Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ypomykhnaikh

 • 1100 - 1000 π.Χ. 
 • Πρώιμοι Σκοτεινοί χρόνοι 
 • Τέλη Υστεροελλαδικής Περιόδου 
 • Τέλος Υστεροελλαδικής Περιόδου 
 • Τέλη Ελλαδικής Περιόδου 
 • Τέλος Ελλαδικής Περιόδου 
 • Ολική καταστροφή ακροπόλεων και πτώση μυκηναϊκού πολιτισμού. Αρχή των ελληνικών "σκοτεινών αιώνων" 
 • Total destruction of city forts and decline of the Mycenean civilisation. Begining of the greek "dark ages" 
 • -Πολλοί οικισμοί καταστράφηκαν ή εγκαταλείφτηκαν -Μεγάλο μέρος του πληθυσμού αποτραβήχτηκε σε ορεινές αγροτικές εγκαταστάσεις -Τα κέντρα της ευρύτερης επικράτειας και οι αποικίες ανεξαρτητοποιήθηκαν -Εγκαταστάσεις στα νησιά του Αιγαίου,Ιονίου, στη μικρασιατική ακτή,Κύπρο και Παλαιστίνη -Ερχομός νέων πληθυσμών από το Βορρά -Εισαγωγή ορισμένων νέων στοιχείων του υλικού πολιτισμούνέο, όπως ο σίδηρος -Η πολιτισμική παράδοση σώζεται σε ποιήματα και μύθους 
 • - Many settlements were destroyed or abandoned - A large part of the population was retired in mountain farming facilities -The colonies became independent -Establishments in the Aegean and Ionian islands, Asia Minor, Cyprus and Palestine -Arrival of new populations from the North -Imports of new materials, like iron -The cultural tradition is preserved in poems and myths 
 • Ηπειρωτική Ελλάδα 
 • http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/society/index.html  
 • http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/achievements/index.html 
 • http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/achievements/index.html 
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Helladic_chronology