Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ysterh-gewmetrikh-periodos

  • Ύστερη Γεωμετρική περίοδος 
  • Late Geometric Period 
  • 760 - 700 π.Χ. 
  • ΥΓ 
  • Υστερογεωμετρική Περίοδος 
  • Τέλος Γεωμετρικής Περιόδου 
  • Τέλη Γεωμετρικής Περιόδου 
  • Ύστεροι Γεωμετρικοί Χρόνοι 
  • 760 - 700 B.C.