Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ysterominwikh-periodos

 • Υστερομινωική περίοδος 
 • Late Minoan Period 
 • 1600 - 970 π.Χ. 
 • ΥΜ 
 • Ύστερη Μινωική Περίοδος 
 • LM  
 • Τελευταία περίοδος ανακτόρων και σημείο καμπής του πολιτισμού. 
 • Last palace period and turning point of the civilization. 
 • Χαρακτηριστικά εποχής/Γεγονότα :"-Πινακίδες Γραμμικής Α -Κατά την Μετανακτορική περίοδο (1400-1050 π.Χ.) παρατηρούνται κοινωνικά φαινόμενα που συνοδεύουν συνήθως την εξασθένιση της κεντρικής εξουσίας. -Την εποχή των νέων ανακτόρων (1700-1450 π.Χ.) οι Μινωίτες κυριαρχούν με τα πλοία τους σε όλο το Αιγαίο. -Μία σειρά εγκαταστάσεων της Υστερομινωικής κυρίως περιόδου, που κτίστηκαν σε εύφορες περιοχές της ενδοχώρας, χαρακτηρίζονται αγροτικές κατοικίες. Mία χαρακτηριστική τέτοια αγροικία αποτελεί το κτήριο στο Bαθύπετρο. -Γύρω στο 1450 π.Χ., ο μινωικός πολιτισμός έφθασε σε σημείο καμπής λόγω φυσικής καταστροφής (ενδεχομένως σεισμού)" "-Πινακίδες Γραμμικής Α -Κατά την Μετανακτορική περίοδο (1400-1050 π.Χ.) παρατηρούνται κοινωνικά φαινόμενα που συνοδεύουν συνήθως την εξασθένιση της κεντρικής εξουσίας. -Την εποχή των νέων ανακτόρων (1700-1450 π.Χ.) οι Μινωίτες κυριαρχούν με τα πλοία τους σε όλο το Αιγαίο. -Μία σειρά εγκαταστάσεων της Υστερομινωικής κυρίως περιόδου, που κτίστηκαν σε εύφορες περιοχές της ενδοχώρας, χαρακτηρίζονται αγροτικές κατοικίες. Mία χαρακτηριστική τέτοια αγροικία αποτελεί το κτήριο στο Bαθύπετρο. -Γύρω στο 1450 π.Χ., ο μινωικός πολιτισμός έφθασε σε σημείο καμπής λόγω φυσικής καταστροφής (ενδεχομένως σεισμού)" 
 • Age features/Facts :"- Linear A tablets -During the Postpalatial period (1400-1050 BC), there are social phenomena that usually accompany the weakening of central power. At the time of the new palaces (1700-1450 BC) the Minoans dominate with their ships throughout the Aegean. -A number of settlements ,during the Late Minoan period, built in fertile areas of the hinterland, are characterized as rural dwellings. A farmhouse of this type is the Batippetro building. -Around 1450 BC, the Minoan civilization reached a turning point due to a natural disaster (possibly an earthquake). " "- Linear A tablets -During the Postpalatial period (1400-1050 BC), there are social phenomena that usually accompany the weakening of central power. At the time of the new palaces (1700-1450 BC) the Minoans dominate with their ships throughout the Aegean. -A number of settlements ,during the Late Minoan period, built in fertile areas of the hinterland, are characterized as rural dwellings. A farmhouse of this type is the Batippetro building. -Around 1450 BC, the Minoan civilization reached a turning point due to a natural disaster (possibly an earthquake). " 
 • Κυκλάδες 
 • Κρήτη 
 • Αγία Τριάδα 
 • Φαιστός 
 • Θήρα 
 • Κνωσός 
 • Μάλια 
 • Ιδαίον Άντρον 
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Minoan_chronology  
 • http://www.fhw.gr/chronos/02/crete/gr/society/index.html
 • https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82#%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Minoan_civilization#Late_Minoan
 • http://www.fhw.gr/chronos/02/crete/gr/society/index.html
 • https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82#%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Minoan_civilization#Late_Minoan