Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ysterh-klasikh-periodos

  • Ύστερη Κλασική περίοδος 
  • Late Classical Period 
  • 400 - 323 π.Χ. 
  • Τέλη Κλασικής Περιόδου 
  • Τέλος Κλασικής Περιόδου 
  • Ύστεροι Κλασικοί Χρόνοι 
  • 400 - 323 B.C.