Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ysterh-mesokykladikh

 • Μεσοκυκλαδική Περίοδος ΙΙΙ 
 • Middle Cycladic Period III 
 • 1700 - 1600 π.Χ. 
 • Ύστερη Μεσοκυκλαδική Περίοδος 
 • MK III 
 • Μεσοκυκλαδική Περίοδος ΙΙΙ 
 • Τέλη Μεσοκυκλαδικής Περιόδου 
 • Τέλος Μεσοκυκλαδικής Περιόδου 
 • ΜΚ ΙΙΙ 
 • MC III 
 • Η τελευταία από τις τρεις συνολικά υποπεριόδους στις οποίες και διακρίνεται η Μεσοκυκλαδική περίοδος.  
 • The last and the second of the three total subperiods in which the Middle Cycladic Period is distinguished.  
 • - Φανερή εξέλιξη σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομιικής ζωής (εμπορικές δραστηριότητες, τέχνες και τεχνολογίες, αρχιτεκτονική, κ.λπ.) σε σχέση με την προηγούμενη από αυτή περίοδο (Μεσοκυκλαδική Ι-ΙΙ) - Καταστροφή πολλών και σημαντικών πόλεων των Κυκλάδων εξαιτίας της έκρηξης του ηφαιστείου της Θήρας (γύρω στο 1650 π.Χ) και ανακατασκευή αυτών. Ανάμεσά τους βρίσκονταν η Αγία Ειρήνη και η Φυλακωπή, οι οποίες και παρέμειναν τα κυριότερα αστικά κέντρα των Κυκλάδων, έχοντας όμως δεχθεί επιδράσεις και από τη μυκηναϊκή Eλλάδα (οχυρώσεις, ιερά, μέγαρα) που τότε γνώρισε σημαντική εξάπλωση 
 • - Clear progress in all areas of social and economic life (commercial activities, arts and technologies, architecture, etc.) in relation to the previous period (Mesocyclic I-II) - Destruction of many Cycladic cities due to the volcanic eruption of Thera (around 1650 BC) and reconstruction of them. Agia Irini and Phylakopi, remained the major urban centers of the Cyclades but they were affected by Mycenaean Greece (fortifications, sanctuaries, mansions), which at that time had a significant spread 
 • Νησιά του Αιγαίου 
 • Κυκλάδες 
 • http://www.ime.gr/chronos/02/islands/gr/index.html