Λεξιλόγιο για ΑΚΕ βασισμένο στο LCSH από το έργο Triple   

The Triple Vocabulary is a multilingual and hierarchical set of SSH-related concepts. It is a subset of LCSH (Library of Congress Subject Headings) that cover popular SSH aspects and is enhanced with labels in Greek, French, Polish, German, Italian, Portuguese, Spanish and Croatian. The vocabulary is used for the automatic annotation of the publications hosted in the GoTriple platform (https://www.gotriple.eu/). doi: 10.12681/semantics.gr/SSH-LCSH

Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος
Triple Project Consortium
Δημιουργός
Triple Project Consortium
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)


RDF/XML   JSON-LD   CSV (Triple)  

http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85040850

 • Economics 
 • Economie Ολλανδικά
 • Economia 
 • Economía 
 • Οικονομικά 
 • Ekonomia Πολωνικά
 • Wirtschaftswissenschaft 
 • Taloustieteet Φινλανδικά
 • Економіка Ουκρανικά
 • Ekonomija Κροατικά
 • Économie 
 • Economic theory 
 • Economia 
 • Political economy 
 • Civilization ▶ Social sciences 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali 
  Civilización ▶ Ciencias sociales 
  Civilização ▶ Ciências sociais 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85124003)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Neuroeconomics 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Neuroekonomija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Neuroökonomik 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Νευροοικονομία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Нейроекономіка Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Neuroekonomia Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Économie politique , Aspect cognitif 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Neuroeconomia 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Neuroeconomia 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Neuroeconomia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2005008805)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Labor economics 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Ekonomija rada Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Arbeitsmarkttheorie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Οικονομικά της εργασίας 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Економіка праці Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Ekonomika pracy Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Économie du travail 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Economie ▶ Arbeidseconomie Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Economia del lavoro 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Economia do trabalho 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Economía laboral 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85073687)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Statics and dynamics (Social sciences) 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Statika i dinamika (društvene znanosti) Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Statik und Dynamik (Sozialwissenschaften) 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Στατική και δυναμική (Κοινωνικές επιστήμες) 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Статика та динаміка (соціальні науки) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Statyka i dynamika (nauki społeczne) Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Statique et dynamique (sciences sociales) 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Statica e dinamica (scienze sociali) 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Estática y dinámica (ciencias sociales) 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Estática e dinâmica (ciências sociais) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85127552)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Capitalism 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Tržišno gospodarstvo Κροατικά
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Καπιταλισμός 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Капіталізм Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Kapitalizm Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Capitalisme 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Economie ▶ Markteconomie Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Taloustieteet ▶ Kapitalismi Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Capitalismo 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Capitalismo 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Capitalismo 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85019958)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Cost ▶ Value 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Trošak ▶ Vrijednost Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Kostenstruktur ▶ Werttheorie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Κόστος ▶ Αξία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Вартість ▶ Вартість Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Koszt ▶ Wartość Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Coût ▶ Valeur 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Taloustieteet ▶ Cost ▶ Arvo Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Costo ▶ Valore 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Custo ▶ Valor 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Costo ▶ Valor 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85141930)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Cooperation ▶ Mutualism 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Suradnja ▶ Mutualizam Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Gemeinsamer Betrieb ▶ Gegenseitigkeit 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Συνεργασία ▶ Αμοιβαιότητα 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Співпраця ▶ Взаємність Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Współpraca ▶ Mutualizm Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Coopération ▶ Mutualité 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Taloustieteet ▶ Cooperation ▶ Mutualismi (talousteoriat) Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Cooperazione ▶ Mutualismo 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Cooperação ▶ Mutualismo 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Cooperación ▶ Mutualismo 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85089152)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Welfare economics 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Ekonomija socijalne skrbi Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Wohlfahrtstheorie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Οικονομικά πρόνοιας 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Економіка добробуту Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Ekonomia dobrobytu Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Économie du bien-être 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Economia del benessere 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Economia do bem-estar 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Economía del bienestar 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85146027)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Environmental economics 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Ekonomija okoliša Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Umweltökonomie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Περιβαλλοντικά οικονομικά 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Екологічна економіка Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Ekonomia środowiska Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Économie de l'environnement 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Taloustieteet ▶ Ympäristötalous Φινλανδικά
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Economie ▶ Milieueconomie Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Economia dell'ambiente 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Economía ambiental 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Economia ambiental 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh93004763)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Multiplier (Economics) 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Množitelj (ekonomija) Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Multiplikator (Wirtschaft) 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Πολλαπλασιαστής (Οικονομικά) 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Мультиплікатор (економіка) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Mnożnik (ekonomia) Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Multiplicateur (économie politique) 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Moltiplicatore 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Multiplicador (economía) 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Multiplicador (Economia) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85088384)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Knowledge economy 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Društvo znanja Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Wissensgesellschaft 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Οικονομία της γνώσης 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Економіка знань Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Gospodarka oparta na wiedzy Πολωνικά
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Economie ▶ Kenniseconomie Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Taloustieteet ▶ Tietotalous Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Economia della conoscenza 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Economía del conocimiento 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Economia do conhecimento 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2012001742)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Population 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Stanovništvo Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Bevölkerung 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Πληθυσμός 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Населення Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Liczba ludności Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Population 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Sociologie ▶ Bevolking Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Väestö Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Popolazione 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Población humana 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Sociologia ▶ População 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85104910)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Exchange 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Razmjena Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Tausch 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Ανταλλαγή 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Обмін Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Wymiana Πολωνικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Scambio 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Intercambio 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85046224)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Overproduction 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Prekomjerna proizvodnja Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Überproduktion 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Υπερπαραγωγή 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Надвиробництво Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Nadprodukcja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Surproduction 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Taloustieteet ▶ Ylituotanto Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Sovrapproduzione 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Superproducción 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Produção excedente 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85096204)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Economic specialization 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Ekonomska specijalizacija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Wirtschaftliche Spezialisierung 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Οικονομική εξειδίκευση 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Економічна спеціалізація Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Specjalizacja gospodarcza Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Spécialisation économique 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Specializzazione economica 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Especialização económica 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Especialización económica 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2010012970)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Normative economics 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Normativna ekonomija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Normative Ökonomie 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Нормативна економіка Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Ekonomia normatywna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Économie normative 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Economia normativa 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Economía normativa 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Economia normativa 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2002007522)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Evolutionary economics 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Evolucijska ekonomija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Evolutorische Wirtschaft 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Εξελικτική οικονομία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Еволюційна економіка Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Ekonomia ewolucyjna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Économie évolutionniste 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Economia evolutiva 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Economía evolutiva 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Economia evolucionária 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh92006044)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Space in economics 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Prostor u ekonomiji Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Raumwirtschaftstheorie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Ο χώρος στα οικονομικά 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Простір в економіці Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Przestrzeń w ekonomii Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Espace (économie politique) 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Spazio in economia 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Espacio en economía 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85125938)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Risk 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Rizik Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Risiko 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Κίνδυνος 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Ризик Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Ryzyko Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Risque 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Taloustieteet ▶ Riskit Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Rischio 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Riesgo 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85114195)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Economic development 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Ekonomski razvoj Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Wirtschaftsentwicklung 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Οικονομική ανάπτυξη 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Економічний розвиток Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Rozwój ekonomiczny Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Développement économique 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Taloustieteet ▶ Taloudellinen kehitys Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Sviluppo economico 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Desenvolvimento Económico 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Desarrollo economico 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85040804)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Business 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Poslovanje Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Unternehmen 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Επιχείρηση 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Бізнес Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Biznes Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Affaires 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Taloustieteet ▶ Liiketoiminta Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Affari 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Negocio 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85018260)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Index numbers (Economics) 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Brojevi indeksa (ekonomija) Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Indexzahl 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Αριθμοί ευρετηρίου (Οικονομικά) 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Номери індексу (економіка) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Numery indeksowe (ekonomia) Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Indices (économie politique) 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Economie ▶ Kengetal Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Indice economico 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Números de índice (economia) 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Índice económico 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85064859)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Economic anthropology 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Ekonomska antropologija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Ökonomische Anthropologie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Οικονομική ανθρωπολογία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Економічна антропологія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Antropologia ekonomiczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Anthropologie économique 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Taloustieteet ▶ Taloudellinen antropologia Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Antropologia economica 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Antropología económica 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Antropologia económica 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85040766)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Gross national product 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Bruto društveni proizvod Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Bruttonationaleinkommen 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Ακαθάριστο εθνικό προϊόν 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Валовий національний продукт Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Dochód narodowy Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Produit national brut 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Prodotto nazionale lordo 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Producto nacional bruto 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Produto Nacional Bruto 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85057428)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Feminist economics 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Feministička ekonomija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Feministische Ökonomie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Φεμινιστική οικονομία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Феміністська економіка Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Ekonomia feministyczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Économie féministe 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Economia femminista 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Economía feminista 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh95004310)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Supply-side economics 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Ekonomija ponude Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Angebotsorientierte Wirtschaftspolitik 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Οικονομικά από πλευράς προσφοράς 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Економіка постачання Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Ekonomia strony podażowej Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Économie de l'offre 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Economia dell'offerta 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Economía del lado de la oferta 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85130691)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Hysteresis (Economics) 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Histereza (ekonomija) Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Hysterese (Wirtschaft) 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Υστέρηση (Οικονομικά) 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Гістерезис (економіка) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Histereza (ekonomia) Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Hystérésis (économie politique) 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Isteresi (Economia) 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Histéresis (economía) 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Histerese (Economia) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh95007707)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Supply and demand 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Zakon ponude i potražnje Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Angebot und Nachfrage 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Προσφορά και ζήτηση 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Пропозиція і попит Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Podaż i popyt Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Offre et demande 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Economie ▶ Vraag en aanbod Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Domanda e offerta 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Oferta y demanda 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Lei da oferta e da procura 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85130690)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Land use 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Upotreba zemljišta Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Landnutzung 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Χρήση γης 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Землекористування Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Użytkowanie ziemi Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Utilisation du sol 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Economie ▶ Bodemgebruik Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Taloustieteet ▶ Maankäyttö Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Utilizzazione del suolo 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Uso da terra 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Uso del suelo 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85074345)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Wealth 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Bogatstvo Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Volksvermögen 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Πλούτος 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Заможність Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Bogactwo Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Richesse 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Taloustieteet ▶ Varallisuus Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Ricchezza 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Riqueza 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Riqueza 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85145828)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Production functions (Economic theory) 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Proizvodne funkcije (ekonomska teorija) Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Produktionsfunktion 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Συναρτήσεις παραγωγής (Οικονομική θεωρία) 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Функції виробництва (економічна теорія) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Funkcje produkcyjne (teoria ekonomiczna) Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Fonctions de production 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Funzioni di costo (teoria economica) 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Funções de produção (teoria económica) 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Funciones de producción (teoría económica) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85107215)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Comparative economics 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Usporedna ekonomija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Vergleichende Ökonomie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Συγκριτική οικονομία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Порівняльна економіка Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Ekonomia porównawcza Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Économie comparée 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Economia comparata 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Sistemas económicos comparados 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Sistemas económicos comparados 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85029296)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Property 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Vlasništvo Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Eigentum 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Ιδιοκτησία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Майно Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Mienie Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Propriété 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Taloustieteet ▶ Omaisuus Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Proprietà 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Propriedade 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Propiedad 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85107496)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Substitution (Economics) 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Zamjena (ekonomija) Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Faktorsubstitution 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Αντικατάσταση (Οικονομικά) 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Заміна (економіка) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Zastępstwo (ekonomia) Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Substitution (économie politique) 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Sostituzione (Economia) 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Sustitución (economía) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85129546)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Schools of economics 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Ekonomske škole Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Schulen der Ökonomie/Wirtschaftstheorie? 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Σχολή οικονομικής σκέψης 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Школи економіки Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Szkoły ekonomiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ École de pensée économique 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Economie ▶ Economische school Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Scuola di economia 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Escola de pensamento económico 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Escuela de pensamiento económico 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2006005076)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Cost 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Trošak Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Kostenstruktur 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Κόστος 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Вартість Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Koszt Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Coût 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Costo 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Costo 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Custo 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85033192)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Prout (Economic theory) 
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Prout (Wirtschaftstheorie) 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Проут (економічна теорія) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Prout (teoria ekonomiczna) Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Prout (théorie économique) 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Taloustieteet ▶ Edistyksellisen hyödyntämisen teoria Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Prout (teoria economica) 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Prout (teoria económica) 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Prout (teoría económica) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2005007063)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Diminishing returns 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Smanjujući prinosi Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Ertragsgesetz 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Φθίνουσες αποδόσεις 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Зменшення віддачі Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Prawo malejących przychodów Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Rendements décroissants 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Economie ▶ Afnemende meeropbrengsten Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Legge dei rendimenti decrescenti 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Lei dos rendimentos decrescentes 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Ley de los rendimientos decrecientes 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85038048)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Asset specificity 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Specifičnost imovine Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Asset-Spezifität 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Ειδικότητα στοιχείων 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Специфіка активів Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Specyfika aktywów Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Spécificité des actifs 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Specificità delle risorse 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Especificidade de ativos 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Activos específicos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2006007446)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Indexation (Economics) 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Indeksacija (ekonomija) Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Indexbindung 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Індексація (економіка) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Indeksacja (ekonomia) Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Indexation (économie politique) 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Indicizzazione 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Indexação (Economia) 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Indexación (economía) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85064862)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Economic policy 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Ekonomska politika Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Wirtschaftspolitik 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Οικονομική πολιτική 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Економічна політика Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Polityka ekonomiczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Politique économique 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Taloustieteet ▶ Talouspolitiikka Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Politica economica 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Política económica 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Política económica 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85040837)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Microeconomics 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Mikroekonomija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Mikroökonomie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Μικροοικονομική 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Мікроекономіка Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Mikroekonomia Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Microéconomie 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Taloustieteet ▶ Mikrotaloustiede Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Microeconomia 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Microeconomia 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Microeconomía 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85084819)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Regional economics 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Regionalna ekonomija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Regionalwirtschaft 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Περιφερειακή οικονομία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Регіональна економіка Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Ekonomia regionalna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Économie régionale 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Economia regionale 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Economia regional 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Economía regional 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85112362)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Economic lag 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Ekonomsko zaostajanje Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Wirtschaftliche Verzögerung 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Οικονομική υστέρηση 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Економічне відставання Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Opóźnienie ekonomiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Retard économique 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Ritardo economico 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Atraso económico 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Retraso económico 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85040832)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Rent (Economic theory) 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Najam (ekonomska teorija) Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Zinstheorie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Ενοικίαση (Οικονομική θεωρία) 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Оренда (економічна теорія) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Czynsz (teoria ekonomiczna) Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Rente 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Affitto (teoria economica) 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Renta (teoría económica) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85112872)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Free rider problem (Economics) 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Problem muktašenja Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Trittbrettfahrerproblem 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Το πρόβλημα του λαθρεπιβατη 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Теорія безбілетника Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Efekt gapowicza Πολωνικά
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Economie ▶ Dilemma van de collectieve actie Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Problema del free rider 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Problema del polizón 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2016002617)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Long waves (Economics) 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Dugi valovi (ekonomija) Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Kondrat'ev-Wellen 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Μακρά κύματα (Οικονομικά) 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Довгі хвилі (економіка) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Długie fale (ekonomia) Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Cycles longs (économie politique) 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Onde lunghe (economia) 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Ondas largas (Economía) 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Ondas longas (Economia) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85078279)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Trusts, Industrial 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Trust Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Trust 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Εμπίστευμα 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Трасти промислові Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Trust Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Trusts 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Società fiduciaria 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Truste 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Trust 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85138268)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Unearned increment 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Nezarađeni priraštaj Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Veräußerungsgewinn 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Ανεκτίμητη αύξηση 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Незароблений приріст Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Przyrost pasywny Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Plus-value 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Incremento non acquisito 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Incremento no ganado 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85139637)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Dual economy 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Dvojna ekonomija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Duale Wirtschaft 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Διπλή οικονομία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Подвійна економіка Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Dualizm ekonomiczny Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Économie duale 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Economia duale 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Economía dual 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Economia dupla 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh94005440)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Macroeconomics 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Makroekonomija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Makroökonomie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Μακροοικονομική 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Макроекономіка Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Makroekonomia Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Macroéconomie 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Taloustieteet ▶ Makrotaloustiede Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Macroeconomia 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Macroeconomia 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Macroeconomia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85079443)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Fascist economics 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Fašistička ekonomija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Faschistische Wirtschaft 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Φασιστική οικονομία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Фашистська економіка Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Ekonomia faszystowska Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Économie des régimes fascistes 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Politica economica fascista 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Economía fascista 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Economia do fascismo 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85047373)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Economic history 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Ekonomska povijest Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Wirtschaftsgeschichte 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Οικονομική ιστορία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Економічна історія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Historia ekonomiczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Histoire économique 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Taloustieteet ▶ Taloushistoria Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Storia economica 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Historia economica 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ História económica 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85040817)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Forensic economics 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Forenzička ekonomija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Forensische Ökonomie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Δικανική οικονομία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Судова економіка Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Ekonomia kryminalistyczna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Économie médico-légale 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Economia forense 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Economía forense 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85050542)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Profit 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Dobit Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Profit Gewinn 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Κέρδος 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Прибуток Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Zysk Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Profit 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Taloustieteet ▶ Voitot (talous) Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Profitto 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Lucro 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Lucro 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85107281)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Externalities (Economics) 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Eksternalije (ekonomija) Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Externer Effekt 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Εξωτερικότητες (Οικονομικά) 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Екстерналія (економіка) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Efekty zewnętrzne Πολωνικά
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Economie ▶ Externaliteit Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Esternalità 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Externalidades 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Externalidad 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85046563)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Urban economics 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Urbana ekonomija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Kommunale Wirtschaftsstruktur 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Αστικά Οικονομικά 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Міська економіка Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Ekonomia miast Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Économie urbaine 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Taloustieteet ▶ Kaupunkitalous Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Economia urbana 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Economia urbana 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Economía urbana 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85141310)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Stagnation (Economics) 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Stagnacija (ekonomija) Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Steadystate  
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Στασιμότητα (Οικονομικά) 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Стагнація (економіка) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Stagnacja gospodarcza Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Stagnation (économie politique) 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Economie ▶ Economische stagnatie Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Stagnazione 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Estagnação económica 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Estancamiento económico 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85127258)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Industries 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Industrije Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Branche 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Βιομηχανίες 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Галузі Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Przemysł Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Industries 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Taloustieteet ▶ Teollisuus Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Industria 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Industrias 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85065960)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Surplus (Economics) 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Višak (ekonomija) Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Gewinn 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Πλεόνασμα (Οικονομικά) 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Надлишок (економіка) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Nadwyżka konsumenta Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Surplus (économie politique) 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Economie ▶ Consumentensurplus Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Surplus 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Excedente 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Excedente económico 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85130828)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Law and economics 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Pravo i ekonomija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Recht und Wirtschaft 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Νομικά και οικονομικά 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Закон і економіка Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Prawo i ekonomia Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Droit et économie 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Taloustieteet ▶ Oikeustaloustiede Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Diritto ed economia 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Direito e economia 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Derecho y economía 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh95009376)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Informal sector (Economics) 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Neformalni sektor (ekonomija) Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Schattenwirtschaft 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Άτυπος τομέας (Οικονομικά) 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Неформальний сектор (економіка) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Szara strefa Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Économie souterraine 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Economie ▶ Informele economie Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Taloustieteet ▶ Epävirallinen talous Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Economia informale 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Economía informal 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Economia informal 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85066135)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Sociology ▶ Equality ▶ Individualism 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Sociologija ▶ Egalitarizam ▶ Individualizam Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Soziologie ▶ Gleichheit ▶ Individualismus 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Κοινωνιολογία ▶ Ισότητα ▶ Ατομικισμός 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Соціологія ▶ Рівність ▶ Індивідуалізм Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Socjologia ▶ Równość ▶ Indywidualizm Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Sociologie ▶ Égalité ▶ Individualisme 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Sosiologia ▶ Yhdenvertaisuus ▶ Individualismi Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Sociologia ▶ Uguaglianza ▶ Individualismo 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Sociología ▶ Igualdad ▶ Individualismo 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85065686)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Elasticity (Economics) 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Elastičnost (ekonomija) Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Elastizität 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Ελαστικότητα (Οικονομικά) 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Еластичність (економіка) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Elastyczność (ekonomia) Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Élasticité (économie politique) 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Taloustieteet ▶ Hintajousto Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Elasticità  
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Elasticidad (economía) 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Elasticidade (Economia) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85041517)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Convergence (Economics) 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Konvergencija (ekonomija) Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Konvergenz (Wirtschaft) 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Σύγκλιση (Οικονομικά) 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Конвергенція (економіка) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Konwergencja (ekonomia) Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Convergence (économie politique) 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Convergenza (Economia) 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Convergência (Economia) 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Convergencia (economía) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh98000407)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Resource allocation 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Alokacija resursa Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Ressourcenallokation 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Κατανομή των πόρων 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Розподіл ресурсів Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Alokacja zasobów Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Allocation des ressources 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Economie ▶ Allocatie van middelen Ολλανδικά
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Taloustieteet ▶ Resursointi Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Assegnazione delle risorse 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Asignación de recursos 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Alocação de recursos 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85113168)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Sex discrimination in economics 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Spolna diskriminacija u ekonomiji Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Diskriminierung aufgrund des Geschlechts in der Wirtschaft 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Διακρίσεις λόγω φύλου στα οικονομικά 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Гендерна дискримінація в економіці Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Dyskryminacja płci w ekonomii Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Discrimination sexuelle en économie 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Discriminazione sessuale in economia 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Discriminación sexual en la economía 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Discriminação sexual em economia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2002007508)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Turnpike theory (Economics) 
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Turnpike-Theorie (Wirtschaft) 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Теорія турнікетів (економіка) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Teoria Turnpike (ekonomia) Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Théorie du Turnpike (économie) 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Teoria dell'autostrada (Economia) 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Teoría de Turnpike (Economía) 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Teoria do Turnpike (Economia) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85138942)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Income 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Prihod Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Einkommen 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Εισόδημα 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Дохід Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Dochód Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Revenu 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Taloustieteet ▶ Tulot Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Redditi 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Ingresos 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Renda 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85064759)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Radical economics 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Radikalna ekonomija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Radical Economics 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Ριζοσπαστικά οικονομικά 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Радикальна економіка Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Radykalna ekonomia Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ École économique radicale 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Economia radicale 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Economia radical 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Economía radical 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh89005070)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Cooperation 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Suradnja Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Gemeinsamer Betrieb 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Συνεργασία 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Співпраця Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Współpraca Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Coopération 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Cooperazione 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Cooperación 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Cooperação 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85032203)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Managerial economics 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Menadžerska ekonomija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Verwaltung 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Διοικητικά οικονομικά 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Управлінська економіка Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Ekonomia menedżerska Πολωνικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Economia aziendale 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Economia gerencial 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Administración 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85080365)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Waste (Economics) 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Otpad (ekonomija) Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Verschwendung 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Απόβλητα (Οικονομικά) 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Відходи (економіка) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Odpady (ekonomia) Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Gaspillage 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Rifiuti (Economia) 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Resíduos (Economia) 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Residuos (Economía) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85145408)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Finance 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Financije Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Finanztheorie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Οικονομικά 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Фінансування Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Finanse Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Finances 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Taloustieteet ▶ Rahoitus Φινλανδικά
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Economie ▶ Financiering Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Finanza 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Finanzas 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Financiamento 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85048256)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Marginal productivity 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Granična produktivnost Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Grenzproduktivität 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Οριακή παραγωγικότητα 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Граничний продукт Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Krańcowa produktywność Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Productivité marginale 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Produttività marginale 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Produtividade marginal 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Productividad marginal 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85081054)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Capital 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Kapital Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Anlagevermögen 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Κεφάλαιο 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Капітал Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Kapitał Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Capital 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Taloustieteet ▶ Pääoma Φινλανδικά
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Economie ▶ Kapitaal Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Capitale 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Capital 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Capital 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85019929)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Cooperation ▶ Plenocracy 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Suradnja ▶ Plenokracija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Gemeinsamer Betrieb ▶ Plenocracy 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Співпраця ▶ Пленократія Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Współpraca ▶ Plenokracja Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Coopération ▶ Plénocratie 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Cooperazione ▶ Plenocrazia (potere dei più) 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Cooperación ▶ Plenocracia 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Cooperação ▶ Plenocracia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85103470)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Development economics 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Ekonomija razvoja Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Entwicklungsökonomie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Οικονομικά ανάπτυξης 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Економіка розвитку Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Ekonomia rozwoju Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Économie du développement 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Taloustieteet ▶ Kehitystaloustiede Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Economia dello sviluppo 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ La economía del desarrollo 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh94005272)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Institutional economics 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Institucionalna ekonomija Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Institutionenökonomie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Θεσμικά οικονομικά 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Інституційна економіка Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Ekonomia instytucjonalna Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Institutionnalisme 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Istituzionalismo 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Economía institucional 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85066745)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Poverty traps 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Zamke siromaštva Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Armutsfallen 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Παγίδες φτώχειας 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Пастки бідності Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Błędne koło ubóstwa Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Pièges de la pauvreté 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Trappole della povertà 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Armadilhas da pobreza 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Trampas de pobreza 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2018002733)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Employment (Economic theory) 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Zapošljavanje (ekonomska teorija) Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Beschäftigung (Wirtschaftstheorie) 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Απασχόληση (Οικονομική θεωρία) 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Зайнятість (економічна теорія) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Zatrudnienie (teoria ekonomii) Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Emploi 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Occupazione (teoria economica) 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Empleo (teoría económica) 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85042916)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Time and economic reactions 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Vrijeme i ekonomske reakcije Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Zeit und wirtschaftliche Reaktionen 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Χρόνος και οικονομικές αντιδράσεις 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Час та економічні реакції Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Czas i reakcje ekonomiczne Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Temps et comportement économique 
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Tempo e reazioni economiche 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Tiempo y reacciones económicas 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85135407)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Equilibrium (Economics) 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Tržišna ravnoteža Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Gleichgewichtstheorie 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Ισορροπία (Οικονομικά) 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Рівновага (економіка) Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Równowaga rynkowa Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Équilibre (économie politique) 
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Economie ▶ Economisch evenwicht Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Equilibrio economico 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Equilíbrio de mercado 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Equilibrio económico 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85044538)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Commerce 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Trgovina Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Binnenhandel 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Εμπόριο 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Комерція Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Handel Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Commerce 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Taloustieteet ▶ Kauppa Φινλανδικά
  Beschaving ▶ Sociale wetenschappen ▶ Economie ▶ Handel Ολλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Commercio 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Comercio 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85028901)
 • Civilization ▶ Social sciences ▶ Economics ▶ Luxury 
  Civilizacija ▶ Društvene znanosti ▶ Ekonomija ▶ Luksuz Κροατικά
  Zivilisation ▶ Sozialwissenschaften ▶ Wirtschaftswissenschaft ▶ Luxus 
  Πολιτισμός ▶ Κοινωνικές επιστήμες ▶ Οικονομικά ▶ Πολυτέλεια 
  Цивілізація ▶ Соціальні науки ▶ Економіка ▶ Розкіш Ουκρανικά
  Cywilizacja ▶ Nauka społeczna ▶ Ekonomia ▶ Luksus Πολωνικά
  Civilisation ▶ Sciences sociales ▶ Économie ▶ Luxe 
  Sivilisaatio ▶ Sosiaalitieteet ▶ Taloustieteet ▶ Ylellisyys Φινλανδικά
  Civiltà ▶ Scienze sociali ▶ Economia ▶ Lusso 
  Civilização ▶ Ciências sociais ▶ Economia ▶ Luxo 
  Civilización ▶ Ciencias sociales ▶ Economía ▶ Lujo 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85079054)
 • economic theory
  (http://lod.nal.usda.gov/nalt/16109)  
 • Économie politique
  (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11975727g)  
 • Wirtschaftstheorie
  (http://d-nb.info/gnd/4079351-5)  
 • taloustieteet Φινλανδικά
  (http://www.yso.fi/onto/yso/p2849)  
 • ECONOMICS WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN  ECONOMIE Ολλανδικά ECONOMIA  ÉCONOMIE  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
  (https://elsst.cessda.eu/id/fc09ab8a-c74e-41b7-83ca-c5af01921a64)  
 • Volkswirtschaftslehre
  (http://d-nb.info/gnd/4078943-3)  
 • Economics
  (http://id.worldcat.org/fast/902116)  
 • Wirtschaftswissenschaften
  (http://d-nb.info/gnd/4066528-8)  
 • Politische Ökonomie
  (http://d-nb.info/gnd/4115586-5)  
 • economics οικονομικά  économie  ekonomija Κροατικά Wirtschaftswissenschaft  economia  economie Ολλανδικά economía  ekonomia Πολωνικά economia 
  (http://www.wikidata.org/entity/Q8134)   wikidata
 • Volkswirtschaft
  (http://d-nb.info/gnd/4063885-6)  
 • Economia politica
  (http://purl.org/bncf/tid/4840)  
 • Economics
  (http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85040850)   LCSH