Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ysterokykladikh-periodos

 • Υστεροκυκλαδική περίοδος 
 • Late Cycladic Period 
 • 1600 - 1100 π.Χ. 
 • ΥΚ 
 • Ύστερη Κυκλαδική Περίοδος 
 • LC 
 • Στο διάστημα της ύστερης εποχής του χαλκού γίνεται η ακμή κατά την οποία η ακτινοβολία του Μινωικού Πολιτισμού θα αφήσει έντονα τα χνάρια της στους πολιτισμούς του Αιγαίου. 
 • The Late Bronze Age is an age of acne in which the Minoan civilization will leave its mark intensely in the Aegean civilizations. 
 • -Έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας γύρω στο 1500 π.Χ -Λαοί που προέρχονταν από την κυρίως Ελλάδα αφού κατέκτησαν την Κρήτη εισέβαλαν στις Κυκλάδες. -Πλούσια κεραμική παραγωγή  
 • -Eruption of the volcano of Thira around 1500 BC -Folks who came from the Greece mainland, after conquering Crete, invaded the Cyclades. -Bountiful production of pottery 
 • Θήρα 
 • Φυλακωπή 
 • Μήλος 
 • Κέα 
 • Ανατολική Μεσσόγειος 
 • https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%8D