Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

414   όροι
Ονομασία
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF