Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ysterh-ellhnistikh-periodos

  • Ύστερη Ελληνιστική περίοδος 
  • Late Hellenistic Period 
  • 150 - 31 π.Χ. 
  • Τέλος Ελληνιστικής Περιόδου 
  • Τέλη Ελληνιστικής Περιόδου 
  • Ύστεροι Ελληνιστικοί Χρόνοι 
  • Υστεροελληνιστική Περίοδος 
  • Υστεροελληνιστικοί Χρόνοι 
  • 150 - 31 B.C.