Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ysterh-neolithikh-periodos

  • Ύστερη Νεολιθική Περίοδος 
  • Late Neolithic Period 
  • 4000 - 3200 π.Χ. 
  • Ύστεροι Νεολιθικοί Χρόνοι 
  • Τελική Νεολιθική Περίοδος 
  • Τέλη Νεολιθικής Περιόδου 
  • Τέλος Νεολιθικής Περιόδου 
  • 4000 - 3200 B.C.