Λεξιλόγιο για ΑΚΕ βασισμένο στο LCSH από το έργο Triple   

The Triple Vocabulary is a multilingual and hierarchical set of SSH-related concepts. It is a subset of LCSH (Library of Congress Subject Headings) that cover popular SSH aspects and is enhanced with labels in Greek, French, Polish, German, Italian, Portuguese, Spanish and Croatian. The vocabulary is used for the automatic annotation of the publications hosted in the GoTriple platform (https://www.gotriple.eu/). doi: 10.12681/semantics.gr/SSH-LCSH

Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος
Triple Project Consortium
Δημιουργός
Triple Project Consortium
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)


RDF/XML   JSON-LD   CSV (Triple)  

http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2009006139

 • Political science, Anthropological aspects 
 • Ciencias políticas - Aspectos antropológicos 
 • Scienze politiche - Aspetti antropologici 
 • Політологія - антропологічні характеристики Ουκρανικά
 • Politologia - aspekty antropologiczne Πολωνικά
 • Ciência política - aspetos antropológicos 
 • Politologija - Antropološki aspekti Κροατικά
 • Politikwissenschaft - Anthropologische Aspekte 
 • Πολιτική επιστήμη - Ανθρωπολογικές πτυχές 
 • Sciences politiques - Aspects anthropologiques 
 • Politische Wissenschaft - Anthropologisch Aspekte 
 • Anthropology 
  Antropologija Κροατικά
  Anthropologie 
  Ανθρωπολογία 
  Антропологія Ουκρανικά
  Antropologia Πολωνικά
  Anthropologie 
  Antropologia Φινλανδικά
  Antropologie Ολλανδικά
  Antropologia 
  Antropología 
  Antropologia 
  (http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85005581)