Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ysterh-arxaikh-periodos

  • Ύστερη Αρχαϊκή Περίοδος 
  • Late Archaic Period 
  • 535 - 480 π.Χ. 
  • Τέλη Αρχαϊκής Περιόδου 
  • Τέλος Αρχαϊκής Περιόδου 
  • Ύστεροι Αρχαϊκοί Χρόνοι 
  • 535 - 480 B.C. 
  • Ύστερης Αρχαϊκής