Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ypomykhnaikh

  • 1100 - 1000 π.Χ. 
  • Πρώιμοι Σκοτεινοί χρόνοι 
  • Τέλη Υστεροελλαδικής Περιόδου 
  • Τέλος Υστεροελλαδικής Περιόδου 
  • Τέλη Ελλαδικής Περιόδου 
  • Τέλος Ελλαδικής Περιόδου