Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Ephemera

  • Εφήμερα 
  • Ephemera 
  • Υλικό της καθημερινής ζωής που παρήχθη σε μεγάλες ποσότητες και από ευτελείς πρώτες ύλες για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες και πρόσκαιρες ανάγκες. Στην κατηγορία εφήμερα ανήκουν τα ψηφοδέλτια, τα προγράμματα εκδηλώσεων, οι αφίσες, τα εισιτήρια, οι συσκευασίες τροφίμων, οι προεκλογικές αφίσες κ.ά.