Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ysterh-arxaikh-periodos

 • Ύστερη Αρχαϊκή Περίοδος 
 • Late Archaic Period 
 • 535 - 480 π.Χ. 
 • Τέλη Αρχαϊκής Περιόδου 
 • Τέλος Αρχαϊκής Περιόδου 
 • Ύστεροι Αρχαϊκοί Χρόνοι 
 • 535 - 480 B.C. 
 • Τέλος της περιόδου με την αρχή των Περσικών πολέμων 
 • The period ends with the beginning of Persian wars 
 • -Εξαπλώνται τα νομίσματα στην επικράτια -Ιωνική Επανάσταση -Εγκαθίδρυση δημόσιων και θρησκευτικών κέντρων -Αρχή της αντιπαράθεσης Αθήνας-Σπάρτης -Περσική εισβολή -Μάχη του Μαραθώνα, 490 π.Χ. 
 • -The coins are starting to be used all over the country -Ionian Revolution -Establishment of public and religious centers -The beginning of the Athens-Sparta confrontation -Persian invasion -Battle of Marathon, 490 B.C. 
 • Μικρά Ασία 
 • Μαραθώνας 
 • Αθήνα 
 • Σπάρτη 
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Archaic_Greece 
 • http://www.ime.gr/chronos/04/gr/economy/index_city.html 
 • http://www.ime.gr/chronos/04/gr/politics/index.html