Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ysteroelladikh-periodos

 • Υστεροελλαδική περίοδος 
 • Late Helladic Period 
 • 1600 - 1000 π.Χ. 
 • ΥΕ 
 • Ύστερη Ελλαδική Περίοδος 
 • YE 
 • Μυκηναϊκή περίοδος 
 • Μυκηναϊκοί Χρόνοι 
 • ΥΕ Χρόνοι 
 • LH 
 • Mycenaean Period 
 • Ανάπτυξη Μυκηναϊκού πολιτισμού 
 • Development of the Mycenaean civilization 
 • -Ανακτορικό κτήρια -Γραμμική Β γραφή -Θολωτοί και θαλαμοειδείς τάφοι -Ιεραρχημένη κοινωνία -Πρώιμη ελληνική μυθολογία 
 • -Regional Buildings/Palaces -LinearB Writing -Shaft Graves and Tombs -Hierarchical Society -Early Greek Mythology 
 • Αργολίδα 
 • Εύβοια 
 • Βοιωτία 
 • Αττική 
 • https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82 
 • https://www.ancient-greece.org/archaeology/mycenae.html 
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Helladic_chronology#Settlements_of_the_Helladic_period