Λεξιλόγιο για ΑΚΕ βασισμένο στο LCSH από το έργο Triple   

The Triple Vocabulary is a multilingual and hierarchical set of SSH-related concepts. It is a subset of LCSH (Library of Congress Subject Headings) that cover popular SSH aspects and is enhanced with labels in Greek, French, Polish, German, Italian, Portuguese, Spanish and Croatian. The vocabulary is used for the automatic annotation of the publications hosted in the GoTriple platform (https://www.gotriple.eu/). doi: 10.12681/semantics.gr/SSH-LCSH

Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος
Triple Project Consortium
Δημιουργός
Triple Project Consortium
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)


RDF/XML   JSON-LD   CSV (Triple)  

http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85040989

 • Education 
 • Onderwijs Ολλανδικά
 • Bildung 
 • Educação 
 • Éducation 
 • Edukacja Πολωνικά
 • Obrazovanje Κροατικά
 • Educación 
 • Educazione 
 • Koulutus Φινλανδικά
 • Εκπαίδευση 
 • Освіта Ουκρανικά
 • Pedagogy 
 • Human resource development 
 • Schooling 
 • Instruction 
 • Education of children 
 • Youth, Education 
 • Students, Education 
 • Educação 
 • Education, Primitive 
 • Children, Education 
 • Civilization 
  Civilizacija Κροατικά
  Zivilisation 
  Πολιτισμός 
  Цивілізація Ουκρανικά
  Cywilizacja Πολωνικά
  Civilisation 
  Sivilisaatio Φινλανδικά
  Beschaving Ολλανδικά
  Civiltà 
  Civilización 
  Civilização 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85026423)
 • Civilization ▶ Education ▶ Men in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Άνδρες στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Чоловіки в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Mężczyźni w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Hommes en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Uomini nella formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Hombres en educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Homens na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2006005506)
 • Civilization ▶ Education ▶ Information superhighway in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Δίοδος πληροφοριών στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Телекомунікація в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Autostrada informacyjna w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Autoroute de l'information dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Autostrada dell'informazione nella formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Autopista de la información en educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Autoestrada da informação na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh96006977)
 • Civilization ▶ Education ▶ Continuing education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Kontinuirano obrazovanje Κροατικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Weiterbildung 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Δια βίου μάθηση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Безперервна освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Kształcenie ustawiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation permanente 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Jatkuva koulutus Φινλανδικά
  Beschaving ▶ Onderwijs ▶ Permanente vorming Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Apprendimento continuo 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación permanente 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85031562)
 • Civilization ▶ Education ▶ Foreign study 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Auslandsstudium 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ξένη μελέτη 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Іноземне навчання Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Studia zagraniczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Études à l'étranger 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione all'estero 
  Civilização ▶ Educação ▶ Estudo estrangeiro 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85050522)
 • Civilization ▶ Education ▶ Military education 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Militärausbildung 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Στρατιωτική εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Військова освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja wojskowa Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enseignement militaire 
  Beschaving ▶ Onderwijs ▶ Militair onderwijs en opleiding Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Sotilaskoulutus Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione militare 
  Civilização ▶ Educação ▶ Instrução militar 
  Civilización ▶ Educación ▶ Instrucción militar 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85085189)
 • Civilization ▶ Education ▶ Holistic education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Holističko obrazovanje Κροατικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Ganzheitliche Bildung 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ολιστική εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Цілісна освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja holistyczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation holistique 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione olistica 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación holística 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação holística 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2004002978)
 • Civilization ▶ Education ▶ Nobility, Education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ευγένεια - Εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Дворянство - навчання Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Szlachta - edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Noblesse , Éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Nobiltà - Istruzione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Nobleza - Educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Nobreza - Educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh96001727)
 • Civilization ▶ Education ▶ Home and school 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Dom i škola Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Σπίτι και σχολείο 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Будинок та шкільна освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Dom i szkoła Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Famille et école 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Casa e scuola 
  Civilización ▶ Educación ▶ Hogar y escuela 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85061663)
 • Civilization ▶ Education ▶ Artificial satellites in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Umjetni sateliti u obrazovanju Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Τεχνητοί δορυφόροι στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Штучні супутники в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Sztuczne satelity w edukacji Πολωνικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Satelliti artificiali nella formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Satélites artificiales en educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Satélites artificiais na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh90005533)
 • Civilization ▶ Education ▶ Self-culture 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Selbsterziehung 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Αυτομόρφωση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Особистісна культура Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Samokształcenie Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Autoformation 
  Beschaving ▶ Onderwijs ▶ Autodidactiek Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Itsekasvatus Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Autoeducazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Autodidatismo 
  Civilización ▶ Educación ▶ Autoaprendizaje 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85119722)
 • Civilization ▶ Education ▶ Technical education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Tehničko obrazovanje Κροατικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Technische Bildung 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Τεχνική εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Технічна освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wykształcenie techniczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enseignement technique 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Istruzione tecnica 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação técnica 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación técnica 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85133121)
 • Civilization ▶ Education ▶ Light in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Φως στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Просвіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Światło w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Lumière dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ La luce nell'istruzione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Luz na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Luz en la educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2009008985)
 • Civilization ▶ Education ▶ Audiotapes in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Audiokasete u obrazovanju Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Κασέτες στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Аудіокниги в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Taśmy audio w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Bandes audio en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Audiocassette nella formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Cintas de audio en la educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Fitas de áudio na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85101072)
 • Civilization ▶ Education ▶ Mirrors in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Καθρέφτες στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Дзеркала в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Lustra w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Miroirs dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Gli specchi nell'istruzione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Espejos en la educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Espelhos em educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2009008986)
 • Civilization ▶ Education ▶ Postsecondary education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Післядипломна освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wykształcenie policealne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Études post-secondaires 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione post-secondaria 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación postsecundaria 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação pós-secundária 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh92004876)
 • Civilization ▶ Education ▶ Prenatal education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Προγεννητική εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Пренатальна освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja prenatalna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation prénatale 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione prenatale 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação pré-natal 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación prenatal 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2012000880)
 • Civilization ▶ Education ▶ Resource programs (Education) 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Προγράμματα πόρων (Εκπαίδευση) 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Ресурсні програми (навчання) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Programy pomocowe (edukacja) Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Programmes de ressources (éducation) 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Programmi di risorse (istruzione) 
  Civilización ▶ Educación ▶ Programas de recursos (educación) 
  Civilização ▶ Educação ▶ Programas de recursos (educação) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85113170)
 • Civilization ▶ Education ▶ Physical education and training 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Sportunterricht 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Φυσική αγωγή και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Фізичне виховання та навчання Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wychowanie fizyczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation physique et sportive 
  Beschaving ▶ Onderwijs ▶ Lichamelijke opvoeding Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione fisica 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación física 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação física 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85101517)
 • Civilization ▶ Education ▶ Internet in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Διαδίκτυο στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Інтернет технології в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Internet w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Internet en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Internet nell'istruzione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Internet na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Internet en la educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh96006960)
 • Civilization ▶ Education ▶ Centers for the performing arts, Educational aspects 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Κέντρα για τις παραστατικές τέχνες - Εκπαιδευτικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Студії виконавчих мистецтв - освітні характеристики Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Centra sztuk performatywnych - Aspekty edukacyjne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Centres des arts du spectacle - Aspects pédagogiques 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Centri per le arti dello spettacolo - Aspetti educativi 
  Civilização ▶ Educação ▶ Centros de artes cênicas - aspetos educacionais 
  Civilización ▶ Educación ▶ Centros de artes escénicas - Aspectos educativos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2004005572)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Critical theory ▶ Critical pedagogy 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Kritička teorija ▶ Kritička pedagogija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Kritische Theorie ▶ Kritische Pädagogik 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Критична теорія ▶ Критична педагогіка Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Teoria krytyczna ▶ Pedagogika krytyczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ École de Francfort ▶ Pédagogie critique 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Kriittinen teoria ▶ Kriittinen pedagogiikka Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Teoria critica ▶ Pedagogia critica 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Teoría crítica ▶ Pedagogía crítica 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Teoria crítica ▶ Pedagogia crítica 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh91004641)
 • Civilization ▶ Education ▶ Antisemitism in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Antisemitizam u obrazovanju Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ο αντισημιτισμός στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Антисемітизм в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Antysemityzm w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Antisémitisme en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Antisemitismo nella formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Anti-semitismo na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Antisemitismo en la educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2006002259)
 • Civilization ▶ Education ▶ Islamic education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ισλαμική εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Ісламська освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja islamska Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation islamique 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione islamica 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação islâmica 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educacion Islamica 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85068397)
 • Civilization ▶ Education ▶ Postage stamps in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Γραμματόσημα στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Поштові марки в навчанні Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Znaczki pocztowe w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Timbres-poste dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Filatelia nell'istruzione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Selos postais na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Sellos postales en educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85105461)
 • Civilization ▶ Education ▶ Communism and education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Komunizam i obrazovanje Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Κομμουνισμός και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Комунікація та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Komunizm i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Communisme et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Comunismo e formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Comunismo e educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Comunismo y educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85029141)
 • Civilization ▶ Education ▶ Sound recordings in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Zvučni zapisi u obrazovanju Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ηχογραφήσεις στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Звукові записи в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Nagrania dźwiękowe w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enregistrements sonores dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Registrazioni sonore nella formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Gravações de som na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Grabaciones sonoras en la educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85125397)
 • Civilization ▶ Education ▶ Puppet theater in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Κουκλοθέατρο στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Театр ляльок в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Teatr lalek w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Théâtre de marionnettes en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Teatro delle marionette nella formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Teatro de marionetas en la educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Teatro de bonecos na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85109148)
 • Civilization ▶ Education ▶ Educability 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εκπαιδευτικότητα 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Погана здатність до навчання Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Podatność na kształcenie Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Educabilité 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Koulutettavuus (ihmiset) Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educabilità 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educabilidad 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educabilidade 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85040988)
 • Civilization ▶ Education ▶ Serial publications in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Σειριακές δημοσιεύσεις στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Серійні публікації в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Publikacje seryjne w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Publications en série dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Pubblicazioni in serie nella formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Publicaciones seriadas en educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Publicações seriais em educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh89005422)
 • Civilization ▶ Education ▶ Case method 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Metoda slučaja Κροατικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Fallmethode 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μέθοδος περίπτωσης 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Метод кейсів Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Metoda sytuacyjna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Méthode des cas 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Metodo del caso 
  Civilização ▶ Educação ▶ Método de caso 
  Civilización ▶ Educación ▶ Método de caso 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85020573)
 • Civilization ▶ Education ▶ Post-compulsory education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μετα-υποχρεωτική εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Післядипломна освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja ponadobowiązkowa Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enseignement post-obligatoire 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione post-obbligatoria 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação pós-obrigatória 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación postobligatoria 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh90000866)
 • Civilization ▶ Education ▶ Technical education ▶ Mining schools and education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Tehničko obrazovanje ▶ Rudarske škole i obrazovanje Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Τεχνική εκπαίδευση ▶ Μεταλλευτικά σχολεία και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Технічна освіта ▶ Гірничі школи та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wykształcenie techniczne ▶ Szkoły górnicze i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enseignement technique ▶ Écoles des mines et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Istruzione tecnica ▶ Scuole minerarie e istruzione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación técnica ▶ Escuelas de la minería y la educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação técnica ▶ Escolas de mineração e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85085736)
 • Civilization ▶ Education ▶ Employer-supported education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εκπαίδευση με υποστήριξη εργοδότη 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Освіта, яка підтримується роботодавцем Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja wspierana przez pracodawców Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation soutenue par l'employeur 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione supportata dal datore di lavoro 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação apoiada pelo empregador 
  Civilización ▶ Educación ▶ La educación por parte del empleador 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85042908)
 • Civilization ▶ Education ▶ Middle class, Education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μέση τάξη - Εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Середній клас - навчання Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Klasa średnia - edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Classe moyenne - Éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Classe media - istruzione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Classe média - educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Clase media - Educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh96001730)
 • Civilization ▶ Education ▶ Fascism and education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Φασισμός και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Фашизм і освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Faszyzm i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Fascisme et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Fascismo e educazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Fascismo e educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Fascismo y educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85047365)
 • Civilization ▶ Education ▶ Sex discrimination in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Spolna diskriminacija u obrazovanju Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Διακρίσεις λόγω φύλου στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Гендерна дискримінація в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Dyskryminacja płciowa w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Sexisme en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Discriminazione tra sessi nella formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Discriminação sexual na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Discriminación sexual en la educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85120600)
 • Civilization ▶ Education ▶ Pop-up books in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Αναδυόμενα βιβλία στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Короткі позакласні майстер-класи Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Książki pop-up w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Livres pop-up dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Libri pop-up nell'istruzione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Libros pop-up en la educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Livros pop-up na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2011005002)
 • Civilization ▶ Education ▶ Popular culture in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Δημοφιλής κουλτούρα στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Поп культура в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Kultura popularna w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Culture populaire dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Cultura popolare nell'educazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Cultura popular na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Cultura popular en la educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2019000734)
 • Civilization ▶ Education ▶ Labor unions and education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εργατικά σωματεία και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Профспілки та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Związki zawodowe i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Syndicats et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Sindacati e formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Sindicatos laborales y educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Sindicatos trabalhistas e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh92001386)
 • Civilization ▶ Education ▶ Computer conferencing in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Računalne konferencije u obrazovanju Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Τηλεδιάσκεψη στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Дистанційні конференції в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Konferencje komputerowe w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Conférence en ligne dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ La videoconferenza nella formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Conferência por computador na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Videoconferencias en educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh98000175)
 • Civilization ▶ Education ▶ Buddhism and education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Budizam i obrazovanje Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Βουδισμός και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Буддизм та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Buddyzm i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Bouddhisme et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Buddismo e formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Budismo y educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Budismo e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85017468)
 • Civilization ▶ Education ▶ Capitalism and education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Kapitalizam i obrazovanje Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ο καπιταλισμός και η εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Капіталізм і освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Kapitalizm i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Capitalisme et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Capitalismo e formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Capitalismo e educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Capitalismo y educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2013003328)
 • Civilization ▶ Education ▶ Volunteer workers in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εθελοντές εργαζόμενοι στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Волонтери, які працюють в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wolontariusze w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Bénévoles en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Lavoratori volontari nel settore della formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Trabalhadores voluntários na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Trabajadores voluntarios en educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85144352)
 • Civilization ▶ Education ▶ Regionalism and education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Περιφερειοποίηση και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Регіоналізм та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Regionalizm i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Régionalisme et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Regionalismo ed educazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Regionalismo y educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Regionalismo e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh99003950)
 • Civilization ▶ Education ▶ Radio in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ραδιόφωνο στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Радіо в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Radio w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Radio en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ La radio nella formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Radio en educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Rádio na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85110486)
 • Civilization ▶ Education ▶ Nonverbal communication in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μη λεκτική επικοινωνία στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Невербальне спілкування в навчанні Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Komunikacja niewerbalna w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Communication non verbale dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Comunicazione non verbale nella formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ La comunicación no verbal en la educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Comunicação não verbal na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85092371)
 • Civilization ▶ Education ▶ Bisexuality and education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Biseksualnost i obrazovanje Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Αμφιφυλοφιλία και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Бісексуальність та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Biseksualizm i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Bisexualité et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Bisessualità ed educazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Bissexualidade e educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Bisexualidad y educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2016001508)
 • Civilization ▶ Education ▶ Coeducation 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Koedukation 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μικτή εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Спільне навчання Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Koedukacja Πολωνικά
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Yhteiskasvatus Φινλανδικά
  Beschaving ▶ Onderwijs ▶ Gemengd onderwijs Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Coeducazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Coeducación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Coeducação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85027662)
 • Civilization ▶ Education ▶ Communism in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Komunizam u obrazovanju Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ο κομμουνισμός στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Комунізм в навчанні Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Komunizm w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Le communisme dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Il comunismo nella formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Comunismo na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Comunismo en la educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85029169)
 • Civilization ▶ Education ▶ Hinduism and education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Hinduizam i obrazovanje Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ινδουισμός και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Індуїзм і освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Hinduizm i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Hindouisme et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Induismo e formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Hinduísmo e educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Hinduismo y educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh90004929)
 • Civilization ▶ Education ▶ Consumer education 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Verbraucherbildung 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εκπαίδευση καταναλωτών 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Просвіта споживачів Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja konsumentów Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Consommateurs , Éducation 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Kuluttajakasvatus Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione del consumatore 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación del consumidor 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85031483)
 • Civilization ▶ Education ▶ Affirmative action programs in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Προγράμματα καταφατικής δράσης στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Позитивна дискримінація в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Programy akcji afirmatywnych w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Programmes d'action positive en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Programmi di azione positiva nella formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Programas de ação afirmativa em educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Programas de acción afirmativa en educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2004002778)
 • Civilization ▶ Education ▶ Occupational training 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Berufsausbildung 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Επαγγελματική κατάρτιση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Професійна підготовка Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Szkolenie zawodowe Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Formation professionnelle 
  Beschaving ▶ Onderwijs ▶ Opleiding Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Ammattikasvatus Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione professionale 
  Civilización ▶ Educación ▶ Formación profesional 
  Civilização ▶ Educação ▶ Formação ocupacional 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85093855)
 • Civilization ▶ Education ▶ Pictures in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εικόνες στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Картинки в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Zdjęcia w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Images dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Immagini nella formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Imágenes en educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Imagens na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85102018)
 • Civilization ▶ Education ▶ Social justice and education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Socijalna pravda i obrazovanje Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Κοινωνική δικαιοσύνη και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Соціальна справедливість та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Sprawiedliwość społeczna i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Justice sociale et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Giustizia sociale e formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Justiça social e educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Justicia social y educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2018001376)
 • Civilization ▶ Education ▶ Education, Elementary 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Grundschulunterricht 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εκπαίδευση, Δημοτικό 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Початкова освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Elementarna edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enseignement primaire 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Istruzione primaria 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación, Primaria 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação Elementar 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85041059)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Socialization 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Socijalizacija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Sozialisation 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Κοινωνικοποίηση 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Соціалізація Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Socjalizacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Socialisation 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Sosialisaatio Φινλανδικά
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Socialisatie Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Socializzazione  
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Socialização 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Socialización 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85124152)
 • Civilization ▶ Education ▶ Communication and education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Komunikacija i obrazovanje Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Επικοινωνία και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Комунікація та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Komunikacja i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Communication et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Comunicazione e formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Comunicação e educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Comunicación y educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2003004505)
 • Civilization ▶ Education ▶ Overpressure (Education) 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Υπερπίεση (Εκπαίδευση) 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Надлишковий тиск (освіта) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Nadmierna presja (edukacja) Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Surmenage scolaire 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Sovrapressione (istruzione) 
  Civilización ▶ Educación ▶ Sobrepresión (educación) 
  Civilização ▶ Educação ▶ Sobrepressão (Educação) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85096202)
 • Civilization ▶ Education ▶ Privatization in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ιδιωτικοποίηση στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Приватизація в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Prywatyzacja w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Privatisation de l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Privatizzazione nell'istruzione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Privatização na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Privatización en educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh96001241)
 • Civilization ▶ Education ▶ Paperbacks in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Χαρτόδετα στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Видання в мякій обеладинці в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Książki w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Livres brochés dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Tascabili nella formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Libros de bolsillo en la educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Brochuras em educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85097652)
 • Civilization ▶ Education ▶ Confucianism and education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Konfucijanizam i obrazovanje Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Κομφουκιανισμός και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Конфуціанство та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Konfucjanizm i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Confucianisme et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Confucianesimo e formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Confucianismo y educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh92006283)
 • Civilization ▶ Education ▶ General education ▶ Literacy 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ General education ▶ Pismenost Κροατικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Allgemeinbildung ▶ Alphabetisierung 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Γενική εκπαίδευση ▶ Γνώση γραφής 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Загальна освіта ▶ Грамотність Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Kształcenie ogólne ▶ Alfabetyzacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enseignement général ▶ Alphabétisation 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ General education ▶ Lukutaito Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Cultura generale ▶ Alfabetizzazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação geral ▶ Literacia 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación general ▶ Alfabetización 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85077482)
 • Civilization ▶ Education ▶ Maker movement in education 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Культура мейкерів в оствіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Ruch twórczy w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Mouvement Maker dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Movimento dei Maker nella formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Movimiento Maker en la educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Movimento Maker na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2016000527)
 • Civilization ▶ Education ▶ Internet videoconferencing in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Τηλεδιάσκεψη μέσω Διαδικτύου στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Інтернет-відеоконференції в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wideokonferencje internetowe w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Vidéoconférence sur Internet dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Videoconferenza via Internet nella formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Videoconferência pela Internet na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Videoconferencia por Internet en la educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2006001634)
 • Civilization ▶ Education ▶ Group work in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ομαδική εργασία στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Групова робота в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Praca grupowa w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enseignement , Travail de groupe 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Il lavoro di gruppo nella formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Trabalho em grupo na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Trabajo en grupo en educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85057503)
 • Civilization ▶ Education ▶ Communist education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Komunističko obrazovanje Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Κομμουνιστική εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Комуністична освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja komunistyczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Education communiste 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione comunista 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación comunista 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação comunista 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85029176)
 • Civilization ▶ Education ▶ Sex differences in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Spolne razlike u obrazovanju Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Διαφορές φύλου στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Гендерні відмінності в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Różnice płci w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Différences entre sexes en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Disuguaglianza tra i sessi nella formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Diferenças de sexo na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Diferencias de sexo en la educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85120584)
 • Civilization ▶ Education ▶ Individualized education programs 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Προγράμματα εξατομικευμένης εκπαίδευσης 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Індивідуальні освітні програми Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Zindywidualizowane programy edukacyjne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Programmes d'éducation individualisés 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ HOJKS Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Programmi educativi individualizzati 
  Civilização ▶ Educação ▶ Programas de educação individualizados 
  Civilización ▶ Educación ▶ Programas de educación individualizados 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh99003779)
 • Civilization ▶ Education ▶ Affective education 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Affektive Bildung 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Συναισθηματική εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Афективна освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja afektywna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Affectivité en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione affettiva 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação afetiva 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación afectiva 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh88004653)
 • Civilization ▶ Education ▶ Residence and education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Κατοικία και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Місце проживання та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Miejsce zamieszkania i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Résidence et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Residenza e formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Residencia y educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Residência e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85113132)
 • Civilization ▶ Education ▶ Human body in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ανθρώπινο σώμα στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Людське тіло в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Ciało ludzkie w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Corps humain dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Il corpo umano nella formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Cuerpo humano en la educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2010012769)
 • Civilization ▶ Education ▶ Religious education 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Religionsunterricht 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Θρησκευτική εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Релігійна освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja religijna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation religieuse 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Uskontokasvatus Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione religiosa 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación religiosa 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação religiosa 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85112630)
 • Civilization ▶ Education ▶ Labor productivity, Effect of education on 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Η παραγωγικότητα της εργασίας - Επίδραση της εκπαίδευσης στην 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Продуктивність праці - навчальний ефект Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wpływ wykształcenia na wydajność pracy Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Productivité du travail - Effet de l'éducation sur 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Produttività del lavoro - Effetto dell'istruzione su 
  Civilización ▶ Educación ▶ Productividad laboral: efecto de la educación en 
  Civilização ▶ Educação ▶ Produtividade do trabalho - Efeito da educação sobre 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2003010725)
 • Civilization ▶ Education ▶ Lyceums ▶ Chautauquas 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Lyceums ▶ Chautauqua 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Ліцеї ▶ Шаутауква Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Licea ▶ Chautauqua Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Lycées ▶ Chautauqua 
  Beschaving ▶ Onderwijs ▶ Lyceums ▶ Chautauqua Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Licei ▶ Chautauquas 
  Civilização ▶ Educação ▶ Anfiteatro ▶ Chautauquas 
  Civilización ▶ Educación ▶ Liceos ▶ Chautauquas 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85022791)
 • Civilization ▶ Education ▶ Communication in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Komunikacija u obrazovanju Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Επικοινωνία στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Комунікація та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Komunikacja w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Communication en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ La comunicazione nella formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Comunicación en educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Comunicação na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85029062)
 • Civilization ▶ Education ▶ Language and education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Γλώσσα και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Мова та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Język i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Langage et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Lingua e formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Lengua y educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Linguagem e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85074515)
 • Civilization ▶ Education ▶ Early childhood education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εκπαίδευση προσχολικής ηλικίας 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Дошкільна освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja wczesnoszkolna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation de la première enfance 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Varhaiskasvatus Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione della prima infanzia 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación infantil 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação infantil 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh87007854)
 • Civilization ▶ Education ▶ Education, Humanistic 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Humanistische Bildung 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εκπαίδευση, Ανθρωπιστική 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Гуманістична освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja humanistyczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation humaniste 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Istruzione, umanistica 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación, Humanística 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85041070)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Communication ▶ Visual aids ▶ Posters in education 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Komunikacija ▶ Vizualna pomagala ▶ Plakati u obrazovanju Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Kommunikation ▶ Visuelle Hilfen ▶ Plakate in der Bildung 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Επικοινωνία ▶ Οπτικά βοηθήματα ▶ Αφίσες στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Комунікація ▶ Візуальні засоби ▶ Плакати/Постери в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Komunikacja ▶ Pomoce wizualne ▶ Plakaty w edukacji Πολωνικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Comunicazione ▶ Aiuti visivi ▶ Poster nell'educazione 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Comunicación ▶ Asistentes visuales ▶ Carteles en educación 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ Comunicação ▶ Visual aids ▶ Cartazes na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85105548)
 • Civilization ▶ Education ▶ Picture books for children, Educational aspects 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εικονογραφημένα βιβλία για παιδιά - Εκπαιδευτικά θέματα 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Ілюстровані книги для дітей - освітні характестики Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Książki obrazkowe dla dzieci - Aspekty edukacyjne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Livres d'images pour enfants - Aspects pédagogiques 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Libri illustrati per bambini - Aspetti educativi 
  Civilização ▶ Educação ▶ Livros ilustrados para crianças - aspetos educacionais 
  Civilización ▶ Educación ▶ Libros ilustrados para niños - Aspectos educativos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85101986)
 • Civilization ▶ Education ▶ Lyceums 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Λύκεια 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Ліцеї Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Licea Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Lycées 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Lyseot Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Licei 
  Civilização ▶ Educação ▶ Anfiteatro 
  Civilización ▶ Educación ▶ Liceos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85079080)
 • Civilization ▶ Education ▶ Music in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Glazba u obrazovanju Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μουσική στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Музичне мистецтво в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Muzyka w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Musique en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ La musica nell'educazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Música na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Música en la educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85088920)
 • Civilization ▶ Education ▶ Telecommunication in education ▶ Telephone in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Telekomunikacije u obrazovanju ▶ Telefon u obrazovanju Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Τηλεπικοινωνίες στην εκπαίδευση ▶ Τηλέφωνο στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Телекомунікація в освіті ▶ Телефоні у сфері освіти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Telekomunikacja w edukacji ▶ Telefon w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Télécommunications dans l'éducation ▶ Téléphone dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Telecomunicazioni nella formazione ▶ Il telefono nell'istruzione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Telecomunicação na educação ▶ Telefone na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Telecomunicaciones en la educación ▶ Teléfono en educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85133414)
 • Civilization ▶ Education ▶ Howard Plan 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Σχέδιο Χάουαρντ 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ План Говарда Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Plan Howarda Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Plan Howard 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Modello di città-giardino 
  Civilização ▶ Educação ▶ Plano de Howard 
  Civilización ▶ Educación ▶ Plan Howard 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85062657)
 • Civilization ▶ Education ▶ Career education 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Berufsvorbereitung 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εκπαίδευση σταδιοδρομίας 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Кар'єра та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja zawodowa Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Préparation à une carrière 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione professionale 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación profesional 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação para a carreira 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85020255)
 • Civilization ▶ Education ▶ Zoos, Educational aspects 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Zoološki vrtovi - obrazovni aspekti Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ζωολογικοί κήποι - Εκπαιδευτικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Зоопарки - освітні характеристики Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Ogrody zoologiczne - aspekty edukacyjne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Zoos - Aspects pédagogiques 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Zoo - Aspetti educativi 
  Civilización ▶ Educación ▶ Zoológicos - Aspectos educativos 
  Civilização ▶ Educação ▶ Zoológicos - aspetos educacionais 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh95003676)
 • Civilization ▶ Education ▶ Electronic mail systems in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Електронні поштові системи в навчанні Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Systemy poczty elektronicznej w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Systèmes de courrier électronique dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Sistemi di posta elettronica nell'istruzione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Sistemas de correo electrónico en la educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Sistemas de correio eletrónico na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh96006945)
 • Civilization ▶ Education ▶ University extension 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Wissenschaftliche Weiterbildung 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Επέκταση της διάρκειας φοίτησης / σπουδών 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Розбудування університетської освіти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Studia zaoczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation permanente universitaire 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione permanente 
  Civilização ▶ Educação ▶ Extensão universitária 
  Civilización ▶ Educación ▶ Extensión universitaria 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85141164)
 • Civilization ▶ Education ▶ Language experience approach in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Προσέγγιση γλωσσικής εμπειρίας στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Мовний підхід в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Podejście językowe w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Approche de l'expérience linguistique dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Approccio all'esperienza linguistica nell'istruzione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Enfoque de sobre la experiencia lingüística en la educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Abordagem de experiência de linguagem na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh88003465)
 • Civilization ▶ Education ▶ Psychoanalysis and education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ψυχανάλυση και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Психоаналіз та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Psychoanaliza i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Psychanalyse et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Psicoanalisi ed educazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Psicoanálisis y educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Psicanálise e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh98004730)
 • Civilization ▶ Education ▶ Electronic spreadsheets in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ηλεκτρονικά υπολογιστικά φύλλα στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Електронні таблиці в навчанні Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Elektroniczne arkusze kalkulacyjne w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Feuilles de calcul électroniques dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Fogli di calcolo elettronici nell'istruzione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Folhas de cálculo em educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Hojas de cálculo electrónicas en educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2007005433)
 • Civilization ▶ Education ▶ Video tapes in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Βιντεοκασέτες στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Відео стрічки в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Taśmy wideo w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Bandes vidéo dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Videocassette nella formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Fitas de vídeo na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Cintas de video en educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85143220)
 • Civilization ▶ Education ▶ Periodicals in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Περιοδικά στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Періодичні видання в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Czasopisma w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Périodiques en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Periodici nell'istruzione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Publicaciones periódicas en educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Periódicos em educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh89003573)
 • Civilization ▶ Education ▶ Task analysis in education 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Lernaufgabe 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ανάλυση εργασιών στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Техніка аналізу в освіти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Analiza zadań w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Analyse des tâches en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Analisi dei compiti nella formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Análise de tarefas na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Análisis de tareas en educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh86002282)
 • Civilization ▶ Education ▶ Storytelling in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Pripovijedanje u obrazovanju Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Η αφήγηση στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Техніка скаладння історій в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Storytelling w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Raconter des histoires dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Storytelling nell'istruzione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Contar histórias na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Storytelling en educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2009007392)
 • Civilization ▶ Education ▶ School management and organization ▶ Monitorial system of education 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Schulorganisation ▶ Lancasterschule 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Διοίκηση και οργάνωση σχολείου ▶ Εποπτικό σύστημα εκπαίδευσης 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Управління та організація школи ▶ Система моніторінга освіти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Zarządzanie i organizacja szkoły ▶ Monitoringowy system edukacji Πολωνικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Gestione e organizzazione della scuola ▶ Mutuo insegnamento 
  Civilização ▶ Educação ▶ Gestão e organização escolar ▶ Método Lancaster 
  Civilización ▶ Educación ▶ Gestión y organización escolar ▶ Sistema de seguimiento de la educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85086859)
 • Civilization ▶ Education ▶ Grand tours (Education) 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Grand Tour 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Γκραντ Τουρ 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Найвизначніші туристичні маршрути (освіта) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Grand Tour Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Tours d'Europe (éducation) 
  Beschaving ▶ Onderwijs ▶ Grand Tour Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Grand tour Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Grand Tour 
  Civilización ▶ Educación ▶ Grand Tour 
  Civilização ▶ Educação ▶ Grand Tour 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh00002558)
 • Civilization ▶ Education ▶ Learner autonomy 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Αυτονομία των μαθητών 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Автономія учня Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Autonomia ucznia Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Autonomie de l'apprenant 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Autonomia del discente 
  Civilización ▶ Educación ▶ Autonomía del alumno 
  Civilização ▶ Educação ▶ Autonomia do aluno 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2003004278)
 • Civilization ▶ Learning and scholarship ▶ Humanities ▶ Philosophy ▶ Psychology ▶ Educational psychology ▶ Formal discipline 
  Civilizacija ▶ Učenje i znanost ▶ Humanističke znanosti ▶ Filozofija ▶ Psihologija ▶ Pedagoška psihologija ▶ Formalna disciplina Κροατικά
  Zivilisation ▶ Lernen und Stipendium ▶ Humanities ▶ Philosophie ▶ Psychologie ▶ Pädagogische Psychologie ▶ Formale Disziplin 
  Πολιτισμός ▶ Μάθηση και υποτροφία ▶ Κλασσικές μελέτες ▶ Φιλοσοφία ▶ Ψυχολογία ▶ Εκπαιδευτική Ψυχολογία ▶ Επίσημη πειθαρχία 
  Цивілізація ▶ Навчання та гранти ▶ Телекомунікація в освіті ▶ Філософія ▶ Психологія ▶ Освітня психологія ▶ Формальна дисципліна Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka i wiedza ▶ Humanistyka ▶ Filozofia ▶ Psychologia ▶ Psychologia edukacyjna ▶ Dyscyplina formalna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Savoir et érudition ▶ Sciences humaines ▶ Philosophie ▶ Psychologie ▶ Psychologie de l'éducation ▶ Discipline formelle 
  Civiltà ▶ Apprendimento e borse di studio ▶ Studi umanistici ▶ Filosofia ▶ Psicologia ▶ Psicopedagogia ▶ Disciplina formale 
  Civilización ▶ Aprendizaje y estudios ▶ Humanidades ▶ Filosofía ▶ Psicología ▶ Psicología Educacional ▶ Disciplina formal 
  Civilização ▶ Aprendizagem e escolaridade ▶ Humanities ▶ Filosofia ▶ Psicologia ▶ Educational psychology ▶ Disciplina formal 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85050801)
 • Civilization ▶ Education ▶ Mass media and education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μέσα μαζικής ενημέρωσης και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ ЗМІ та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Środki masowego przekazu i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Médias de masse et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Mass media e istruzione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Medios de comunicación y educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Meios de comunicação em massa e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh99010316)
 • Civilization ▶ Education ▶ Home schooling 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Roditelji Κροατικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Hausunterricht 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εκπαίδευση στο σπίτι 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Домашнє навчання Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja domowa Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enseignement à domicile 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Kotiopetus Φινλανδικά
  Beschaving ▶ Onderwijs ▶ Opvoeding Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Istruzione domiciliare 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación en el hogar 
  Civilização ▶ Educação ▶ Ensino doméstico 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh88002564)
 • Civilization ▶ Education ▶ Feminism and education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Φεμινισμός και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Фемінізм і освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Feminizm i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Féminisme et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Femminismo e formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Feminismo y educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Feminismo e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh92006402)
 • Civilization ▶ Education ▶ Art museums, Educational aspects 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Umjetnički muzeji - Obrazovni aspekti Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μουσεία Τέχνης - Εκπαιδευτικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Художні музеї - освітні характеристики Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Muzea sztuki - Aspekty edukacyjne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Musées d'art - Aspects pédagogiques 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Musei d'arte - Aspetti educativi 
  Civilización ▶ Educación ▶ Museos de arte - Aspectos educativos 
  Civilização ▶ Educação ▶ Museus de arte - aspetos educacionais 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85008027)
 • Civilization ▶ Education ▶ Mentoring in education 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Tutorium 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Καθοδήγηση στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Наставництво в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Mentoring w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Tuteurs et tutorat (éducation) 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Mentoring nella formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Tutoria na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Tutoría en educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh86003460)
 • Civilization ▶ Education ▶ Naval education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ναυτική εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Морська освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja morska Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enseignement naval 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione navale 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación naval 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação naval 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85090381)
 • Civilization ▶ Education ▶ General education 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Allgemeinbildung 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Γενική εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Загальна освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Kształcenie ogólne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enseignement général 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Cultura generale 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación general 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação geral 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh90000930)
 • Civilization ▶ Education ▶ Drone aircraft in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μη επανδρωμένα αερσκάφη στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Використання дрона в навчанні Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Drony w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Drone dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Aeromobili a pilotaggio remoto nella formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Aeronaves drones na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Aviones no tripulados en educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2016001931)
 • Civilization ▶ Education ▶ Sikhism and education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Σιχισμός και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Сикхізм і освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Sikhizm i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Sikhisme et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Sikhismo e formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Sijismo y educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Sikhismo e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2008030060)
 • Civilization ▶ Education ▶ Gardens, Educational aspects 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Κήποι - Εκπαιδευτικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Садівництво - освітні характеристики Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Ogrody - aspekty edukacyjne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Jardins - Aspects pédagogiques 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Giardini - Aspetti educativi 
  Civilización ▶ Educación ▶ Jardines - Aspectos educativos 
  Civilização ▶ Educação ▶ Jardins - aspetos educacionais 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2016001015)
 • Civilization ▶ Education ▶ Education, Secondary 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Srednjoškolsko obrazovanje Κροατικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Sekundärer Bildungsbereich 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Середня освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wykształcenie średnie Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enseignement secondaire 
  Beschaving ▶ Onderwijs ▶ Secundair onderwijs Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Istruzione secondaria 
  Civilização ▶ Educação ▶ Ensino secundário 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación secundaria 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85041082)
 • Civilization ▶ Education ▶ Drama in education 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Theaterpädagogik 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Драматичне мистецтво в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Dramat w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Théâtre en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Il teatro nella formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Drama na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Drama en la educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85039338)
 • Civilization ▶ Education ▶ Jainism and education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ζαϊνισμός και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Джайнізм і освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Dżinizm i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Jaïnisme et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Giainismo ed educazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Jainismo y educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Jainismo e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2007003270)
 • Civilization ▶ Education ▶ National socialism and education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εθνικός σοσιαλισμός και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Національний соціалізм та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Narodowy socjalizm i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ National-socialisme et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Il socialismo nazionale e l'istruzione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Nacional-socialismo e educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Nacionalsocialismo y educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85090135)
 • Civilization ▶ Education ▶ Printing in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εκτύπωση στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Публікації та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Druk w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Impression dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ La stampa nella formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Impresión en educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Impressão na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85106800)
 • Civilization ▶ Education ▶ Basic education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Osnovno obrazovanje Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Βασική εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Базова освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wykształcenie podstawowe Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation de base 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Perusopetus Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Istruzione di base 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação básica 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educacion basica 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85012078)
 • Civilization ▶ Education ▶ Archives and education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Arhivi i obrazovanje Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Αρχεία και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Архівні дані та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Archiwa i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Archives et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Archivi e istruzione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Archivos y educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh87006013)
 • Civilization ▶ Education ▶ Classical education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Klasično obrazovanje Κροατικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Altsprachlicher Unterricht 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Κλασική εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Класична освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja klasyczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enseignement classique 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione classica 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educacion clasica 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação clássica 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85026700)
 • Civilization ▶ Education ▶ Older volunteers in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ηλικιωμένοι εθελοντές στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Волонтери старшого віку в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Starsi wolontariusze w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Volontaires plus âgés en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Volontari più anziani nel campo della formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Voluntarios mayores en educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Voluntários mais velhos na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85002157)
 • Civilization ▶ Education ▶ Telecommunication in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Telekomunikacije u obrazovanju Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Τηλεπικοινωνίες στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Телекомунікація в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Telekomunikacja w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Télécommunications dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Telecomunicazioni nella formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Telecomunicaciones en la educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Telecomunicação na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85133296)
 • Civilization ▶ Education ▶ Racism in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ο ρατσισμός στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Расизм в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Rasizm w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Racisme en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Razzismo nella formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Racismo na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Racismo en la educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2005002443)
 • Civilization ▶ Education ▶ Learning 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Lernen 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μάθηση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Навчання Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Uczenie się Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Apprentissage 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Oppiminen Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Apprendimento 
  Civilización ▶ Educación ▶ Aprendizaje 
  Civilização ▶ Educação ▶ Aprendizagem 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85075520)
 • Civilization ▶ Education ▶ Libraries and education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Βιβλιοθήκες και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Бібліотеки та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Biblioteki i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Bibliothèques et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Biblioteche e istruzione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Bibliotecas e educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Bibliotecas y educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85076614)
 • Civilization ▶ Education ▶ Graphic novels in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Γραφικά μυθιστορήματα στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Графічні романи в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Powieści graficzne w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Romans graphiques dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Romanzo a fumetti nella formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Histórias em quadrinhos na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Novelas gráficas en educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2011003572)
 • Civilization ▶ Education ▶ Women in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Žene u obrazovanju Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Γυναίκες στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Жінки в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Kobiety w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Femmes dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Le donne nella formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Mujeres en la educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Mulheres na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85147573)
 • Civilization ▶ Education ▶ Gender identity in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Η ταυτότητα φύλου στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Гендерна ідентичність в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Tożsamość płciowa w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Identité sexuelle et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Identità di genere nella formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Identidade de género na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Identidad de género en la educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2001006204)
 • Civilization ▶ Education ▶ Public aquariums, Educational aspects 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Δημόσια ενυδρεία - Εκπαιδευτικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Громадські акваріуми - освітні характеристики Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Akwaria publiczne - aspekty edukacyjne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Aquariums publics - Aspects pédagogiques 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Acquari pubblici - Aspetti educativi 
  Civilização ▶ Educação ▶ Aquários públicos - aspetos educacionais 
  Civilización ▶ Educación ▶ Acuarios públicos - Aspectos educativos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2008005512)
 • Civilization ▶ Education ▶ Multicultural education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Πολυπολιτισμική εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Багатокультурна освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja wielokulturowa Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation interculturelle 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione interculturale 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação multicultural 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación multicultural 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85067223)
 • Civilization ▶ Education ▶ Maps in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Χάρτες στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Картографія в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Mapy w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Cartes en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Maps nella formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Mapas en la educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Mapas na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh88001810)
 • Civilization ▶ Education ▶ School choice 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Schulwahl 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Επιλογή σχολείου 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Вибір школи Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wybór szkoły Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Écoles , Choix 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Kouluvalinnat Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Scelta della scuola 
  Civilización ▶ Educación ▶ Elección de escuela 
  Civilização ▶ Educação ▶ A escolha da escola 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85118256)
 • Civilization ▶ Education ▶ Art in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Umjetnost u obrazovanju Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Τέχνη στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Мистецтво в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Sztuka w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Art dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ L'arte nella formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Arte en educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Arte na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85008004)
 • Civilization ▶ Education ▶ Museums, Educational aspects 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Muzeji - obrazovni aspekti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Museumspädagogik 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μουσεία - Εκπαιδευτικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Музеї - освітні характеристики Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Muzea - ​​aspekty edukacyjne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Musées , Aspect éducatif 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Musei - Aspetti educativi 
  Civilização ▶ Educação ▶ Museus - aspetos educacionais 
  Civilización ▶ Educación ▶ Museos - Aspectos educativos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85088728)
 • Civilization ▶ Education ▶ Area studies 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Regionalforschung 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μελέτες περιοχής 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Регіонознавство Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Studia regionalne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Études régionales 
  Beschaving ▶ Onderwijs ▶ Regiostudies Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Studi di settore 
  Civilización ▶ Educación ▶ Estudios de área 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85006988)
 • Civilization ▶ Education ▶ Folklore and education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Folklor i obrazovanje Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Λαογραφία και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Фольклор і освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Folklor i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Folklore et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Folklore e formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Folclore y educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Folclore e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85049838)
 • Civilization ▶ Education ▶ Freemasons in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Masoni u obrazovanju Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ελευθεροτέκτονες στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Масони в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wolnomularze w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Francs-maçons dans l'éducation 
  Civilización ▶ Educación ▶ Masones en la educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Maçons na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh99005293)
 • Civilization ▶ Education ▶ Natural history museums, Educational aspects 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Prirodoslovni muzeji - obrazovni aspekti Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μουσεία φυσικής ιστορίας - Εκπαιδευτικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Музеї природної історії - освітні характеристики Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Muzea historii naturalnej - Aspekty edukacyjne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Musées d'histoire naturelle - Aspects pédagogiques 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Musei di storia naturale - Aspetti educativi 
  Civilização ▶ Educação ▶ Museus de história natural - aspetos educacionais 
  Civilización ▶ Educación ▶ Museos de historia natural - Aspectos educativos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2003009763)
 • Civilization ▶ Education ▶ Ethnological museums and collections, Educational aspects 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εθνολογικά μουσεία και συλλογές - Εκπαιδευτικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Етнологічні музеї та колекції - освітні характеристики Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Muzea i zbiory etnologiczne - Aspekty edukacyjne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Musées et collections ethnologiques - Aspects pédagogiques 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Musei e collezioni etnologiche - Aspetti educativi 
  Civilización ▶ Educación ▶ Museos y colecciones etnológicos - Aspectos educativos 
  Civilização ▶ Educação ▶ Museus e coleções etnológicas - aspetos educacionais 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2003009764)
 • Civilization ▶ Education ▶ Mass media in education 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Medienkompetenz 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μέσα μαζικής ενημέρωσης στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ ЗМІ в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Środki masowego przekazu w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Médias en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Mass media formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Medios de comunicación en la educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Meios de comunicação em massa na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85081897)
 • Civilization ▶ Education ▶ General semantics 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Semantik 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Γενική σημασιολογία 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Загальна семантика Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Semantyka ogólna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Sémantique générale 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Semantica generale 
  Civilización ▶ Educación ▶ Semántica general 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85053766)
 • Civilization ▶ Education ▶ Socialism and education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Socijalizam i obrazovanje Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Σοσιαλισμός και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Соціалізм та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Socjalizm i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Socialisme et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Socialismo e formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Socialismo y educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Socialismo e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85124126)
 • Civilization ▶ Education ▶ Origami in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Οριγκάμι στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Мистецтво орігамі в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Origami w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Origami dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Origami nella formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Origami na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Origami en la educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2002004481)
 • Civilization ▶ Education ▶ Discrimination in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Diskriminacija u obrazovanju Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Διακρίσεις στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Дискримінація в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Dyskryminacja w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Discrimination en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ La discriminazione nella formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Discriminación en educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85038386)
 • Civilization ▶ Education ▶ Business education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Poslovno obrazovanje Κροατικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Kaufmännische Berufsbildung 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Επιχειρηματική εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Бізнес-освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja biznesowa Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enseignement commercial 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione aziendale 
  Civilización ▶ Educación ▶ Estudios empresariales 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação empresarial 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85018279)
 • Civilization ▶ Education ▶ Multilingual education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Πολύγλωσση εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Багатомовне навчання Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja wielojęzyczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enseignement multilingue 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione multilingue 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación multilingüe 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação multilingue 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2012000468)
 • Civilization ▶ Education ▶ Architecture in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Arhitektura u obrazovanju Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Αρχιτεκτονική στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Архітектура в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Architektura w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Architecture dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Architettura nella formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Arquitetura na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Arquitectura en la educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2003001249)
 • Civilization ▶ Education ▶ Wages, Effect of education on 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μισθοί - Επίδραση της εκπαίδευσης στην 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Заробітна плата - навчальний ефект Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wpływ wykształcenia na płace Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Salaires , Effets de l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Salari - Effetto della formazione su 
  Civilização ▶ Educação ▶ Salários - Efeito da educação sobre 
  Civilización ▶ Educación ▶ Salarios: efecto de la educación en 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh88002575)
 • Civilization ▶ Education ▶ Business and education 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Betriebliche Berufsbildung 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Επιχειρήσεις και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Бізнес та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Biznes i edukacja Πολωνικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Imprese e formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Negócios e educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Negocios y educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85065975)
 • Civilization ▶ Education ▶ School management and organization 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Schulorganisation 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Διοίκηση και οργάνωση σχολείου 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Управління та організація школи Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Zarządzanie i organizacja szkoły Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Ecole de gestion des organisations 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Gestione e organizzazione della scuola 
  Civilización ▶ Educación ▶ Gestión y organización escolar 
  Civilização ▶ Educação ▶ Gestão e organização escolar 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85118362)
 • Civilization ▶ Education ▶ Moral education ▶ Humane education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ηθική εκπαίδευση ▶ Ανθρωπιστική εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Моральне виховання ▶ Виховання гуманності Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja moralna ▶ Edukacja humanitarna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation morale ▶ Éducation humaine 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione morale ▶ Formazione umana 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação moral ▶ Educação humanitária 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación moral ▶ Educación humana 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85062901)
 • Civilization ▶ Education ▶ Health education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Zdravstveni odgoj Κροατικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Gesundheitserziehung 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Αγωγή υγείας 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Медична освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja zdrowotna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation sanitaire 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Terveyskasvatus Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione sanitaria 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação sobre saúde 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación para la salud 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85059537)
 • Civilization ▶ Education ▶ Church and education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Crkva i obrazovanje Κροατικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Kirchliche Bildungsarbeit 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εκκλησία και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Церква та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Kościół i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Église et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Chiesa e formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Iglesia y educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Igreja e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85025520)
 • Civilization ▶ Education ▶ Community education 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Community education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Κοινοτική εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Громадська освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja społeczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation communautaire 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Yhteisökasvatus Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione comunitaria 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação comunitária 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación comunitaria 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh86004632)
 • Civilization ▶ Education ▶ Group guidance in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ομαδική καθοδήγηση στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Керівництво групи в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Poradnictwo grupowe w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Accompagnement de groupe en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Accompagnamento del gruppo nella formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Orientación grupal en educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Orientação de grupo na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85057477)
 • Civilization ▶ Education ▶ Sexual harassment in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Seksualno uznemiravanje u obrazovanju Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Σεξουαλική παρενόχληση στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Сексуальні домагання в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Molestowanie seksualne w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Harcèlement sexuel dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Molestie sessuali nella formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Assédio sexual na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Acoso sexual en la educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh92003977)
 • Civilization ▶ Education ▶ Labor supply, Effect of education on 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Προσφορά εργασίας - Επίδραση της εκπαίδευσης στις 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Постачання робочої сили - навчальний ефект Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wpływ wykształcenia na podaż pracy Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation et emploi 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Offerte di lavoro - Effetto della formazione su 
  Civilização ▶ Educação ▶ Oferta de trabalho - Efeito da educação sobre 
  Civilización ▶ Educación ▶ Oferta de trabajo - Efecto de la educación en 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85073726)
 • Civilization ▶ Education ▶ Environmental education 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Umwelterziehung 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Περιβαλλοντική εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Екологічна освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja ekologiczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation au développement durable 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Ympäristökasvatus Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione ambientale 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación medioambiental 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação ambiental 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85044169)
 • Civilization ▶ Education ▶ Science museums, Educational aspects 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μουσεία Επιστημών - Εκπαιδευτικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Наукові музеї - освітні характеристики Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Muzea nauki - Aspekty edukacyjne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Musées des sciences - Aspects pédagogiques 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Musei della scienza - Aspetti educativi 
  Civilización ▶ Educación ▶ Museos de ciencia - Aspectos educativos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85118670)
 • Civilization ▶ Education ▶ Voice in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Glas u obrazovanju Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Φωνή στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Техніки голосу в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Głos w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Voix dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ La voce nell'istruzione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Voz en educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Voz na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2002006038)
 • Civilization ▶ Education ▶ Classification, Books, Education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Klasifikacija - Knjige - Obrazovanje Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ταξινόμηση - Βιβλία - Εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Класифікація - Книги - Освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Klasyfikacja - Książki - Edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Classification - Livres - Éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Classificazione - Libri - Formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Clasificación - Libros - Educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85026734)
 • Civilization ▶ Education ▶ Constructivism (Education) 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Konstruktivizam (obrazovanje) Κροατικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Konstruktivismus  
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Κονστρουκτιβισμός 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Конструктивізм (освіта) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Konstruktywizm (edukacja) Πολωνικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Costruttivismo 
  Civilización ▶ Educación ▶ Constructivismo 
  Civilização ▶ Educação ▶ Construtivismo (educação) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh86003541)
 • Civilization ▶ Education ▶ Compensatory education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Αντισταθμιστική εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Компенсаційна освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja kompensacyjna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation compensatoire 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione compensativa 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação compensatória 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación compensatoria 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85029328)
 • Civilization ▶ Education ▶ After-school programs 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Hort 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Προγράμματα μετά το σχολείο 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Позашкільні програми Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Programy pozaszkolne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Programmes parascolaires 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Doposcuola 
  Civilização ▶ Educação ▶ Programas pós-escola 
  Civilización ▶ Educación ▶ Programas extraescolares 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2005000275)
 • Civilization ▶ Education ▶ Competency-based education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Obrazovanje zasnovano na kompetencijama Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εκπαίδευση βάσει ικανοτήτων 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Компетентнісна освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja oparta na kompetencjach Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Formation basée sur les compétences 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione basata sulle competenze 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación basada en competencias 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação baseada em competências 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85029331)
 • Civilization ▶ Education ▶ Social media in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Društveni mediji u obrazovanju Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Κοινωνικά μέσα στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Соціальні медіа в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Media społecznościowe w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Les médias sociaux dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Social media nella formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Redes sociales en la educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Redes sociais na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2016002424)
 • Civilization ▶ Education ▶ Vocational education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Strukovno obrazovanje Κροατικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Betriebliche Ausbildung? 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Επαγγελματική εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Професійно-технічна освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Przygotowanie zawodowe Πολωνικά
  Beschaving ▶ Onderwijs ▶ Beroepsonderwijs Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione professionale 
  Civilización ▶ Educación ▶ Formación profesional 
  Civilização ▶ Educação ▶ Formação profissional 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85144178)
 • Civilization ▶ Education ▶ Photography in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Φωτογραφία στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Мистецтво фотографії в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Fotografia w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Photographie dans l'enseignement 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ La fotografia nella formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Fotografía en educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85101310)
 • Civilization ▶ Education ▶ War and education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Rat i obrazovanje Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Πόλεμος και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Війна та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wojna i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation et guerre 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Guerra e formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Guerra e educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Guerra y educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85145148)
 • Civilization ▶ Education ▶ Sexism in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Seksizam u obrazovanju Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Σεξισμός στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Сексизм в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Seksizm w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Sexisme en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Il sessismo nella formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Sexismo na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Sexismo en la educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh88000340)
 • Civilization ▶ Education ▶ Moral education 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Werterziehung 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ηθική εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Моральне виховання Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja moralna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation morale 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione morale 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação moral 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación moral 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85087200)
 • Civilization ▶ Education ▶ Homosexuality and education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Homoseksualnost i obrazovanje Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ομοφυλοφιλία και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Гомосексуалізм та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Homoseksualizm i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Homosexualité et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Omosessualità e formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Homosexualidad y educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Homossexualidade e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh91005492)
 • Civilization ▶ Education ▶ Instructional systems 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Bildungswesen 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Διδακτικά συστήματα 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Навчальні системи Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Systemy instruktażowe Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Systèmes d'enseignement 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Sistemi didattici 
  Civilização ▶ Educação ▶ Sistemas instrucionais 
  Civilización ▶ Educación ▶ Sistemas de instrucción 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85066761)
 • Civilization ▶ Education ▶ Special education 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Sonderpädagogik 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ειδική εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Спеціальна освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja specjalna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation spéciale 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Erityiskasvatus Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione speciale 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação especial 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación especial 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85046212)
 • Civilization ▶ Education ▶ Adult education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Obrazovanje odraslih Κροατικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Erwachsenenbildung 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εκπαίδευση ενηλίκων 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Освіта для дорослих Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja dorosłych Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation des adultes 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Aikuiskoulutus Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione degli adulti 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação de adultos 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación de adultos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85001028)
 • Civilization ▶ Education ▶ Industrial museums, Educational aspects 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Βιομηχανικά μουσεία - Εκπαιδευτικές πτυχές 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Індустріальні музеї - освітні характеристики Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Muzea przemysłowe - Aspekty edukacyjne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Musées industriels - Aspects pédagogiques 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Musei industriali - Aspetti educativi 
  Civilização ▶ Educação ▶ Museus industriais - aspetos educacionais 
  Civilización ▶ Educación ▶ Museos industriales - Aspectos educativos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh88005902)
 • Civilization ▶ Education ▶ Word processing in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Obrada teksta u obrazovanju Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Επεξεργασία κειμένου στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Обробка текстів в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Przetwarzanie tekstu w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Traitement de texte dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Elaborazione di testi nella formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Processamento de texto na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Procesamiento de textos en la educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh86004761)
 • Civilization ▶ Education ▶ School management and organization ▶ School city, state, etc 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Διοίκηση και οργάνωση σχολείου ▶ Φοιτητούπολη 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Управління та організація школи ▶ Місце школи у місті, державі тощо Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Zarządzanie i organizacja szkoły ▶ Miasto szkolne, stan itp. Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Ecole de gestion des organisations ▶ Cité scolaire, état, etc. 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Gestione e organizzazione della scuola ▶ Città della scuola, stato, ecc 
  Civilización ▶ Educación ▶ Gestión y organización escolar ▶ Ciudad escolar, estado, etc. 
  Civilização ▶ Educação ▶ Gestão e organização escolar ▶ Cidade escolar, estado, etc. 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85118305)
 • Civilization ▶ Education ▶ Nature study 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μελέτη της φύσης 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Природознавство Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Studia przyrodnicze Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Nature , Étude et enseignement 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Luonnontutkimus Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Studio della natura 
  Civilización ▶ Educación ▶ Estudio de la naturaleza 
  Civilização ▶ Educação ▶ Estudo da natureza 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85090295)
 • Civilization ▶ Education ▶ Native language and education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μητρική γλώσσα και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Рідна мова та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Język ojczysty i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Langue maternelle et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Lingua madre e formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Lengua materna y educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Língua nativa e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85090172)
 • Civilization ▶ Education ▶ Fundamental education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Βασική εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Фундаментальна освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja podstawowa Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation fondamentale 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Istruzione di base 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação fundamental 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación fundamental 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85052365)
 • Civilization ▶ Education ▶ High technology and education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Visoka tehnologija i obrazovanje Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Υψηλή τεχνολογία και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Високі іноваційні технології та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wysoka technologia i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Haute technologie et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Alta tecnologia e formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Alta tecnologia e educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Alta tecnología y educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85060748)
 • Civilization ▶ Education ▶ Arts in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Umjetnost u obrazovanju Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Τέχνες στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Мистецтво в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Sztuka w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Arts dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Le arti nella formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Artes na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Artes en la educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2003009211)
 • Civilization ▶ Learning and scholarship ▶ Humanities ▶ Philosophy ▶ Psychology ▶ Educational psychology ▶ Ability grouping in education 
  Civilizacija ▶ Učenje i znanost ▶ Humanističke znanosti ▶ Filozofija ▶ Psihologija ▶ Pedagoška psihologija ▶ Grupiranje sposobnosti u obrazovanju Κροατικά
  Zivilisation ▶ Lernen und Stipendium ▶ Humanities ▶ Philosophie ▶ Psychologie ▶ Pädagogische Psychologie ▶ Fähigkeitsgruppierung in der Bildung 
  Πολιτισμός ▶ Μάθηση και υποτροφία ▶ Κλασσικές μελέτες ▶ Φιλοσοφία ▶ Ψυχολογία ▶ Εκπαιδευτική Ψυχολογία ▶ Ομαδοποίηση ικανότητας στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Навчання та гранти ▶ Телекомунікація в освіті ▶ Філософія ▶ Психологія ▶ Освітня психологія ▶ Здатність групування в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka i wiedza ▶ Humanistyka ▶ Filozofia ▶ Psychologia ▶ Psychologia edukacyjna ▶ Grupowanie umiejętności w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Savoir et érudition ▶ Sciences humaines ▶ Philosophie ▶ Psychologie ▶ Psychologie de l'éducation ▶ Groupes de niveau 
  Civiltà ▶ Apprendimento e borse di studio ▶ Studi umanistici ▶ Filosofia ▶ Psicologia ▶ Psicopedagogia ▶ Raggruppamento in base alle capacità nella formazione 
  Civilización ▶ Aprendizaje y estudios ▶ Humanidades ▶ Filosofía ▶ Psicología ▶ Psicología Educacional ▶ Agrupación de habilidades en educación 
  Civilização ▶ Aprendizagem e escolaridade ▶ Humanities ▶ Filosofia ▶ Psicologia ▶ Educational psychology ▶ Capacidade de agrupamento na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85000160)
 • Civilization ▶ Education ▶ Information theory in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Θεωρία της πληροφορίας στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Теорія інформації в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Teoria informacji w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Théorie de l'information dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Teoria dell'informazione nella formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Teoria da informação na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Teoría de la información en educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85066294)
 • Civilization ▶ Education ▶ Inclusive education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Inkluzija za osobe s invalidnošću Κροατικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Inklusive Pädagogik 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Η συνεκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Інклюзивна освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Integracja w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Inclusion scolaire 
  Beschaving ▶ Onderwijs ▶ Inclusief onderwijs Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione inclusiva 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación inclusiva 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação inclusiva 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh96009825)
 • Civilization ▶ Education ▶ Mainstreaming in education 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Schulische Integration 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Ένταξη στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Загальні тенденції в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Mainstreaming w edukacji Πολωνικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Inclusione nell'istruzione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Integración de la en educación educativa 
  Civilização ▶ Educação ▶ Integração na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85079929)
 • Civilization ▶ Education ▶ Democracy and education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Demokracija i obrazovanje Κροατικά
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Demokratische Erziehung 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Δημοκρατία και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Демократія та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Demokracja i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Démocratie et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Democrazia ed educazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Democracia e educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Democracia y educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2007005389)
 • Civilization ▶ Education ▶ Postmodernism and education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μεταμοντερνισμός και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Постмодернізм і освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Postmodernizm i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Postmodernisme et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Postmodernità ed formazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Pós-modernismo e educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Posmodernismo y educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh95010480)
 • Civilization ▶ Education ▶ Outdoor education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εκπαίδευση σε εξωτερικούς χώρους 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Зовнішня освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja na świeżym powietrzu Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Classes de découverte 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione all'aperto 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación al aire libre 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação ao ar livre 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85096141)
 • Civilization ▶ Education ▶ Intercultural communication in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Διαπολιτισμική επικοινωνία στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Міжкультурне спілкування в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Komunikacja międzykulturowa w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Communication interculturelle dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Comunicazione interculturale nella formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Comunicación intercultural en educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Comunicação intercultural na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2013003631)
 • Civilization ▶ Education ▶ Mobile communication systems in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Συστήματα κινητής επικοινωνίας στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Системи мобільного зв'язку в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Systemy komunikacji mobilnej w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Téléphonie mobile en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Sistemi di comunicazione mobile nella formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Sistemas de comunicación móvil en educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Sistemas de comunicações móveis na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2004144625)
 • Civilization ▶ Education ▶ Virtual reality in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Virtualna stvarnost u obrazovanju Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εικονική πραγματικότητα στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Віртуальна реальність в освіти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wirtualna rzeczywistość w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Réalité virtuelle en éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Realtà virtuale nella formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Realidad virtual en educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh99013951)
 • Civilization ▶ Education ▶ Economic development, Effect of education on 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Οικονομική ανάπτυξη - Επίδραση της εκπαίδευσης στο 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Економічний розвиток - ефект освіти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Wpływ edukacji na rozwój gospodarczy Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation et développement économique 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Sviluppo economico - Effetto della formazione su 
  Civilização ▶ Educação ▶ Desenvolvimento económico - Efeito da educação sobre 
  Civilización ▶ Educación ▶ Desarrollo económico: influencia de la educación en 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85040805)
 • Civilization ▶ Education ▶ Microforms in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μικρομορφές στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Мікроформи в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Mikroformy w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Microformes dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Microformati nella formazione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Microformas en la educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Microformas na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85084843)
 • Civilization ▶ Education ▶ Dance in education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Ples u obrazovanju Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Χορός στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Танцювальне мистецтво в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Taniec w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Danse dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ La danza nell'educazione 
  Civilização ▶ Educação ▶ Dança na educação 
  Civilización ▶ Educación ▶ Danza en la educación 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2006002105)
 • Civilization ▶ Education ▶ Place-based education 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Навчання на місцях Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja miejscowa Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation par le territoire 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione esperienziale 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación basada en el lugar 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação baseada em lugar 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2004002801)
 • Civilization ▶ Education ▶ Distance education 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Fernunterricht 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Дистанційна освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja na odległość Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enseignement à distance 
  Beschaving ▶ Onderwijs ▶ Afstandsonderwijs Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Etäopiskelu Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione a distanza 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación a distancia 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação a distância 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85038507)
 • Civilization ▶ Education ▶ Nationalism and education 
  Civilizacija ▶ Obrazovanje ▶ Nacionalizam i obrazovanje Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Εθνικισμός και εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Націоналізм та освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Nacjonalizm i edukacja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Nationalisme et éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Nazionalismo e istruzione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Nacionalismo y educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Nacionalismo e educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85090157)
 • Civilization ▶ Education ▶ Professional learning communities 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Επαγγελματικές κοινότητες μάθησης 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Професійні навчальні спільноти Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Profesjonalne społeczności edukacyjne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Communautés d'apprentissage professionnelles 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Comunità di apprendimento professionali 
  Civilización ▶ Educación ▶ Comunidades de aprendizaje profesional 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2009000246)
 • Civilization ▶ Education ▶ Psychiatric service dogs in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Σκυλιά ψυχιατρικής υπηρεσίας στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Психіатричні службові собаки в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Psy psychiatryczne w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Chiens de service psychiatrique dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Cani di assistenza psichiatrica nell'istruzione 
  Civilización ▶ Educación ▶ Perros de servicio asistencia psiquiátrica en educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Cães de serviço psiquiátrico na educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2018002058)
 • Civilization ▶ Education ▶ International education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Διεθνής εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Міжнародна освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja międzynarodowa Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Education internationale 
  Sivilisaatio ▶ Koulutus ▶ Globaalikasvatus Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Formazione internazionale 
  Civilização ▶ Educação ▶ Educação internacional 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación internacional 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85067399)
 • Civilization ▶ Education ▶ Progressive education 
  Zivilisation ▶ Bildung ▶ Reformpädagogik 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Προοδευτική εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Прогресивна освіта Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja progresywistyczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Éducation progressive 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Educazione Nuova 
  Civilização ▶ Educação ▶ Escola nova 
  Civilización ▶ Educación ▶ Pedagogía progresista 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85107319)
 • Civilization ▶ Education ▶ Proposal writing in education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Συγγραφή πρότασης στην εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Формування грантових заявок в освіті Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Pisanie wniosków w edukacji Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Rédaction de propositions dans l'éducation 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ La scrittura di proposte nell'ambito educativo 
  Civilización ▶ Educación ▶ Redacción de propuestas en educación 
  Civilização ▶ Educação ▶ Redação de propostas em educação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh88007428)
 • Civilization ▶ Education ▶ Middle school education 
  Πολιτισμός ▶ Εκπαίδευση ▶ Μέση εκπαίδευση 
  Цивілізація ▶ Освіта ▶ Навчання в середній школі Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Edukacja ▶ Edukacja gimnazjalna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Éducation ▶ Enseignement au collège 
  Civiltà ▶ Educazione ▶ Istruzione di scuola media 
  Civilización ▶ Educación ▶ Educación secundaria 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh98000535)
 • Éducation primitive
  (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13318578j)  
 • Éducation
  (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13318807v)  
 • Education
  (http://id.worldcat.org/fast/902499)  
 • Pédagogie
  (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11933049j)  
 • Bildungsarbeit
  (http://d-nb.info/gnd/4112760-2)  
 • koulutus Φινλανδικά
  (http://www.yso.fi/onto/yso/p84)  
 • Administration scolaire
  (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940923t)  
 • education εκπαίδευση  éducation  obrazovanje Κροατικά Ausbildung  educação  onderwijs Ολλανδικά educación  edukacja Πολωνικά educazione 
  (http://www.wikidata.org/entity/Q8434)   wikidata
 • Educazione
  (http://purl.org/bncf/tid/2345)  
 • EDUCATION BILDUNG  EDUCATIE Ολλανδικά EDUCACION  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ÉDUCATION 
  (https://elsst.cessda.eu/id/c5310e73-4a7f-4ef6-b8d4-6fe62cef9281)  
 • Bildung
  (http://d-nb.info/gnd/4006650-2)  
 • Erziehung
  (http://d-nb.info/gnd/4015482-8)  
 • Education
  (http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85040989)   LCSH