Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ysteroi-byzantinoi-xronoi

 • Ύστερη Βυζαντινή Περίοδος 
 • Late Byzantine Period 
 • 1204 - 1453 μ.Χ. 
 • Υστεροβυζαντινή περίοδος 
 • Τέλη Βυζαντινής Περιόδου 
 • Ύστεροι Βυζαντινοί Χρόνοι 
 • Τέλος Βυζαντινής Περιόδου
 • 1204 - 1453 A.D. 
 • Η περίοδος από την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους μέχρι την άλωσή της από τους Οθωμανούς 
 • The period from the occupation of Constantinople to the Crusaders until its fall to the Ottomans 
 • - Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από την Δ' Σταυροφορία (1204) 
 • - Sack of Constantinople (1204) 
 • Κωνσταντινούπολη 
 • Θεσσαλονίκη 
 • Μυστράς 
 • http://www.ime.gr/chronos/10/gr/index.html