Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ysteroi-byzantinoi-xronoi

  • Ύστερη Βυζαντινή Περίοδος 
  • Late Byzantine Period 
  • 1204 - 1453 μ.Χ. 
  • Υστεροβυζαντινή περίοδος 
  • Τέλη Βυζαντινής Περιόδου 
  • Ύστεροι Βυζαντινοί Χρόνοι 
  • Τέλος Βυζαντινής Περιόδου
  • 1204 - 1453 A.D.