Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ysterh-gewmetrikh-periodos

 • Ύστερη Γεωμετρική περίοδος 
 • Late Geometric Period 
 • 760 - 700 π.Χ. 
 • ΥΓ 
 • Υστερογεωμετρική Περίοδος 
 • Τέλος Γεωμετρικής Περιόδου 
 • Τέλη Γεωμετρικής Περιόδου 
 • Ύστεροι Γεωμετρικοί Χρόνοι 
 • 760 - 700 B.C. 
 • -Ανάπτυξη εθνικής συνείδησης και συσπείρωση σε πόλεις. Οι τέχνες και η οικονομία βρίσκονται σε καλή κατάσταση -Ευρήματα ελληνικής γραφής σε αγγεία -Τα ταφικά δώρα της εποχής δηλώνουν καλή οικονομική κατάσταση -Αναγέννηση τεχνών -Κοινωνική οργάνωση των πληθυσμών -Διαμόρφωση ενιαίας θρησκευτικής και εθνικής συνείδησης 
 • -Development of national consciousness. Clustering in cities. The arts and the economy begin flourishing -Findings of Greek writing on vases -The funeral gifts of the time show a good economic state -Reappearance and flourish of arts -Social organization of populations -Formation of a single religious and national consciousness  
 • Ελλάδα 
 • Κάτω Ιταλία 
 • Μικρά Ασία 
 • Κύπρος 
 • http://www.ime.gr/chronos/03/gr/politics/index.html 
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_Dark_Ages 
 • http://www.ime.gr/chronos/03/gr/society/index.html