Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ysterh-ellhnistikh-periodos

 • Ύστερη Ελληνιστική περίοδος 
 • Late Hellenistic Period 
 • 150 - 31 π.Χ. 
 • Τέλος Ελληνιστικής Περιόδου 
 • Τέλη Ελληνιστικής Περιόδου 
 • Ύστεροι Ελληνιστικοί Χρόνοι 
 • Υστεροελληνιστική Περίοδος 
 • Υστεροελληνιστικοί Χρόνοι 
 • 150 - 31 B.C. 
 • Ελλαδα 
 • Ανατολική Μεσόγειος 
 • Μέση Ανατολή 
 • Ασία 
 • https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7