατικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Ethnophilosophie 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Εθνοφιλοσοφία 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Етнофілософія Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Etnofilozofia Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Ethnophilosophie 
  Antropologia ▶ Kansatiede ▶ Etnofilosofia Φινλανδικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Etnofilosofia 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Etnofilosofía 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Etnofilosofia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85045422)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Ethnic barriers 
  Antropologija ▶ Etnologija ▶ Etničke barijere Κροατικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Ethnische Barrieren 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Εθνικά εμπόδια 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Етнічні бар'єри Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Bariery etniczne Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Frontières ethniques 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Barriere etniche 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Barreras étnicas 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85045169)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Hunting and gathering societies 
  Antropologija ▶ Etnologija ▶ Lovačka i sakupljačka društva Κροατικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Wildbeuter 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Κυνήγι και κοινωνίες συλλεκτών 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Суспільства мисливців і збирачів Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Towarzystwa łowieckie i zbierackie Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Chasseurs-cueilleurs 
  Antropologia ▶ Kansatiede ▶ Metsästäjä-keräilijät Φινλανδικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Società di cacciatori e raccoglitori 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Sociedades de caza y recolección 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Sociedades de caça e coleta 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85063134)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Ethnomusicology 
  Antropologija ▶ Etnologija ▶ Etnomuzikologija Κροατικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Musikethnologie 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Εθνομουσικολογία 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Етномузикологія Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Etnomuzykologia Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Ethnomusicologie 
  Antropologia ▶ Kansatiede ▶ Etnomusikologia Φινλανδικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Etnomusicologia 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Etnomusicologia 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Etnomusicología 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85045421)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Outcasts 
  Antropologija ▶ Etnologija ▶ Izopćenici Κροατικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Außenseiter 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Εξαφανισμένοι 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Вигнанці Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Wygnańcy Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Paria 
  Antropologie ▶ Etnologie ▶ Paria Ολλανδικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Emarginati 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Párias 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Paria 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85096139)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Ethnoastronomy 
  Antropologija ▶ Etnologija ▶ Etnoastronomija Κροατικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Ethnoastronomie 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Εθνοαστρονομία 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Етноастрономія Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Etnoastronomia Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Ethnoastronomie 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Etnoastronomia 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Etnoastronomía 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Etnoastronomia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh99002044)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Ethnosociology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Etnosociologija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Ethnosoziologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Εθνοσολογία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Етносоціологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Etnosocjologia Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Ethnosociologie 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Etnosociologia 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Etnosociología 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Etnosociologia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2013001662)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Race relations 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Rasni odnosi Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Ethnische Beziehung 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Φυλετικές σχέσεις 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Расові відносини Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Relacje rasowe Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Relations interethniques 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Relazioni razziali 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Relações raciais 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Relaciones raciales 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85110249)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Indigenous peoples 
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Indigenes Volk 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Αυτόχθονες λαοί 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Корінні народи Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Ludność rdzenna Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Autochtones 
  Antropologia ▶ Kansatiede ▶ Alkuperäiskansat Φινλανδικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Indigeni 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Povos indígenas 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Pueblos indigenas 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85090174)
 • Anthropology ▶ Maritime anthropology 
  Antropologija ▶ Pomorska antropologija Κροατικά
  Anthropologie ▶ Maritime Anthropologie 
  Ανθρωπολογία ▶ Θαλάσσια ανθρωπολογία 
  Антропологія ▶ Морська антропологія Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Antropologia morska Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Anthropologie maritime 
  Antropologia ▶ Antropologia del mare 
  Antropología ▶ Antropología marítima 
  Antropologia ▶ Antropologia marítima 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85081307)
 • Anthropology ▶ Ethnology ▶ Industries, Primitive 
  Antropologija ▶ Etnologija ▶ Industrije, primitivne Κροατικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Industrien, primitiv 
  Ανθρωπολογία ▶ Εθνολογία ▶ Βιομηχανίες, Πρωτόγονη 
  Антропологія ▶ Етнологія ▶ Первісні індустрії Ουκρανικά
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Przemysł prymitywny Πολωνικά
  Anthropologie ▶ Ethnologie ▶ Industries primitives 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Industrie, primitive 
  Antropología ▶ Etnología ▶ Industrias, Primitivo 
  Antropologia ▶ Etnologia ▶ Indústrias, primitivas 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85065958)
 • Kulturanthropologie
  (http://d-nb.info/gnd/4133903-4)  
 • kansatiede Φινλανδικά
  (http://www.yso.fi/onto/yso/p9510)  
 • Ethnology
  (http://id.worldcat.org/fast/916106)  
 • Etnologia
  (http://purl.org/bncf/tid/8403)  
 • ethnology εθνολογία  ethnologie  etnologija Κροατικά Ethnologie  etnologia  etnologie Ολλανδικά etnología  etnologia Πολωνικά etnologia 
  (http://www.wikidata.org/entity/Q43455)   wikidata
 • Ethnologie
  (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13318485j)  
 • Ethnologie
  (http://d-nb.info/gnd/4078931-7)  
 • Ethnology
  (http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85045198)   LCSH